• ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ Years Experienced Front-End Developer
 • 2+ Years Experience in Google Analytics & GTM
 • Passion in Digital Analytics & Digital Marketing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ออกแบบการทดสอบการใช้งานโปรแกรม
 • ทดสอบโปรแกรม
 • สนับสนุนการใช้งานโปรแกรม

3 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • นักคิด วิเคราะห์ ออกแบบเว็บไซต์
 • นักสร้างสรรค์ เว็บไซต์
 • ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์

3 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • นักพัฒนาระบบโปรแกรม ERP
 • วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจกับการใช้งาน ERP
 • วางแผนการใช้งาน ERP กับสภาพปัญหาทางธุรกิจ

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ต้องการนักคิดวิเคราะห์ระบบโปรแกรม แอปพลิเคชัน
 • เปิดโอกาสได้เรียนรู้ความต้องการโปรแกรมที่หลากหลาย
 • งานหนัก และ สร้างโอกาสสูงในการได้รับประสบการณืสูง

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทำงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงาน สนุกสนาน
 • บ้างาน ทำงาน กับทีมงานที่หลากหลายทุกด้านไอที

5 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Online advertising company
 • Facebook campaigns
 • Join professional team

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years Experience of Big Data
 • Back up storage and Networking Security
 • Good English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pre/Post sales support
 • Demo / Proof of concept by product
 • Service and Support

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีความรู้ด้าน Vmware , Linux , Backup

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creative
 • English skills
 • Communication skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม JAVA พัฒนาโปรแกรม Programmer
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer science
 • 1 year experience on developing Web Application

20 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ
 • ออกแบบฐานข้อมูล SQL Query
 • ออกแบบหน้าจอ ออกแบบรายงาน

20 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Web Frontend Developer
 • Programmer
 • Development team

20 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 - 10% และโบนัสประจำปี

20 hours ago

 

Applied
 • IT, MIS
 • Good command of English
 • Bachelor's degree

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Developer
 • Java, C#, Node, React, Javascript, PHP, Mobile
 • Up to 150,000 THB

20 hours ago

THB55k - 160k /month

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in Application Development-HR
 • Excellent project management skills ,
 • good English communication

20 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • IT infrastructure skills
 • Strong Project Management
 • Good command of spoken and written in English

20 hours ago

 

Applied
 • API development for integrated system
 • Understand API architecture
 • Knowledge in agile methodology

20 hours ago

 

Applied
 • Understanding JAVA,API
 • Workflow Development Skill
 • analyze and design workflow solution

20 hours ago

 

Applied
 • Network Engineer
 • 1-6 years of working experience
 • Flexible working hour and convenient location

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • iOS developer, mobile software engineer
 • experienced with agile and scrum
 • willling to learn the startup products from UK

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Frontend Developer, Angular/React/JS
 • Startup company from England
 • Flat organization

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Unleash your design skills at an Edtech Start-up
 • Zero layers – work directly w/ CEO & CTO
 • CBD Office (Central World) or work from home

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Support, Entry Level
 • Enthusiastic, Initiative, English Oriented
 • Progress Open Edge, SQL, Crystal Report, MS Server

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Mobile application, iOS, Android, Java
 • เข้าใจใน Software design pattern, MVC, MVP, MVVM
 • ได้ปสก.ออกแบบระบบ ERP เพื่อเข้าใจBusinessทั้งระบบ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ERP
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • สามารถเขียน SQL เป็นอย่างดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BCP
 • Business Continuity Manager
 • DR Manager

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Computer Engineering or IT Filed
 • Good knowledge of SQL database
 • Software development and Testing and deployment

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience designing and developing web
 • Experience with using tools such as Eclipse IDE
 • English comunication

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer since
 • Provide technical and operational support
 • Experience in Software Support will be advantage

20 hours ago

 

Applied
 • ASP.Net web application (VB.Net)
 • develop MS-SQL Server stored procedures (TSQL)
 • English and problem solving skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Resolve technical hardware and software issues
 • Resolve user's problem
 • Monitor and maintain IT infrastructure

20 hours ago

 

Applied
 • 3+ years experience
 • Knowledge in test tool
 • Good English communication

20 hours ago

 

Applied
 • Minimum 4 years experience
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Good communication in english

20 hours ago

 

Applied
 • System Analyst, SA
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • System Analysis

22 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Solid years of exp in Banking & Insurance business
 • Exp in Project Management, specially in IT-related
 • Good Communication and Pesentation Skill

23 hours ago

 

Applied
 • Java, C#, VBA, or other commonly coding languages
 • HTML/JavaScript/SAS/SQL or other automation S/W
 • Excellent communication and presentation skills

23 hours ago

 

Applied
 • IT Project Coordinator, Project Coordinator
 • ประสานงานโครงการ, Prepare Document
 • fast learner, patient, team work, Ms.word

23 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst, Sr. Business Analyst
 • Correctly Gathering Requirement from customer
 • IT, Business Analytic , BA

15-Dec-18

 

Applied
 • Process FA Skills
 • Software development
 • Test Development

15-Dec-18

 

Applied