• เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมและอ่านแบบ หรือเขียนแบบ

1 min ago

 

Applied
 • Electrical / Software Engineer
 • Electrical Design, Programming, commissioning
 • Site jobs and travelling

12 mins ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Close to BTS Line
 • Big Group of Japanese Company
 • Japanese Speaking

13 mins ago

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Japanese N1-N2
 • Salary 30-60K

13 mins ago

 

Applied
 • อายุ 20 -28 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.
 • เงินเดือน 9,000 -12,000 หากมีประสบการจะพิจารณาเป็น

22 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in Mechanical, Electrical
 • Male/ Female, Age not over 45 years old
 • Exp in security system design, fire protection

23 mins ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Service & Commissioning Engineer
 • Process engineering/Technicians
 • automotive, chemical,pharmaceutical

24 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Process Engineer
 • 0-3 years of experience
 • Production Engineering

27 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Geomatic , Geophysics , Geologist , exploration
 • drilling , platform,seismic,interpretation,seabed
 • data , collection,oil ,gas,investigation,operation

30 mins ago

 

Applied
 • Experience in Financial Trading Support.
 • Excellent Interpersonal and Communication skills.
 • Knowledge of Electronic Trading.

36 mins ago

 

Applied
 • Naval Architecture
 • Marine Engineering
 • dock engineer

42 mins ago

 

Applied
 • CCNA/HCNA, CCNP/HCNP, CCIE/HCIE
 • TCP/IP networking such as WLAN
 • Network Implementation

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำคู่มือ และมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementation of a waste responsible tourism
 • Academic background in environmental heritage
 • Previous relevant work experience of at least 5

1 hour ago

 

Applied
 • Significant travel (50-70%) in overseas
 • Experience with OEM packaging equipment
 • Bachelor degree in Mechatronics Engineering

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • component, assembly design
 • Test products, machine and assembly
 • Specification check

1 hour ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Thermal Interface Materials
 • Polymer / chemical / plastic
 • New Product Development

1 hour ago

 

Applied
 • Implement EHS concepts according to local required
 • Set EHS standard and preventive guideline
 • Identify training need for EHS program

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Technical Competences in beverage lines layouts
 • Knowledge of CAD environment (Autocad)
 • Knowledge of conveying systems

1 hour ago

 

Applied
 • ระบบโทรศัพท์ ISDN, PLMN, PSTN, SS7, 4G, 3G
 • ความรู้พื้นฐานTCP-IP,VOIP, SIP, Data Communication
 • ตรวจสอบความผิดปกติ (Alarm)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Achieve year over year cost out goals
 • 5 years experience in manufacturing sectors
 • Develop and drive cost improvement projects

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Provides statistical information for quality
 • Bachelor's or Master’s degree in Engineering
 • At least 4 years’ experience in Testing, QC

1 hour ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Excellent package and benefits
 • Excellent career development

1 hour ago

 

Applied
 • Quality engineer or Customer Quality Engineer
 • Strong knowledge in technical of vehicle
 • Field Quality Improvement

1 hour ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Electronics
 • Primary Sales contact to assigned customers
 • Have driving license + own vehicle

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Gathering data quantifying production efficiency
 • Bachelor degree or above Electronics Engineering
 • Experience minimum 5 years in Electronics

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female at least 35 years old up
 • Degree Industrial Engineer or higher
 • 5-7 years experience in Material Planning

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อม ปรับปรุง งานร้านสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20-28 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

2 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in well-known company
 • to contribute experience and technical knowledge
 • Attractive package & benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences
 • Design and run server room construction project
 • logical thinking ability and able to help customer

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in ME, ET or related field.
 • At least 5 yrs. exp. in Food Manufacturing.
 • Good command in English and computer skill.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Construction / Engineering
 • 3 years' experience in rail and site management
 • Able to handle site operation independently

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience 2-3 years in Service
 • ME certificate of level 1

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Catalog, manual, leaflet translation
 • On site machine inspection and monitoring

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • setup and manage preventive maintenance plan
 • experience 3 - 5 years up in manufacturing
 • Bachelor Degree in Engineering or related field

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering or related
 • Experience 2-3 years in Sale and Service
 • Able to work at Borwin area as main station

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Raw and Packaging Materials
 • Fluent in written and spoken English
 • New graduates is welcome

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษา
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • Automation System Hardware Engineering
 • Commission & Site Installation of control systemt
 • Specifications for automation instrumentation

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • At least 5 years relative experience
 • Experience in SAP system preferred

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมทุกสาขา

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมทุกสาขา

3 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.