• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน
 • สามารถใช้ 3DS Max, AutoCad ,Photoshop, Sketch up
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years experience as a production artist
 • Creative,computer savvy graphical experts
 • Skilled at content design

2 hours ago

 

Applied
 • กราฟฟิค
 • ออกแบบ
 • ดีไซน์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Get requirement from users.
 • Responsible to design according to requirement.
 • Provide guidance and consultation to user.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1+ years experience
 • Highly skilled in Adobe Creative Cloud on Mac
 • Strong verbal and written communication skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ออกแบบกราฟิก โลโก้ และเว็บไซต์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม ออกแบบ นิเทศศิลป์
 • มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • Graphic Design
 • ยืดหยุ่นเวลาการทำงาน
 • UX/UI

5 hours ago

 

Applied
 • UX and UI
 • Git, HTML, CSS, MySQL และ Microsoft SQL Server
 • contract 6 months

5 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, ออกแบบภูมิทัศน์
 • มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบและงานดูแลงานสวนโครงการ
 • มีความรู้และความชำนาญด้านพืชพันธุ์ไม้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบภายใน

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นไป ด้านออกแบบ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 2+ years’ experience in design work
 • Experience with local and international codes/stan

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Senior Position: 8+ years’ experience
 • Intermediate Positions: 3+ years’ experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior structural design engineer
 • Design and supervise design team
 • Project management in design phase

6 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years experience
 • Flexible working hour
 • Good command in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in a Managerial role
 • Lead engineering teams in the field
 • Expertise in Control & Relay Panel Board

8 hours ago

 

Applied
 • Positive thinking, friendly, good attitude
 • Loves new things, good problem solving
 • Strong organisational skills, multitasking

8 hours ago

 

Applied
 • advertising design
 • graphic design
 • Social media

8 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบกราฟฟิก
 • มีประสบการณ์ออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์ 3- 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in brand logo development
 • Experience in publishing, advertising
 • Understanding and communicate in English

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • New graduate to 3 years experience in Power Plant
 • Fluent in English, both verbal and written skills.

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in any field
 • New graduated is welcome
 • 0-2 years of experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years experience in related position
 • Proficient in 3D software
 • Bachelor’s Degree in Architecture

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 Years of working experience in social media
 • Knowledge of web design & development, SEM and SEO
 • Fluent in English and Thai

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast growing fashion e-commerce in Asia
 • Flat structure with room to grow
 • International working environment

8 hours ago

 

Applied
 • Photoshop / Illustrator
 • วุฒิปริญญาตรี COMMUNICATION ART
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in interior design
 • experience in interior design and related field
 • Expertise in design, lighting& mechanical design

8 hours ago

 

Applied
 • Visual Merchandiser
 • Fashion retail
 • creative and fast-paced

13 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำโฆษณา Google Ads

13 hours ago

 

Applied
 • Responsible for creating marketing materials
 • Ensure the compliance of Corporate Identity
 • Produce high-end marketing & communication

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Some experience as a draftsman or any related
 • Professional in AutoCAD

13 hours ago

 

Applied
 • amcasia
 • 2D Graphic Designer
 • 2D Graphic Designer

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม และแฟชั่น
 • สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง,Perspective
 • Cosmetics Industry

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Electrical/Electronics Engineering
 • 3 years in Electronic parts and PCB development
 • Good English communication

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Fine Arts
 • Fluent in English.
 • 8 years working experience in a similar role

13 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ux/ui designer
 • awsome
 • logic

13 hours ago

 

Applied
 • Generous benefit.
 • Exceptional working atmosphere.
 • Good teamwork.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบสำหรับงาน 3D สำหรับลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • สร้างและซ่อมแซมแม่พิมพ์ตามที่ได้รับแจ้ง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
 • การออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2-3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลแผนกแม่พิมพ์ทั้งระบบ
 • มีความรู้ในด้านการบริหารงานและผลิตแม่พิมพ์ 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ 2D, 3D

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลแผนกแม่พิมพ์ทั้งระบบ
 • มีความรู้ในด้านการบริหารงานและผลิตแม่พิมพ์ 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ 2D, 3D

13 hours ago

 

Applied
 • Increasing the interest for home furnishing
 • Home furnishing knowledge
 • Creating visual impact

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 7 years professional experience
 • Conversational level of English

13 hours ago

 

Applied
 • Graphic Designer
 • Web Designer
 • Web Content

13 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Visual Merchandising
 • VM standard guideline, Store Image
 • Good command in English, able to work in shift

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เชียงราย
 • มีอาหาร
 • เลี้ยงประจำเดือน

13 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • photoshop ที่ยอดเยี่ยม
 • Illustrator ที่ยอดเยี่ยม
 • In-design 3D

13 hours ago

Salary negotiable

Applied