• ทรัพย์สินพร้อมขาย
 • ASSET DISPOSITION
 • NPA

21-Sep-18

 

Applied
 • ติดตามสินเชื่อและกระบวนการสินเชื่อ
 • Assure
 • ติดตามสินเชื่อ

21-Sep-18

 

Applied
 • นโยบายสินเชื่อ
 • Assign Credit Rating
 • Portfolio Strategy

21-Sep-18

 

Applied
 • Treasury
 • Capital Market
 • Operation

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสิ
 • Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • มีความรู้ด้านติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง

19-Sep-18

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

07-Sep-18

 

Applied