• ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานเป็นกะ สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนสคลับ

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในการรับเรื่อง
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายและเชิญมาเยี่ยมชมฟิตเนส
 • มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจธุรกิจและการต่อยอดขายธุรกิจของแผนกขาย

18-Feb-19

 

Applied
 • Beauty Advisor
 • customer service
 • training

18-Feb-19

 

Applied
 • Provide medical consultation
 • Anti-aging and Cancer Care
 • International Environment

17-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Modern Trade
 • Sales Executive
 • Health Care Products

16-Feb-19

 

Applied
 • Experience in Sales of Luxury Products;
 • cloths, bags, glasses, shoes etc.
 • Siam Paragon Store & Icon Siam Store

16-Feb-19

 

Applied