Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 6,227 jobs
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo

  Corporate Strategy Analyst Officer

  Bangkok Insurance Public Company Limited
  Sathorn
  • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอ
  Mona Group Co., Ltd.'s logo

  Digital Marketing Specialist

  Mona Group Co., Ltd.
  Prakanong
  • วุฒิปริญญาตรี, ประสบการณ์ Digital Marketing 3 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน, ค่า OT, ประกันสุขภาพ, ทุนการศึกษา
  Next