• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนด้านระบบบัญชี-การเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต

2 hours ago

 

Applied
 • Production Manager
 • Knowledge of Process Safety Management
 • Experience in flexible packaging /plastic products

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2 hours ago

 

Applied
 • ค่าทำงานต่อเนื่อง
 • ค่าเช่าบ้านหรือค่าเดินทาง
 • job location อำนาจเจริญ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years experiences
 • Good command of English
 • Having knowledge in ISO 9001, ISO 14001

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

2 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

2 hours ago

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

2 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Understand in Auto CAD
 • Degree in Engineering
 • Able to work at Ayutthaya, Saraburi area.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Medical or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน สามารถทำงานเป็นกะได้

3 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Salary 20,000-30,000
 • Lubricant experience will be an advantage

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

3 hours ago

 

Applied
 • ภูมิลำเนาตามเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree - Science related is a must
 • 3-5 years experience in hospital channel
 • Experience managing a team

7 hours ago

 

Applied
 • develop a sales strategy
 • oversee the activities
 • monitor the achievement

9 hours ago

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's Degree
 • Possess Single License is a must
 • Self-Motivated

9 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / พูดจาไพเราะ
 • มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ระสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้ 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS – Office ได้

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะในการพูดจูงใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

14-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

14-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายมาก่อน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

13-Nov-18

 

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • ขับรถ กระบะตู้ทึบได้ มีใบขับขี่
 • นอนต่างจังหวัดพักโรงแรมได้ บริษัทออกค่าใช่จ่าย
 • (ขับเองขายเอง)

13-Nov-18

 

Applied