• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Food Technology
 • 8 years experiences in business development
 • Experience in QSR, Fast Food and Food service

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources Management
 • 5 years experiences in learning & Development
 • Proficient in English language

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • ดูแลงานบริการลูกค้าในตำแหน่งต่างๆ

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • Senior Human Resources Manager (Senior HR Manager)
 • Leading food manufacturing - Samut Prakarn
 • Experience in HROD, HRM or HRD

22-Feb-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • 8 Years in HRBP for Multinational Companies
 • Experienced in Warehouse/ Manufacturing Management
 • Fluent in English and Report Directly to Foreigner

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เป็นเลขา
 • บุคคลิกดี คล่องตัว และมีทักษะการพูดที่ดี

22-Feb-19

 

Applied
 • Implementing sales programs
 • Mobile, able to travel around Thailand & overseas
 • Maintaining sales staff job results

22-Feb-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • Service Workshop Manager
 • Mechanical Engineering
 • Minimum 5 years of experience

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 35 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree in chemistry or ralated field
 • Good command of English

22-Feb-19

 

Applied
 • 3 years exp. in Research and Development
 • Experience in Beverage (Dairy Product) manufacture
 • Bachelor in Food Science, Food Technology

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Marketing.
 • Have past experienced in construction materials.
 • Work closely with brand management team.

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • GPA. >2.50
 • Bachelor's degree in Account & Finance
 • At least 1 year experience in Account Payable

22-Feb-19

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old
 • Bachelor’s in Electronic or Electrical Engineer
 • 1-5 years experience in R&D car audio, circuit PCB

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 Years’ Experience in warehouse.
 • Knowledge in ISO and improvement system.
 • Able to communicate in English as well.

22-Feb-19

 

Applied
 • Male/Female, age 22-28 years old
 • Bachelor’s in Computer Engineer, Computer Scinece
 • 1-5 years experience in Software/ Product testing

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Teamworking skills
 • Problem solving skills
 • English communication

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor any filed
 • 3 years experiences in procurement
 • 5 wk, Provident fund, fix bonus, Insurance group

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Hyperion/Oracle/Essbase knowledge is a plus
 • Familiarity with SAP is a plus.

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduated is welcome
 • Bachelor degree in any field
 • Able to work as shift

22-Feb-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านโรงแรมพิจาณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามตกลง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Feb-19

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ
 • บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม
 • ดูแลความสะอาด ของ อุปกรณ์ภายในห้องอาหาร

22-Feb-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านการตลาด บริหาร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง
 • มีประสบการณ์โรงแรมพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

22-Feb-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • วางแผนการบำรุงรักษา

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
 • เงินเดือนตามตกลง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years. experiences in Recruitment
 • effective communication
 • Good command of writing, speaking and reading ENG.

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • 1-3 years experiences working in related field
 • Detail oriented and keen on documentation work

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturer of Industrial Devices
 • Service-Related Activities, Facilities, Equipment
 • World Class Company

22-Feb-19

 

Applied
 • Knowledge in Production/Material Planning 3 years.
 • Experience with SAP R/3
 • Good in English.

22-Feb-19

 

Applied