• ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีปสก. 1-2 ปี ในสายงานดูแลและติดตั้งระบบ Network
 • ทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 เสาร์

27-Feb-20

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิงเท่านั้น
 • ทำงานวันละ 12 ชม. ทำงาน 3 วัน หยุด 3 วัน ตามตาราง
 • ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

27-Feb-20

THB10k - 13k /month

Applied
 • Purchasing Staff
 • Business Administration
 • management finance Pro

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Nutrition
 • Background in contacting FDA is advantage
 • Knowledge on food regulatory

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรีวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานผลิตอย่างน้อย 6 เดือน
 • สามารถวิเคราะห์การทำงานและปัญหาของเครื่องจักรได้

27-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานผลิตอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง ไม่เป็นตาบอดสี

27-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Marketing or Business Administration
 • 1-3 years of experience in the Sales or Leasing
 • Sales skills and ability to deliver sales targets

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above
 • Good command in English
 • 40,000 - 60,000 Baht

27-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 7 years’ experience in Accounting
 • Computer skills: SAP & Excel

27-Feb-20

 

Applied
 • 3 years of experience.
 • Diploma Degree in electronics, electrical
 • Knowledge on ICT tester for PCBA

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Working Hour: Mon-Fri
 • New graduated will accepted
 • Salary up to 35K

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Spring factory is advantage
 • 3 years of experience in Production Manager Level
 • Problem solving, team co-ordination, people manage

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • BA in human resources, business
 • Use HRIS, Recruitment Marketing tools
 • Flexible travel

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years work experience
 • High Vocational Certificate required
 • Able to work on holiday if company request

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Site Management
 • Project
 • Manager

27-Feb-20

 

Applied
 • ensuring inspection of all incoming materials
 • calibrate and maintain laboratory equipment
 • control documentations

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปรับปรุง แก้ไขระบบเดิมตามข้อร้องขอจาก USER
 • พัฒนาระบบใหม่ตามโครงการและนโยบายผู้บริหาร
 • ปรับปรุงพัฒนาภาษาใหม่สำหรับอุปกรณ์ MOBLIE

27-Feb-20

 

Applied
 • logistics
 • own car
 • good english

27-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in pharmaceutical or related fields
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Good Team management

27-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 5 yrs. in manufacturing steel
 • Having experience as sales of Electric or Machine
 • Work experience in QC,QA engineering

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Work exp, min 1-3 years in account
 • Work exp in accounting of factory costs

27-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Accounting or any related field
 • minimum 1-3yrs. in Cost Accounting
 • experience in in Food industry or related field

27-Feb-20

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความแม่นยำ ละเอียอด รอบคอบ และรวดเร็ว

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics, Import & Export
 • Work exp as Import&Export in Trading Company
 • Good command of English (business level)

27-Feb-20

 

Applied
 • Prefe having experience in Pharmaceutical business
 • Willing to learn
 • High sense of responsibility

27-Feb-20

 

Applied
 • Industrial Engineering
 • Business/Industrial/Logistics
 • Garment Technologist

27-Feb-20

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี
 • สามารถในการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • At least 2 years of experience
 • Should be an experience in BW extraction

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Experience in Accounting at least 3 years
 • Family health & dental benefit ( 15,000 THB /year)

27-Feb-20

 

Applied
 • Good Negotiation and Coordination skill
 • Experience in quality field in automotive industry
 • Good command in English

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Supply Chain support
 • ERP system ODOO
 • Inventory Management

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีใบขับขี่รถยนต์

27-Feb-20

 

Applied
 • Meticulous about details
 • Gain experience in marketing & communications
 • Familiarity with Adobe InDesign

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting
 • Location: Bangplee, Samutprakarn

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemistry or related
 • Good command of English
 • New graduates are also welcome

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree iWork on Sat (twice per month)
 • Work experience in sales for 5 years or more
 • Good command of English

27-Feb-20

 

Applied
 • QMS from Automotive Industry
 • Good command of English
 • Knowledge ISO9001 or IATF16949

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics
 • At least 7 years of experience in Logistic
 • Knowledge of Cargo Air Import - Export

27-Feb-20

 

Applied
 • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 • ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการจัดฝึกอบรม

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong Knowledge in Food Science
 • Working in Food Industry at least 5 Years.
 • Able to work in Muang Mai Bangplee Industrial Esta

27-Feb-20

 

Applied
 • Overseeing routine department activities
 • Control financial, employee, and client records
 • Setting and facilitating the achievement of team

27-Feb-20

 

Applied
 • Computer skills, AutoCAD is a plus
 • Ability to travel for a regular business trips
 • Good communication and interpersonal skill

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Carry out activities as command level informed
 • Bachelor degree in Industry Engineering
 • 3 years in New Product Instruction team

27-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 yeas experience
 • International shipments
 • Good command in English

27-Feb-20

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s in Business Administration or related
 • 2-4 years’ experiences in Sales Automotive

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied

Java Front-end Developer

FINIX Solutions

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Work among international team
 • Learn knowledge of Dealer Management Business
 • Chance to be full time employee of Inter Org.

27-Feb-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied