• ชาย/หญิง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
 • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18-30
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service
 • Coordinator
 • Admin

8 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานและตรวจสอบผลประกอบการ(Business Perform)
 • ติดตามและควบคุมให้มีการติดตามลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำงบประมาณประจำปีและประมาณการเงินสดแต่ละเดือน

19 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Med.Ins, Prvd.F, COLA, Transp.
 • Waste Water System Manufacturing
 • Exp. in Electrical Design

19 hours ago

 

Applied
 • 6-10 years experience in industry management
 • Degree business, technical, marketing
 • In-depth product knowledge

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

19 hours ago

 

Applied
 • Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วางแผนการสั่งซื้อ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

19 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • back-end
 • JAVA PHP NODE.JS Grail
 • JSON XML Web service and OOP Concept

19 hours ago

Salary negotiable

Applied

Assistant Costing Manager

--

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Thai nationality only
 • Preparing and revising standards for manufacturing
 • Control & maintain CAPEX & Fixed Assets

19 hours ago

 

Applied
 • Front-end
 • JQuery AngularJS
 • OOP MVC

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าผ่านกระบวนการต่างๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
 • การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าผ่านกระบวนการต่างๆ
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างสาขา
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เช็คสต็อกสินค้าในร้าน

19 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างสาขา
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เช็คสต็อกสินค้าในร้าน

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการขาย

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19 hours ago

 

Applied
 • ทำทรีทเม้นท์ให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ป.6 – ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)

19-Sep-17

 

Applied
 • Male only, aged between 24 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree of Engineering or in related
 • At least 2 years of experience in the sale

19-Sep-17

 

Applied
 • Experience in Trade Finance it at least 10 years
 • Inmlement system trade finance
 • background in international banking

19-Sep-17

 

Applied
 • Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Electrical Engineering or a related
 • Good command of English (writing and speaking)
 • PC literate in Microsoft office

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp, OT pay
 • A Japanese Machinery Trading Company
 • Exp. in Sales Coordinator / Purchasing / Logistic

19-Sep-17

 

Applied
 • 10-15 years experience in Software
 • Experience of problem management and RCA
 • Analytical mindset, problem solving

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Graphic
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านงานการตลาดหรือ Promotion อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานห้างค้าปลีกหรือบริษัทใหญ่มาก่อน
 • มีผลงานและความสำเร็จมานำเสนอ

19-Sep-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Negotiation, Organization, and Decision Making
 • Develop sales plans and/or feasibility study
 • Serve as a leader in achieving the strategic goals

19-Sep-17

 

Applied
 • Working in Business control/planning/F&A/Costing
 • Bachelor or higher degree in Finance/Accounting
 • English language - prefer business level up

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสายก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-40 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ช่างเทคนิค ปวช-ปวส

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไปในสำนักงาน

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์

19-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงานขาย
 • วางแผนการขาย ควบคุมดูแลงานขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงานขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงานขาย
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

19-Sep-17

 

Applied