• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Word,Excel ได้

9 hours ago

 

Applied
 • Monitor and manage daily warehouse inventory
 • Supports on time delivery to Customers
 • Establish and revamp/improve where required

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารการจัดการโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 2-3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานตั้งอยู่ได้

9 hours ago

 

Applied
 • มี ปสก.การทำงานในคลังห้องเย็น
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 10 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูลเบิก รับ/จ่าย พัสดุและคลังสินค้า
 • ปวช. -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมความถูกต้องของเอกสารและปริมาณวัตถุดิบ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง, มีความขยัน, อดทน
 • สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • เป็นคลังสินค้า, บริการจัดส่งสินค้าขนมเลย์

9 hours ago

 

Applied
 • คลังสินค้าโลตัส จัดเก็บสินค้า,เช็คสินค้า เข้า-ออก
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลคลังสินค้าโลตัส
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • อายุ 18 - 40 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าและจัดทำรายการสต๊อกสินค้า
 • ทำรายการเบิก-จ่ายสินค้า
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Logistic, Supply Ch
 • Having 5-10 years of work experience in IM
 • Good interpersonal and communication skills

19 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths,Med Ins,PrvdF,Transp,OT,Full Attd,COLA
 • Global Electronics Censor Mfg. & Trading
 • Exp. in Sales Co / Logistics in JP Co.

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานตรงสายงาน 3 ปีขึ่นไป

23 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in managing logistic partner/3PL
 • Attractive remuneration package
 • Working location at Lasalle office

16-Dec-17

 

Applied
 • Female age 22-25, Fresh welcome
 • Min. 1 year exp in Sales Co. /Customer Service
 • Good in English (TOEIC 800 up)

16-Dec-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช – ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word , Excel

16-Dec-17

 

Applied
 • บริหารรายได้รถให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาโท
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ

16-Dec-17

 

Applied
 • บริหารรายได้รถให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาโท
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ

16-Dec-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช – ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word , Excel

16-Dec-17

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F,Transp, Language
 • International Electronics Trading Company
 • Exp. in Sales Co. in Japanese Trading Co.

16-Dec-17

 

Applied
 • Male Only, Age is between 37 - 45 Years old
 • 5 yrs exp in Logistics & Warehouse Management
 • Experience from Manufacturing Company is a plus

16-Dec-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai, Male/Female, age 25-30 years old
 • Minimum 2-3 years of exp. in accounting, admin
 • Good command in English

16-Dec-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel และ Word

15-Dec-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics or Computer
 • At lease 3 years experience in Logistics field
 • Basic Ms-Office and able to operate SAP

15-Dec-17

 

Applied
 • Implement and operate warehouse service
 • 3PL experience, warehouse service to E-commerc
 • Base on warehouse office on Bangna-Trad Rd KM.19

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน

15-Dec-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields or higher.
 • Plan and control budget and expenses in warehouse
 • Fluent in English.

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • 2 years experience in manufacturing purchasing
 • Knowledge in Warehouse, import documents

15-Dec-17

 

Applied
 • Experience in Warehouse/ Transport Operations
 • Good Communication in English
 • Able to Work Onsite at 3PL Warehouse in Bangplee

15-Dec-17

 

Applied
 • Supply chain Management
 • Analysing, capacity planner, Data management
 • Excel, Access, VBA

15-Dec-17

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • 2-3 years experiences in planning or supply chain
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Manager
 • สมุทรปราการ
 • ระดับผู้จัดการ

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20- 35 ปี
 • เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

15-Dec-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารในกิจการคลังสินค้า
 • การวางแผนพัฒนาบริหารการจัดเก็บ

15-Dec-17

 

Applied
 • ดูแลสินค้าเข้าออก การจัดส่งให้ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ไฟแรง ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีเงินเดือนและค่า Incentive ตามยอดขาย

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Inventory, stock, supply chain management
 • Proficient in MS Excel
 • New graduates in Supply Chain are welcomed

15-Dec-17

 

Applied
 • Degree or higher in Supply chain, Logistics
 • 10 years of experience in supply chain
 • Experience in a food manufacturing or FMCG

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Logistics or related filed
 • Have warehousing experience at least 3-5 years
 • Salary negotiable

15-Dec-17

 

Applied
 • Improve validation methodology
 • Develop control process to minimise deviations
 • Manage client audits and certification audits

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • รู้ระบบคลังสินค้า Supply Chain
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

15-Dec-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางด้านการประสานงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นทีม

15-Dec-17

 

Applied
 • Bonus 1 mths, trans, meal, COLA, prvd
 • International Security Innovation Trading
 • Exp. in Sales Coordinator field at least 1 yrs.

15-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์หัวหน้างานพัสดุหรือคลังสินค้า
 • สามารถใช้งานระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Dec-17

 

Applied
 • Focus on meeting monthly KPI & Sales Targets.
 • Responsible for Sales Revenue to achieve company g
 • To provide information on products and services av

15-Dec-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experience in logistics & warehouse
 • Good command of English
 • Hands on experience in MRP, ERP system; BPCS or

15-Dec-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เบิกจ่ายสินค้าในคลังให้กับทีม Sales

15-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิติกส์ / วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15-Dec-17

 

Applied
 • Plan product ordering
 • Control Stock in the warehouse
 • Manage the team of staff in the warehouse

15-Dec-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Knowledge and skills in Microsoft Offices
 • Be able to work on shift basis

15-Dec-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.