• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
 • มีความรู้ภาษีอากรเบื้องต้น

10 hours ago

 

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • import Air freight operations
 • Good command of Business English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast growing start-up company
 • Excellent development opportunity
 • Fast-paced, inclusive working environment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการด้านการบิน
 • มีความรู้ด้าน Airport Management
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

10 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years’ relevant exp in Digital Marketing
 • Creative, well plan and high responsibility
 • Strong understanding in Airline business

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระดับคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

18 hours ago

 

Applied
 • จัดตารางการบินของนักบินและลูกเรือ
 • บันทึกชั่วโมงปฏิบัติการบิน
 • แลกตารางบินของนักบินและลูกเรือ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ
 • ปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

23 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบิน
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านความมั่นคงสนามบิน

21-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบิน
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านความมั่นคงสนามบิน

21-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • Mechanical , equipments , installation,Train
 • Generator, Stinger, Train wash Machine,subcontract
 • Heavy equipment,civil contractor, QA/QC

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Cargo / Logistics or related
 • Good command of English (daily conversation)
 • Exp in Cargo Logistics or Freight Forwarding

18-Aug-17

 

Applied
 • IATA Dangerous Goods Specialist Certificate prefer
 • Valid driver's license preferred
 • International Airline Industry

18-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge in Aviation Security system
 • Airline experience will be an advantage
 • Excellent communication skills in Thai and English

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี TOEIC 600
 • ทำงานด้านสนามบินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
 • ประสานงานกับวิทยากรภายใน / ภายนอก
 • จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งที่จำเป็น

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export, cargo
 • Sea Freight, Air Freight, Air, Operation, import

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Logistics
 • Transportation
 • Supply Chain

17-Aug-17

 

Applied
 • Good command of English, both of written and spoke
 • At least 5 years pricing experience in air freight
 • Effective decision making and analytical skills

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide excellent service on all documentation
 • Plan, manage & control Documentation Department
 • Achieve objectives relating to Documentation

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Support for all sales and marketing activities
 • 1 year experience in sales airlines market
 • Bachelor Degree in any fields

17-Aug-17

 

Applied
 • Airport Planning /Airfield Design / Project Co
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • Master Plan,Project Plan, Site Selection,Design

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Personal vehicle driver license granted.
 • able to work in shift
 • Graduated from Technical school

17-Aug-17

 

Applied
 • Exp in Airline business 2-3 years
 • Exp in Marketing & Sales promotions role
 • Excellent command of Thai and English

17-Aug-17

 

Applied
 • railway and Collecting and requirements
 • project , changes , maintaining , Traceability
 • configuration , management

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Aviation Management or related
 • Skilled in Reservation & Ticketing role (CRS GDS)
 • Exp in Airline business 2 years up

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field is required
 • Minimum 2 year experience in aviation industry.
 • At least 1 year experience in Risk Management

16-Aug-17

 

Applied
 • Warehousing & logistics operations
 • Strong knowledge in dangerous goods
 • Develop distribution

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดกิจกรรมพนักงาน employee relation
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • จัดเตรียมสถานที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรม

16-Aug-17

 

Applied
 • Assistant Customer Service Manager
 • Responsible for CS and sales planning
 • Location: Bangkok

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร
 • จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

16-Aug-17

 

Applied
 • Able to work with overnight shift
 • Monitor and supervise cargo & package build up
 • Co-ordinate with ground handler, catering , flight

16-Aug-17

 

Applied
 • Assist customers on tickets purchase, reservations
 • Issue tickets and PTAs quoting correct fare
 • Minimum 2 years of job-related experience

08-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.