• งานดูแลระบบ Network งานโทรคมนาคม
 • งานผู้ดูแลและวางแผน งานไอที
 • งานวิศวกรโทรคมนาคม

13 mins ago

 

Applied
 • Sales Coordinator
 • ประสานงานฝ่ายขาย
 • Admin Sales

4 hours ago

 

Applied
 • Carrier, Telecommunication, ICT work experience
 • Expert IT business development, Fluent English
 • Bachelor degree in Telecommunication engineering

20-Jun-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer/Information Engineering
 • Experience of Project Manager, technical support
 • Age 28 – 36 years old

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Technical support experience in CCTV industry
 • Competitive compensation & good career development
 • An exciting job

19-Jun-18

 

Applied
 • Telecommunication engineering degree, good salary
 • 8 year experience IP products, presales experience
 • Network operator solution, Fluent English

18-Jun-18

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Internet, Games Industry.
 • Strong knowledge of daily operation cloud service
 • Growing business with target customer, Good Eng.

18-Jun-18

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำ Report รายงานยอดขาย และ วิเคราะห์ Trend
 • ให้คำปรึกษา และ ออกแบบการนำ Convergence
 • มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารที่ดี

18-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • experiences in configuration
 • System Administration For Telco Platform
 • Standby for call-in to manage a trouble ticket

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Pre-sales technical support of optical fiber cable
 • presentation of optical fiber cable product
 • Manage customer relationship

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Communication, etc.
 • Work experience on ICT projects is preferable
 • ICT project installation, troubleshooting, upgrade

15-Jun-18

 

Applied