• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน
 • รับสมัครจำนวนมาก

1 hour ago

 

Applied
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน ขยัน
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป กับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ไม่เกี่ยงงาน ทำงานเป็นทีมได้ มีความคล่องตัวสูง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถบันทึกข้อมูล รับ จ่าย ภาษี ได้
 • ปิด งบการเงินได้ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ ช่วยเหลือ มีอัธยาศัยดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical Support for RF Test and Measurement
 • After-sales support to customers
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Business Development
 • Product Manager

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • after sales service, customer service,
 • consumer products, TV, refrigerators, audio
 • technical support engineer

20-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน และขยันในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี

19-Oct-18

 

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical engineering
 • extensive sales experience with Network Operators
 • experience in sales of complex technical

18-Oct-18

 

Applied
 • Degree in Telecommununication Engineering
 • 3 years working experience in Technical Sales
 • Strong communication & presentation skills

18-Oct-18

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience in Telecom industry
 • Good understanding of telecom technology
 • Good communication skill in English

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 Mths,Medical Ins, Pvd F,Transport,OT Pay
 • World-wide Telecom Network Contractor
 • Exp. in installation of wiring and system network

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Program with C/C++ embedded system
 • At least 0-3 years of C /C++ embedded system
 • Bachelor’s degree in Computer Science

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Report รายงานยอดขาย และ วิเคราะห์ Trend
 • ให้คำปรึกษา และ ออกแบบการนำ Convergence
 • มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารที่ดี

17-Oct-18

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Computer Science, Communication, etc.
 • Work experience on ICT projects is preferable
 • ICT project installation, troubleshooting, upgrade

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to work with high pressure environment
 • Basic knowledge in Data Communication technologies
 • Able to work extra hours

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • 2-year work experience in telecommunication
 • CCNA or CCNP certificate will be an advantage
 • (MPLS, IP Network, VPN network, xDSL, FTTx, CMTS

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in shift
 • English Proficiency
 • Customer Service

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied