• ขยัน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ที
 • ไหวพริบ แก้ไขงาน และ กระตือรืนร้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม NAV

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้าน Call Center
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในธุรกิจ Telecom หรือ บริการลูกค้า

12 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 7 years’ experience in system development
 • Extensive experience in working in complex IT

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Telecommunication engineering degree, good salary
 • 8 year experience IP products, presales experience
 • Network operator solution, Fluent English

18-Jun-18

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Application development
 • Computer Science, Computer Engineer or related
 • Knowledge in java application

17-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Responsible for management and direction of sales
 • Experiences in 3BB, TOT, True, AIS ,CAT Broadband
 • Coordinates with the operations teams

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , แมคคาโทรนิก
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการออกแบบวงจร
 • สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ได้

14-Jun-18

 

Applied
 • Marketing Product Network,Security และ Fiber
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวงแผนงานด้านการตลาด
 • Marketing Product Talecom

14-Jun-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Graduate Bachelor's Degree
 • Have related experience not less than 2-3 years
 • Good English in Communication, Writing and Reading

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Age between 22-30 years
 • Good command in English both written and verbal
 • Bachelor’s degree in any related field

14-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor or Master in Information Technology
 • CISM, CISSP or other related certification
 • 9 years of working experience in IT Security

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in Mobile Telecommunication
 • maintain and improve IT Service quality
 • Knowledgeable in IT/Telco Architecture and App

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Be a liaison between technology team and business
 • Data analysis, use cases, scenarios, workflow
 • Decomposes and transforms business requirements

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage & control project budget
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Information Technolog
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to exercise good judgment and discretion

13-Jun-18

 

Applied
 • To perform big data analytics and data mining
 • To create predictive modeling for X-Sell & Up-Sell
 • SAS, Microsoft R, Hadoop are required

13-Jun-18

 

Applied
 • Experience in the GSM/Wireless/IPRAN/DWD/UMTS/LTE
 • Support pre-sales activities on RFI, RFQ and RFP
 • Excellent problem solving skill

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Telecommunication
 • Sale Representative
 • Have own car and driving license

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม บรอดคาสท์วีดีโอ
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

13-Jun-18

 

Applied