• ประสบการณ์ Telecom Towers
 • สามารถจัดตั้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสขนาด 30-50 แห่งแบบ
 • การจัดการโครงการของไซต์

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Capable of working independently
 • Proven Sales / Business Development experience
 • Proven track record in the aforementioned

18 hours ago

 

Applied
 • เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม บรอดคาสท์วีดีโอ
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

18-Apr-18

 

Applied
 • collect and analyze customer requirements
 • presentation service product proposal
 • prepare bidding documents

18-Apr-18

 

Applied
 • Analyze and monitor customers information
 • Analyze competitors’ movement
 • Able to consolidate information into actionable

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • To provide development activities Corporate
 • Bachelor’s degree in Engineer/ Computer Science
 • At least 5 years’ experience application develop

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Information Technolog
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to exercise good judgment and discretion

17-Apr-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in Mobile Telecommunication
 • maintain and improve IT Service quality
 • Knowledgeable in IT/Telco Architecture and App

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Be a liaison between technology team and business
 • Data analysis, use cases, scenarios, workflow
 • Decomposes and transforms business requirements

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage & control project budget
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Good business experience in call center operations
 • Adaptable to changes in a fast-paced environment
 • Ability to resolve highly complex escalated issues

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Telecommunication engineering degree, good salary
 • 8 year experience IP products, presales experience
 • Network operator solution, Fluent English

16-Apr-18

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with Switch, Router, WiFi, CCTV, Server
 • Support market event to enhance Huawei brand
 • Minimum 3 years experience in related field

15-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ Telecom Towers
 • การก่อสร้างสถานที่
 • การบริหารโครงการ

13-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Exp. In Project Management at least 5-8 years
 • Knowledge of Technical Skill in IT, Computer or
 • Good communication in English and Japanese

13-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้การติดตั้งเครือข่าย TCP/IP, TCP/IP
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

12-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to meet tight deadlines
 • Team cooperative working, good skills
 • English or Chinese speaking

10-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Lead, coach TSR team to achieve the target
 • Sales driven with winning culture
 • Multi-tasking and able to work under pressure

09-Apr-18

 

Applied
 • Strong IT or Engineering background
 • Good Communication and interpersonal
 • Fast learning, experience with system

09-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for management and direction of sales
 • Experiences in 3BB, TOT, True, AIS ,CAT Broadband
 • Coordinates with the operations teams

09-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Product Network,Security และ Fiber
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวงแผนงานด้านการตลาด
 • Marketing Product Talecom

09-Apr-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • experience in broadband access testing
 • write test plans and design test cases
 • OLT, ONT, CPE and HGU

06-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.