• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ,เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง ( เส้นผม , ผิวหนัง )
 • มีประสบการณ์ระดับตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย10 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Lab Selection
 • Food Flavours
 • R&D

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและหาวัตถุดิบ

15 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality Male or Female
 • Age between 24-35 years old
 • 30K-50K

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree in Chemical/Electronics Engineer
 • 1-3 years working experience in R&D
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Science,Pharmaceutical
 • Drive assigned project to deliver with quality
 • Support and deliver consumer-relevant claims

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • chemistry laboratory
 • Using the GC, HPLC and titration.
 • Good command in English and basic Computer skill.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition product
 • Multi - task Skill, Result oriented, Energetic

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน 3 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female with age between 23 – 26 years.
 • Bachelor’s degree in Engineering or Science.
 • 5 Working Day / Week. 08:00 - 17:00

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 8-15 ปี การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
 • เป็นผู้นำในการวางมาตรฐานการบริหารฟาร์มเลี้ยง

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 8-15 ปี ด้านการจัดการฟาร์มสุกร
 • สามารถเดินทางและพักค้างได้

21 hours ago

 

Applied
 • 10 years of experience in a canned food
 • Planning and setting up R&D strategy
 • Excellent organizational and leadership abilities

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
 • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • R&D Packaging Manager :
 • 10 years experience in the cosmetic field
 • Thorough knowledge of packaging components

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree of Science in Chemistry.
 • Experience in Research & Development.
 • Knowledge in ISO9001, ISO14001, ISO18001, BRC, GMP

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

21 hours ago

 

Applied
 • Support consumer research test and panel test
 • Support CTI & Claims activities
 • Prepare TM related documents

21 hours ago

 

Applied
 • Develop and maintain Pet food products
 • Initiate prototyping of product
 • Maintain and improve the existing recipe system

21 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Food Science.
 • Knowledge of SAP
 • Good command of both English & Thai communication.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาเกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับบัณฑิตใหม่

22-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

22-Oct-17

Base salary + high commission

Applied
 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ปี

22-Oct-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Good personal and communication skills
 • At least 1 years work experiences in FMCG

21-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

21-Oct-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

21-Oct-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี เงินเดือนสามารถตกลงกันได้
 • เบี้ยขยัน,ทุนการศึกษาบุตร,โบนัส,เงินช่วยเหลือ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ค่าเดินทาง

21-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 5 years R&D experience in in meat processing
 • Excellent interpersonal and communication skill,

21-Oct-17

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F, OT, Transp
 • Global Braker Pannel Board Manufacturing
 • Exp. in CAD/Solid Edge 2D Drafting

21-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน35ปี มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • ป.ตรี1อัตรา ป.โท 2 อัตรา สาขาเคมี,Polymer
 • มีความอดทน เรียนรู้งานใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

20-Oct-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ working experiences
 • Working experience in Logistics industry is advant
 • ISO 9001

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Science
 • 1 years experience of R&D in cosmetic products
 • Good command of English

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Science / Food Technology
 • Hands on experience in understanding market
 • Good command of English

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemistry
 • Science chemicial
 • Engineer Chemical

20-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาโท
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจัย
 • ให้ทุนเรียนฟรี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

20-Oct-17

 

Applied
 • R&D Project Management
 • Research & Development
 • Projects kick off and follow up to completion time

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Geography and ethnography knowledge of Thailand
 • Well-organised with good time management skills
 • Possess sound problem-solving and analytical skill

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม illnstrator ได้

20-Oct-17

 

Applied
 • Microbiologist
 • นักจุลชีววิทยา
 • Micro Lab

20-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of packaging material technology
 • Minimum 1- 5 years in cosmetic R&D Packaging
 • Able to communicate and understand in English, Com

20-Oct-17

 

Applied
 • Packaging Technology and Production
 • Food Quality Assurance
 • Packaging development

20-Oct-17

 

Applied
 • วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
 • สูงกว่าปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Pro-Engineer program
 • Proactive and demonstrates problem solving

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Pro-Engineer program
 • Strong analytical thinking skill

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
 • ประสบการณ์ด้านพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์

20-Oct-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.