• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of Textile Science
 • Sourcing & developing woven, Fabrics costing
 • Start working immediately is an advantage

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบงานท้าทาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีup, เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

1 hour ago

 

Applied
 • To audit Store and DC performance & standard
 • Food Science
 • Technical, Quality, Auditing

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Product Research, New product development
 • Manage product assessment
 • Product Quality, Food Technology

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

1 hour ago

 

Applied
 • Male, Female 30-40 years Thai Nationality
 • Bachelors or Master's degree in Engineer
 • At least 1 year experience in R&D

1 hour ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Male, Female 25-35 years / Thai Nationality
 • Bachelors or Master's degree in Engineer
 • At least 1 year experience in R&D

1 hour ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or similar disci
 • 3 - 5 years of experience in food technologist R&D
 • Creative and innovative thinking

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 5 years’ experience in R&D. Experience
 • Thai nationality

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 5 years of Research and Development experi
 • Support coconut water analyses using multiple
 • Master of Science in Chemistry or Food Chemistry

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science,or related field
 • Knowledge in food regulation related to products
 • At least 2 years experienced in R&D field

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

1 hour ago

 

Applied
 • Research & Development
 • Product Development
 • R&D

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Technology
 • Understanding of cloud- and virtualization
 • Experience with building, delivering, and managing

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ตรงต่อเวลา

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 5mths, Transportation, Cost of Living
 • Global Automotive Parts Trading & Manufacturing
 • B.A. in any Engineer

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

19-Aug-17

 

Applied
 • Chemecal
 • Resin
 • Emultion

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai or foreigner
 • Statistician / Data analyst
 • 22,000 – 35,000 Thai baht / month

19-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 1 year or more experience in the R&D

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
 • ประสบการณ์ด้านพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม lllustrator และ Photoshop ได้
 • สามารถทำกราฟิกได้
 • ออกแบบ Product / Packaging

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Good command of English
 • Good knowledge of Microsoft Office applications

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ เคมี โพลิเมอร์
 • ง่านด้าน R&D
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in pharmaceutical
 • Experience in Health-Beauty products development
 • Strong organizational and analytical skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์จากโรงงานเครื่องสำอางอย่างน้อย 5 ปี
 • สำเร็จการศึกษาป.ตรี วิทย์เคมี/ วิทย์เครื่องสำอาง
 • มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้า และเติบโตไปกับบริษัทฯ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • A Master’s Degree in Microbiology, Molecular
 • 2 years in medical, clinical, and/or microbiology
 • A copy of valid TOEIC score at least 855

18-Aug-17

 

Applied
 • Doctoral’s Degree in Packaging or Plastics
 • 5 years’ experience in a plastics or packaging
 • Able to work in Chachoengsao

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Poultry Experience
 • Food Business
 • New Product development

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain Pet food products
 • Initiate prototyping of product
 • Maintain and improve the existing recipe system

18-Aug-17

 

Applied
 • experiences in Category Development
 • Experience in Consumer Panel data analysis
 • Strong leadership, analytical,

18-Aug-17

 

Applied
 • Strong experience in ultrasonic electronics develo
 • Experience in developing low noise-to-signal
 • Experience in developing high voltage high speed

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • R&D Packaging Manager :
 • 10 years experience in the cosmetic field
 • Thorough knowledge of packaging components

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Vibration and Pulsations
 • Data Post Processing by MATLAB
 • electronic data recorder and advanced sensor

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • SQL/ English
 • Experience Big Data
 • Data Mining, Data Manipulation, Dashboards

18-Aug-17

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

18-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 10 years of team leadership
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Has a broad understanding of all business function

18-Aug-17

 

Applied
 • Creating and managing a fully functioning testing
 • Master’s in Chemistry, Food Science, Food Tech
 • Good understanding of food safety standards

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Working Monday to Friday, and Saturday
 • Master’s in Chemistry, Food Science & Technology

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 Years Work Experience
 • Bachelor Degree
 • Fresh Graduated is welcome

18-Aug-17

 

Applied
 • R&D (Product development)
 • Global Company
 • Attractive Salary

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ
 • เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้า
 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • อายุมากกว่า 30 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.