• ส่งเดินทางไปดูงาน Food Expo โซนเอเซีย และ โซนยุโรป
 • บริษัทมีความมั่ั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Process development
 • Product Innovation

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in RA responsible for food product.
 • Can manage all regulatory activities.
 • Ability to work on multiple tasks.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Economics and/or Engineering
 • Work experience in Procurement
 • Ability to work under pressure

9 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree or higher in Microbiology
 • Strong knowledge in Quality and Food Safety system
 • Understand in problem solving tools

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001, HALAL ,KOSHER.
 • Manage responsibility to achieve Oversea sales.

9 hours ago

 

Applied
 • Degree of Science in Food Science, Food Technology
 • 5 years of experience in microbiological
 • Perform internal audits and quality control

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ได้เรียนรู้ การตลาดและความรู้สินค้า
 • ปริญญาตรี เข้าใจเรื่องเคมี (prefer Food Science)
 • Free English class, Fitness, New Office

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Culinary Arts or related filed
 • Must have at least 8 years culinary experience.
 • Leadership/ supervisory experience required.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1- 3 years experience in food business
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Basic HACCP Knowledge/Implementation

9 hours ago

 

Applied
 • 2+ years experience in Production
 • Hands on working style
 • Able to work in Petchaburi / near Hua Hin area

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA Engineering, Food Science or related field
 • Experience in buying & strategic sourcing
 • Good negotiation & English communication skill

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Food Science
 • Previous experience in managing a team.
 • Strong analytical and problem solving skills.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for a successful candidate
 • Good career growth opportunity

9 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ 1-2 ปี

16 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Engineering
 • min. 3 yrs., as a Factory Manager
 • Good knowledge of QMS system such as ISO9001

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree Food Sciences, Food Technology
 • 3 years experience in R & D function
 • Set up laboratory test equipment

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Technology
 • At least 3 years purchasing in foods factory
 • Do market survey and provide proper information

22 hours ago

 

Applied
 • Minimum 10-15 years in quality assurance
 • Ensure the quality objectives achieve the targets
 • Support subordinates for their day to day

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Food Science
 • 3 yrs, in lab application on food seasoning
 • Fluency in English with presentation

20-Sep-18

 

Applied
 • B. Sc. Degree in Food Science and Technology
 • Product development skills of food industry
 • Ideation to creative and development

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Support Preparation and testing of products
 • Qualified to degree level in a Food Science
 • 1+ year of R&D / NPD experience gain

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in GMP’s, food safety practices
 • 5 years working experience in QA and Management
 • Bachelor’s degree or higher in Food science

20-Sep-18

 

Applied
 • Develop and maintain Pet food products
 • Initiate prototyping of product
 • Maintain and improve the existing recipe system

20-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

20-Sep-18

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenging role to enhance your experiences.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • โบนัสตามผลงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลไม้สดอย่างน้อย 5 ปี
 • ป.ตรี ,สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ปฏิบัติงานต่างสาขาได้

20-Sep-18

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าใหม่
 • ดำเนินการจัดทำ Product File ร่วมกับทาง RD
 • ประสานงานกับแผนก RD และแผนก QA ตรวจสอบเอกสาร

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวสขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้าน QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

20-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลระบบคลังสินค้าและบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy, Science or related.
 • Good command in English
 • No experience are welcome.

20-Sep-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • working experience in R&D of ingredient / premixed
 • Knowledge of common food processes
 • Chinese will be a plus

20-Sep-18

 

Applied
 • Manage and provide oversight of QC/QA
 • Bachelor’s degree of Science in Food Science
 • Solid knowledge of Quality Management System

20-Sep-18

 

Applied
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • สวัสดิการ : ชุดพนักงาน, ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 • เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in EPOXY formulation
 • Overseas Experienced
 • coaching skill

20-Sep-18

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร
 • ปสก. 5 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านงาน QA, QC
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, HALAL, ISO9001

19-Sep-18

 

Applied
 • Sales, Technical sales
 • Food Science or related field
 • Food ingredients

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

19-Sep-18

 

Applied