• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Analysis in Food or Water Laboratory
 • Set up & Validate Method
 • Bachelor or Master degree in Chemistry or Science

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Co-ordinate with government authorities
 • Facilitate supporting documents for Export.

6 hours ago

 

Applied
 • Graduated from Food Engineering
 • Be able to work on Saturday
 • Open minded and striving to improve all the time.

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Flexible to work out of office
 • Good command of English
 • Ability to do consumer research

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Update raw material database in computer system
 • Good knowledge in the quality system

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • High executive maturity and adaptability
 • Good command of English and computer literate

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • โบนัสขึ้นกับผลประกอบการ

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

13 hours ago

 

Applied
 • 1 to 2 years sales or technical sales experience
 • 5-day working, development opportunities
 • Laboratory / scientific instruments and reagents

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภา
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพ
 • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001, HALAL ,KOSHER.
 • Manage responsibility to achieve Oversea sales.

13 hours ago

 

Applied
 • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Document Control
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ด้าน GMP ,HACCP, ISO9002

19 hours ago

 

Applied
 • Have experience in food or pharmaceutical
 • Quality Management Systems
 • Experience in auditing.

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • พัฒนาสินค้าส่งขายให้ 7-Eleven
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพด้าน R&D

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Culinary Arts or related filed
 • Must have at least 8 years culinary experience.
 • Leadership/ supervisory experience required.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-4 years of relevant working experiences
 • Excellent command of English
 • Degree in Chemical Engineering, Food Engineering

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • รับผิดชอบงานด้านการผลิต หรือควบคุมคุณภาพ

19 hours ago

 

Applied
 • Education background in Food Science or related
 • Sourcing, audit, R&D, quality control experience
 • Manage product in terms of cost and quality

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Environment/Food science
 • 4 – 6 years of work experience
 • Have good knowledge in ISO 9001/14000

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรืออาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

19 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร ได้แก่ GMP ,HAC
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี Food science, Food technology or nearby
 • เคยขายเคมีอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี, บริหารทีมขาย 3 ปี
 • เป็นผู้นำ, สามารถวางกลยุทธ์และพาทีมให้สำเร็จได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bakery
 • Chef
 • Pastry

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in research and development.
 • Experience in food manufacturing.
 • Doing other projects as assigned.

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

19 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's (Food science or related) Must
 • Must have experience in QC
 • English : Average to Good

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Incorporates relevant design expertise
 • Actively searches for best-in-class technologies
 • Establishes and maintains operational budgets

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales & Marketing
 • Food Ingredients, Food Additive
 • Food Industry

19 hours ago

 

Applied
 • BA in Food Science, Food Technology
 • 3 years’ experience in role of commercial kitchen
 • Familiar with mass/ manufactured food preparation

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Engineering, Science and Food-industry o
 • Salesmanship skills
 • Fresh graduate we are welcome

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 25-30 years old
 • Degree or Higher in Business Administration
 • 2-3 years’ experience in manufacturing field

23-May-18

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from Japan University
 • 4-7 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

23-May-18

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from China University
 • 2-5 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

23-May-18

 

Applied
 • 15 or more years of increasing responsibility
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Strong leadership and ownership in needed

23-May-18

 

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 3 year experiences in food inspection
 • Food marketing knowledge would preferred

23-May-18

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถนำพาระบบไปสู่เป้าหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างดี
 • เคยทำงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารมาก่อน

23-May-18

 

Applied
 • Bachelors degree in Food Science.
 • Experience in Research & Development
 • Strong sales motivation.

23-May-18

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านโภชนาการอาหารสัตว์

23-May-18

 

Applied
 • Salary 250-300K +Car Allowance
 • 15 years working experience of production
 • Degree Required:Food Science or Food Technology

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Science or Food Technology
 • Being a QA/QC Manager
 • Experience Quality Control of ISO/HACCP/GMP/TQM

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Food Science, Food Technology
 • 5 years' procurement experience of food
 • Prior experience in Food & Beverage Manufacturing

23-May-18

 

Applied
 • Bachelor in Microbiologist/Food/Science/etc.
 • Minimum 3 years in Microbiologist/Food
 • Background in Food Manfuacturing

23-May-18

 

Applied
 • Thai or Japanese. Male-Female, age 25-30 years old
 • Min.3 years exp. as Production Manager in Food
 • Good in English @ MRT Rama 9

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.