• เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

12 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Food Science
 • 3 yrs, in lab application on food seasoning
 • Fluency in English with presentation

4 hours ago

 

Applied
 • B. Sc. Degree in Food Science and Technology
 • Product development skills of food industry
 • Ideation to creative and development

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support Preparation and testing of products
 • Qualified to degree level in a Food Science
 • 1+ year of R&D / NPD experience gain

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Develop and maintain Pet food products
 • Initiate prototyping of product
 • Maintain and improve the existing recipe system

4 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in GMP’s, food safety practices
 • 5 years working experience in QA and Management
 • Bachelor’s degree or higher in Food science

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

4 hours ago

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenging role to enhance your experiences.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • โบนัสตามผลงาน

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลไม้สดอย่างน้อย 5 ปี
 • ป.ตรี ,สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ปฏิบัติงานต่างสาขาได้

10 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าใหม่
 • ดำเนินการจัดทำ Product File ร่วมกับทาง RD
 • ประสานงานกับแผนก RD และแผนก QA ตรวจสอบเอกสาร

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวสขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้าน QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบคลังสินค้าและบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy, Science or related.
 • Good command in English
 • No experience are welcome.

10 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • working experience in R&D of ingredient / premixed
 • Knowledge of common food processes
 • Chinese will be a plus

10 hours ago

 

Applied
 • Manage and provide oversight of QC/QA
 • Bachelor’s degree of Science in Food Science
 • Solid knowledge of Quality Management System

10 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน : ตามตกลง
 • สวัสดิการ : ชุดพนักงาน, ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 • เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in EPOXY formulation
 • Overseas Experienced
 • coaching skill

10 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร
 • ปสก. 5 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านงาน QA, QC
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, HALAL, ISO9001

17 hours ago

 

Applied
 • Sales, Technical sales
 • Food Science or related field
 • Food ingredients

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

20 hours ago

 

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • Safety management in Factory, or manufacturing
 • Environment, Health and Safety (EHS)

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Able to work under pressure
 • Computer literacy

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Food Science
 • Marketing

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English Communication
 • Strong knowledge of GMP / HACCP
 • Good problem solving skills

19-Sep-18

 

Applied
 • Grow your career with Kerry
 • Attractive career opportunities
 • Global operations in over 30 countries

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร เช่น GMP HACCP BRC

19-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ในด้านการผลิตอาหาร

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree Veterinary Medicine, Animal Scie
 • 3 years or less in feed sales, farm, livestock
 • สัตวแพทย์, สัตวบาล, Aminal Science, Veterinary

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Food Science
 • Minimum TOEIC Score 550 for Supervisor level
 • Occasionally traveling oversea

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to drink coffee
 • Good interpersonal skills, good analytical
 • Good understanding of the ISO

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเบเกอรี่
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้พื้นฐานระบบคุณภาพ เช่น GMP&HACCP, ISO

19-Sep-18

 

Applied
 • QC Quality Control
 • ควบคุมคุณภาพ ผลิต
 • QC Manager

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Have at least 10 years' experience in QA/QC Foods
 • knowledge of GMP ,HACCP,HALAL and BRC
 • Coaching Skills

19-Sep-18

 

Applied
 • QA, Quality Assurance, Specialist, Food Science
 • Chemistry, Microbiology, Food Technology, ISO
 • QCMS, HACCP, statistical process control, lab

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • QA, Quality Assurance, Specialist, Food Science
 • Chemistry, Microbiology, Food Technology, ISO
 • QCMS, HACCP, statistical process control, lab

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years in production function in meat
 • Perform basic maintenance on equipment
 • Good knowledge in GMP, HACCP

19-Sep-18

 

Applied
 • Experience 1 - 2 years
 • Education : Major Food science, Food Technology
 • Specified Field : Food Industrial,Experience in R&

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Foods Science
 • Foods Technology, Chemical/Chemical
 • 10 Yrs Research & Development+ Quality control

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree/Master‘s degree in Food Sciences
 • At least 5 years of working experience in R&D
 • Good English in oral and written

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor in Microbiologist/Food/Science/etc.
 • Minimum 3 years in Microbiologist/Food
 • Background in Food Manfuacturing

18-Sep-18

 

Applied
 • วิศวกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • เพชรบูรณ์

18-Sep-18

 

Applied