• มีใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านโภชนาการ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารด้านประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • ความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารด้านบริหารระบบคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
 • GMP, HACCP, FSSC, เอกสาร QP, WI, SD
 • Experience in Production

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอาหาร
 • ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ปี

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Product Development Manager
 • ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development

16-Aug-19

 

Applied
 • R&D Flavor Design
 • Food & Beverage
 • Manufacturing

16-Aug-19

 

Applied
 • Potential worldwide growth
 • International company in medical technology
 • Opportunity to engage on a global scale

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Have at least 10 years' experience in QA/QC Foods
 • knowledge of GMP ,HACCP,HALAL and BRC
 • Coaching Skills

16-Aug-19

 

Applied
 • R&D Specialist
 • R&D Supervisor
 • R&D Manager

16-Aug-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 4 years in Process development or R&D field
 • Able to drink coffee
 • Good understanding of the ISO 9001

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • At least a five-year experience
 • TOEIC score 700 above is preferred
 • Strong leadership qualities

16-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์หรือ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
 • บริหารระบบคุณภาพอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

16-Aug-19

 

Applied
 • Top company of retailer business in Thailand
 • High Salary
 • Excellent career path

16-Aug-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • 10 years of experience in R&D
 • Degree or higher in Food Sciences, Food Technology
 • ISO9001:2015, GMP/HACCP, BRC standards

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอาหาร
 • มีทักษะการปรุงอาหาร และเป็นนักชิมอาหารที่ดี

16-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • Production experience

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or related fields.
 • SWEET FLAVOUR APPLICATION TECHNOLOGIST
 • At least 2 years solid experience in the formulati

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience 1 years in sales Bakery, Restaurant
 • Bachelor's degree in Food Science or Marketing
 • A good personality and attitude: open-minded

16-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Food Science/Microbiology/Biotechnology
 • Experience in GMP, HACCP, GLOBALG
 • Experience in quality system of food/feed industry

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • packaging solution and concepts
 • Technical solutions(material&equipment)
 • Innovation & Development, R&D, scientists,engineer

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in food science
 • Good command of English & Communication
 • Japanese international company

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • รักความท้าทายและชอบทดลองสิ่งใหม่
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนา

16-Aug-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied

Factory Manager

Thai Hachiban Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

16-Aug-19

 

Applied
 • English & Chinese language
 • Project Coordinator in food industry
 • Technical knowledge on HACCP Plan

16-Aug-19

 

Applied
 • R&D
 • Seafood
 • NPD

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์
 • ประสบการณ์งานขายในอุตสาหกรรมเคมี 1-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา Food Science, Food
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female aged 27 years old up
 • degree in Food Science or Marketing or Related
 • 2 years in sales Bakery, Restaurant

16-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญา ตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร

16-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้าน การประกันคุณภาพ 0-2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เคมี

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science
 • Experience in new FDA system
 • Basic knowledge Thai food Law and Cosmetics Law

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • R&D Supervisor
 • Food flavor design
 • English intermediate level up

15-Aug-19

 

Applied
 • Expertise in GC-FID, GC-MS
 • Knowledge of ISO/IEC 17025
 • 5 days work week (Mon-Fri) with work-life balance

15-Aug-19

 

Applied
 • Assistant Product Manager
 • Food Science/ Food Technology
 • Marketing /Sales/Food Business

15-Aug-19

 

Applied
 • Opportunity to work in a global leading company
 • Experience in chemical laboratory, quality control
 • Able to work varying shift (day or night shift)

15-Aug-19

THB16k - 25k /month

Applied

QC & QA

Brunchtime Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • จบการศึกษาวทบ.สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารfood science
 • ผ่านการทำงานด้าน QC/QAและหากเคยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านผจก.QC/QA

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารสัตว์ หรือทีเกียวข้อง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ทดสอบประสาทสัมผัส
 • นักวิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Sensory test

15-Aug-19

 

Applied
 • QC in line, testing, laboratory, raw milk,Quality
 • chemical test, HPLC
 • Mikoscan

15-Aug-19

 

Applied
 • Thermal Process testing
 • English skills are required
 • Travel on-site

15-Aug-19

 

Applied
 • Quality control, Standardization, laboratory
 • testing, chemical and physical test
 • food safety, ISO, GMP, FoQUS

15-Aug-19

 

Applied
 • Quality Assurance, Manager, Quality audit,Supplier
 • Raw maik, Consumer Information Center, food safety
 • internation standard, regulation

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Business Management
 • 8 years experience in inventory, supply chain
 • Proficient in English language

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Proficiency (Level C) of English
 • Good knowledge management skills

15-Aug-19

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from Japan University
 • 4-7 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

15-Aug-19

 

Applied
 • Powder
 • Flavour
 • Seasoning

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • degree Food Sciences, Food Technology
 • 3-5 years experience in R & D function
 • Computer literacy ; MS Office, Internet

15-Aug-19

 

Applied