• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมโรงงาน

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม
 • สำรวจ/เก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และชุมชน
 • จัดทำ/วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพเชิงประเด็น

20-Jun-18

 

Applied
 • Collect and participate in CO2 reduction activity.
 • Maintain and improve ISO14001 management system
 • Plan, implement, maintain and improve E-SFM

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Safety,Occupational Health
 • 6-8 years in Safety or related field
 • ISO140001 & OHSAS18001 Management

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ติดตามประเด็นความความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ให้คำปรึกษาด้าน เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการในการจัดการ
 • ประสานงานให้มีการอบรม สร้างความรับรู้

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • We TRC T = Transparency,R = Respect,C = Commitment
 • Engineering Procurement and Construction Business
 • Project Rayong Province

20-Jun-18

THB30k - 55k /month

Applied
 • Engineering degree or related science-based degree
 • Professional certifications a must when required l
 • International experience is an advantage

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for environmental health and safety
 • Bachelor in Occupational Health and Environment
 • At least 3 years experiences as a safety officer

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in science
 • Good interpersonal and communication skills
 • Excellent typing, proofreading and editing skill

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Public Health Occupational health management
 • 37 years old up, Safety officer: Over 5 years exp.
 • ISO 45001:2018, ISO14001

19-Jun-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female 25-35 years old
 • Degree in Safety Health & Environmental
 • safety health license is required

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Food Science.
 • Excellent computer skills.
 • Can work independently.

18-Jun-18

 

Applied
 • Master's degree or higher in Environmental Science
 • Degree in Civil Engineering
 • experience in monitoring environmental aspect

18-Jun-18

 

Applied
 • Offshore experience is an advantage.
 • (B.sc) in Occupation Health, Safety & Environment
 • Oil and Gas Related Industry Projects.

18-Jun-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • The Chief of safety Department

16-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลด้าน ISO9001,GMP,HACCP,HALAL และ ISO14001
 • ดูแลด้าน มอก.อย.การขอฉลากอาหาร,การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการจัดทำอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

16-Jun-18

 

Applied
 • Male / Female not over 30 yrs only, English Resume
 • Engineering/Science or Related Field
 • 3-5 yrs Experience - Quality Development IATF16949

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สิ่่งแวดล้อม ไฟฟัา เครื่องกล
 • ขับรถได้

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจชุมชนและรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้ และพัฒนางาน

15-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health
 • 2 years of working experience in Safety and Enviro
 • Experience in internal audit, conducting

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-3 ปี ในสายงานสิ่งแวดล้อม
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศ.บ.สิ่งแวดล้อม)

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Safety/Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Good command in English skills

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 12 month contract Geophysicist position
 • 1-5 years of geophysical experience
 • English speaking, Bangkok based

15-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโท: Environmental Management
 • พัฒนาชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ดิน น้ำ ป่า
 • ดำเนินโครงการ/กิจกรรม CSV และ CSR

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer or relate
 • Can do PLC (Mitsubishi/Omron/Siemens etc.)

13-Jun-18

 

Applied
 • degree in Chemistry or physical science field
 • 2years of work experience within the environmental
 • Experience with analytical instrument

13-Jun-18

 

Applied
 • waste management, safety, environment, Health
 • Manufacturing, Chemical, Rubber, Resin, Paint
 • Good Command In English

13-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

11-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor in Industrial Engineer, Chemical Engineer
 • 5-7 years prefer in production in steel industry
 • Computer literacy (Ms. Office)

08-Jun-18

Salary negotiable

Applied