• ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกร
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในการทำง
 • ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า

14-Feb-18

 

Applied
 • สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล
 • สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล
 • สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล

14-Feb-18

 

Applied
 • 2D/3D SolidWorks, AutoCAD
 • 2D/3D SolidWorks, AutoCAD
 • 2D/3D SolidWorks, AutoCAD

14-Feb-18

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี

14-Feb-18

 

Applied
 • เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)
 • เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)
 • เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)

14-Feb-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.