• กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานคล่อง
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เชี่ยวชาญด้านจัดทำแผนปฏิบัติการยุติเอดส์
 • เชี่ยวชาญด้านจัดทำแผนระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนต่างๆ
 • รู้และเชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security Operation Job
 • Monitor and control operation of security officer
 • 5 working day

20-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Aug-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 3 years' experience in logistics security
 • Understanding of security standards including TAPA

16-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้งาน MS Excel

13-Aug-18

Salary negotiable

Applied