• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง (ร้านอาหาร) 3 ปี
 • ทักษะการอ่านแบบก่อสร้าง และแบบงานระบบ

6 hours ago

 

Applied
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • การการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PVD ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • วัคซีน ทันตกรรม ค่าโทรศัพท์รายเดือน ออกกำลังกาย
 • การศึกษา ตัดแว่น คอนแทคเลนส์ ฯลฯ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PVD. ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ค่าทันตกรรม
 • วัคซีน ออกกำลังกาย การศึกษา ค่าโทรศัพท์รายเดือน
 • รักษาพยาบาลครอบครัว สวัสดิการเลือกได้ ฯลฯ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C24x7
 • 5 years experience
 • Diligent , Patient

17 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สวัสดิการเลือกได้ ประกันสุขภาพ PVD ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าการศึกษา
 • ค่าออกกำลังกาย/ทันตกรรม/วัคซีน รักษาพยาบาลครอบครัว

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการเลือกได้ : PVD. / ประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่าโทรศัพท์รายเดือน
 • ค่าทันตกรรม ตัดแว่น การศึกษา ออกกำลังกาย

18 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Policy and Plan
 • พัฒนากลยุทธ์
 • Strategic Planning

26-Mar-19

 

Applied
 • Head of Legal
 • Good command of English.
 • Good knowledge in Business Law

22-Mar-19

 

Applied
 • วางแผน นำเสนอแผนงาน และบริหารจัดการโครงการพิเศษ
 • ขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม
 • บริหารจัดการโครงการและวงเงินงบประมาณ

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ประสานงานผู้เช่า หรือตัวตัวแทนของผู้ให้เช่า

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีประสบการณ์กฎหมายและประสานงานราชการ

22-Mar-19

 

Applied
 • ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
 • ประสานงาน สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • มีทักษะด้านโปรแกรมคำนวณสถิติ เช่น SPSS LISREL

22-Mar-19

 

Applied
 • 3-5 years of working experience in Civil Engineer
 • Bachelor’s Degree of Civil Engineer or related
 • Good command in English

22-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ทำงาน 5 วัน

19-Mar-19

 

Applied