• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • งานลูกค้าร้องเรียน
 • Supply Chain Management
 • งานก่อสร้าง

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • เงินเดือน 21,000

22-Oct-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ช่่าย หญิง จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ กรมประมงกรมอุทยาน
 • รู้ระเบียบและข้อกำหนดเครื่องหนังและอนุสัญญา CITES

21-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Oct-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, 25 to 35 years old
 • 5 yrs experience in government relations/policies
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • การการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree Qualified in a related subject
 • 2+ years of working experience
 • excellent customer service skills

18-Oct-17

 

Applied
 • Leads the Group’s government affairs activities
 • Develops and implements strategies to profile the
 • 5 days work week: Mon. - Fri.

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

12-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 3 years' experience in logistics security
 • Understanding of security standards including TAPA

08-Oct-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.