• สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • 5-10 yrs exp Pharmaceutical/Healthcare/Agriculture
  • Good knowledge in Thai Public Affairs/Policies
  • Regulatory Affairs/Public and Government Affairs

07-Aug-20

 

Applied
  • 3 years of experience in law enforcement
  • Excellent interpersonal skills
  • TOEIC score of at least 600

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?