• มีมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารที่ดี
 • ติดต่อประสานงานกับทนายความและหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อ
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีใบอนุญาตทนายความมี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Laws
 • Good command of English both written and spoken
 • Salary negotiable, five days work week

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • Excellent command of English
 • At least 3 years experience in Law

2 hours ago

 

Applied
 • Proficient in English both spoken and written skil
 • Knowledge in law
 • E-money license application with Bank of Thailand

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • LLB and at least 4-5 years of working experience
 • Accountability & Integrity
 • Risk & Safety awareness

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Internal Audit plan
 • Periodic audit study to identify area of risk
 • Advise internal team of good internal control

2 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลประจำปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

2 hours ago

 

Applied
 • Provide legal analysis and advisory services
 • Undertake arrangements for the Board’s meetings
 • Handle all ad-hoc legal issues/matters

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in any field, Law
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Handling customer complaint and training.

2 hours ago

 

Applied
 • Master in Laws
 • 8 yrs exp in field of corporate laws (local&Inter)
 • Execellent in English Communication

2 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws
 • 3-5 years of legal experience
 • Good command of written and spoken English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์นิติกร 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษระดับดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-6 ปี ในงานกฎหมาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Law
 • An attorney-at-law or legal counsel
 • Having Lawyer license

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Experience and Knowledge in HRD.
 • Ability in English both speaking and writing.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law
 • 2-4 year of experience
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • ประสานงานและส่งมอบงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเลขา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain and update fraud database
 • Conduct interview with the parties for investigate
 • Adequate English writing skill is required

2 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี, มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท กฎหมาย นิติศาสตร์, มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีประสบการณ์ทำนิติกรรมสัญญา การฟ้อง ดำเนินคดีในศาล

2 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตทนาย,ภาษาอังกฤษดี
 • ปฏิบัติงานจต่างจังหวัดได้,ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Commercial contracts
 • Corporate law
 • Legal Consultant

2 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Min 5 years exp. in commercial law and compliance
 • Strong in negotiation and project managment
 • Strong communication in English

2 hours ago

 

Applied
 • LL.B/LL.M
 • Researching laws and past judicial decisions
 • Fluency in both speaking and writing skills

2 hours ago

 

Applied
 • Previous experience in a law firm is an advantage
 • Fluency in both Thai and English
 • Knowledge of Chinese/Japanese is an advantage.

2 hours ago

 

Applied
 • corporate and commercial law practice
 • IT licensing, systems integration and/or outsourci
 • working within a global legal community

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law.
 • 1 - 3 years working experience in compliance
 • Liaise SEC, SET, TSD and other related regulators

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • Security Industry, rules and regulation of SET, TF
 • risk management, internal audit
 • Good command of both spoken & written English

2 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • 3-5 years of experience in legal fields
 • Office located near BTS Siam

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Location: nearby BTS station (3 min walk)
 • Greats benefits with Bonus plus incentive.
 • Multinatinal environment

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform all matters in legal related
 • Provide legal advice and counsel
 • Review compliance of all related law & regulations

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting, Finance
 • Good command of English
 • Salary plus other allowance

2 hours ago

 

Applied
 • Corporate Legal
 • Assistant Legal Manager
 • Law

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • To draft and/or review Contract, Agreement
 • Research on company’s issue and new project
 • Support all business units and management

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience on CSR auditing
 • SMETA, BSCI, ICS, ILO, Client protocol
 • Good benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Summarize the BOT/SEC regulations
 • Provide consultations and advice
 • More than 8 years of Compliance experiences

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years plus experience in private practice
 • LL.B or Higher degree
 • Having experience involving commercial

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manages, leads and develops the C&B Team
 • Bachelor’s degree or Higher in Human Resource
 • Minimum of 7 years’ HR work experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must have a degree in Law and a strong academic
 • Good communication skills in English
 • Must have experience of handling Thai and English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Compliance และนิติกรรม
 • งานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมและคดีความทั่วไป

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Minimum 8 years of experience in HSE management
 • A Professional Safety Officer Certification

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.