• ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal consultation to support the business
 • Master or Bachelor degree of in Law (LL.B / LL.M)
 • 7 years experience in international law firm

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Statistic, Economics, Finance, etc.
 • Proficient in Excel (Pivot, V lookup), Powerpoint.
 • Analysis & Planning Skill

4 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 1-3 years direct experience in auditing
 • Experience in audit

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Knowledge of digital marketing
 • Excellent command of English

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree
 • 1-2 years’ experience OEM sales/Business planning
 • New graduate is welcome

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp in data analysis & business intelligence role
 • Analytical & Communication Skills
 • Business acumen in financial products

4 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Finance
 • Strategic thinking mindset
 • Good command in English

4 hours ago

 

Applied
 • Economist / Researcher
 • JLPT N1 or N2
 • Financial Markets / Capital Markets

4 hours ago

 

Applied
 • Work from home
 • Flexi working hours
 • Good employee benefits and insurance coverage

4 hours ago

 

Applied
 • Social
 • Google AdWords
 • Biddable, paid

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement credit and market risks, model building
 • Programming experience in VBA, C, C#, R, MATLAB
 • Basel and BOT requirement, ICAAP, IFRS9, provision

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computing or Engineering
 • 3-7 years working experience as Business Analyst
 • Good project management skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality with good command of English
 • Skilled in using Excel & SQL
 • 3+ years exp. in analysis area

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in software development/ Implementation
 • Ensure efficient delivery of solution development
 • Mobile application development experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • Banking Application
 • Project Management, System Analyst

4 hours ago

 

Applied
 • Business Development
 • Business Intelligence
 • Operational Strategic

4 hours ago

 

Applied
 • Setting and planning project management policy
 • Managing low-rise product rely on company strategy
 • Oversee revenue generation and identify ways

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5-7 years of public affairs and strategic
 • Exceptional writing and analytical skills
 • experience including at least 3 years

4 hours ago

 

Applied
 • Translator (EN-TH)
 • Attractive Salary with Good Benefit
 • Trademark Department

4 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Fintech Sector Job
 • Young, Dynamic Company
 • SEC Regulations

4 hours ago

 

Applied
 • Strong leadership and interpersonal skills
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Good planning and organisation skills

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท-ตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 5ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma/Bachelor’s degree in Marketing or related
 • At least 3-5 years of relevant sales enablement
 • sales CRM solutions, preferably Salesforce CRM

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Economics
 • Experience in transfer pricing, tax
 • Very good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analysis and Forecasting
 • Modelling Complex Business Issues
 • Good Command of English

4 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting or MBA
 • 3 years of experience in investor relations
 • Good command in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review PIT Advisory, compliance work
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • 5 - 7 years of working experience

4 hours ago

 

Applied
 • Identifying Prospective Investments
 • Master's in Finance, Accounting, Business Admin
 • 7+ Yrs in M&A, Investment and/or BD

10 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Fluent English & Thai
 • Appreciates Asean cultural diversity
 • Statistical software skills (SPSS, R, Stata etc.)

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in strategic planning or financial analyst
 • Excellent research skill, strategic thinking
 • Financial and business acumen

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี ธุรกิจค้าปลีก
 • ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ
 • สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง

13 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Leasing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AI, machine learning and deep learning
 • R, SAS, SPSS, Python or Matlab
 • Good understanding of fundamentals of statistics

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP Program
 • Business Analyst
 • Information technology for construction

19 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or above
 • 7 years of experience in business/system analysis
 • Understanding of Data Driven Platform

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree preferable in accounting
 • Able to write and speak English fluently
 • Highly organized and detail-oriented

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Home Appliance is a plus
 • Strong business and product strategic planning
 • Review competitive environment, consumer insight

23 hours ago

 

Applied
 • Proven market research analysis experience
 • Identify market trends, pricing/business models,
 • Strong logical thinking and creativity

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • พัฒนาเครื่องมือสนันสนุนการบริหารงาน
 • สนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการต่างๆ

13-Nov-19

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • จัดทำรายงาน Business Performance
 • วิเคราะห์การบริหารสถานีบริการน้ำมัน

13-Nov-19

 

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ Business Retail
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Interpreter
 • Factory
 • Japanese Language Skills (N2/N1)

13-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Energetic and International Environment
 • Project management and Team leadership
 • Online Digital Marketing Agency

13-Nov-19

 

Applied
 • 5 years financial/ business analysis
 • Salary could be negotiated
 • Apply to bangna.staffing@manpower.th.com

13-Nov-19

 

Applied
 • Spend Analysis
 • Process Flow
 • Business Improvement

13-Nov-19

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม SQL, Microsoft Access, Microsoft Excel,
 • ประสบการณ์: 2 ~ 10 ปี ด้านการประกันชีวิต
 • การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์

13-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree's Finance
 • Excellent in excel, competent in power point.
 • Provide pricing analysis and financial

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied