• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วนภูมิศาตร์ (GIS)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

11-Dec-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบงานฐานราก
  • ออกแบบด้านงานฐานรากของงานเขื่อน

07-Dec-18

 

Applied
  • ArcGis and QGIS will be a BIG plus
  • Exp to work with mapping survey or mapping company
  • Validating geographic data

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?