• เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการ
  • ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
  • กล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบสูง
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

20-Nov-17

 

Applied
  • Bachelors in laws, Lawyer License is preferred.
  • Excellent command of English
  • reviewing commercial agreements

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.