• วุฒิอนุปริญาตรีขึ้นไป
  • สือสารภาษาอังกฤษ , จีน ได้
  • ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง

18-Apr-18

Base salary + high commission

Applied
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพิธีกรไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีบุคลิกภาพดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารดีมาก

18-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.