• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี(วทบ.เกษตรศาสตร์)
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23-40 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการทำงาน ขยันชอบเรียนรู้อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทางการเกษตร
 • เดินทางต่างจังหวัด ประมาณ 20 วันต่อเดือน
 • ทำงานในภาคเหนือ/ภาคอีสาน

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Organizational and time management skills
 • Degree in Chemistry, Industrial Chemistry
 • 2 years of professional experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years of experience of Agarwood trees.
 • Dynamic person with high degree of integrity.
 • Ability to mentor make decisions through consensus

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering (preferably Agricultural)
 • More than 5 years in similar position in Aftersale
 • Good English, both oral & written

14 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Flexible to station in up-country and overseas.
 • Self Starter and fast learner.

22 hours ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการทำงาน ขยันชอบเรียนรู้อดทน

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • คนสวน
 • Job Location : อ.เมือง จ.เชียงราย

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • คนสวน
 • โรงแรมระยองล้านนา จ .ระยอง

21-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านการเกษตร
 • หญิง/ชาย 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในไร่องุ่นไวน์ จ.นครราชสีมา

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขาย
 • พนักงานขาย
 • พนักงานขาย

20-Nov-17

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Veterinarian / Animal Science and D.V.M.
 • livestock and poultry industry
 • Nutrition and Protection products for Livestock

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in agriculture
 • 1-3 yrs of experience in agricultural development
 • Strong commitment in developing and lead projects

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบ มีใจรักในงานฟาร์ม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Nov-17

 

Applied
 • ช่่าย หญิง จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ กรมประมงกรมอุทยาน
 • รู้ระเบียบและข้อกำหนดเครื่องหนังและอนุสัญญา CITES

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ดำเนินการ ควบคุม และสรุปผลการทดสอบปุ๋ย
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ จัดทำระบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์

20-Nov-17

 

Applied
 • สามารถควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ลพบุรี

20-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • ขายสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี(วทบ.เกษตรศาสตร์)
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23-40 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelors in laws, Lawyer License is preferred.
 • Excellent command of English
 • reviewing commercial agreements

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Male
 • Bachelor in Agriculture or related field
 • Experience on Operation Management for 5-10 years

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • รักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
 • จบสัตวแพทย์ หรือ สัตวบาล
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

20-Nov-17

 

Applied
 • ดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง หรือ ชาย

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

19-Nov-17

 

Applied
 • 5 years experiences in Purchase
 • Agricultural Product useless raw materials
 • Setting the purchase system

18-Nov-17

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong International Company Culture
 • 3-yr Export Sales Experience + Dealers Development
 • Knowledge in Agriculture Sector with Good English

17-Nov-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ผลิตสัตว์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสัตวบาลฟาร์มไก่เนื้อ
 • ดูแลไก่ตั้งแต่ลงลูกไก่จนถึงจับไก่ส่งเข้าโรงงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • สามารถทำงานกลางแจ้งได้

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ได้รับพิจารณาพิเศษ (ด้านการเกษตร)
 • อายุไม่จำกัด

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ได้รับพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17-Nov-17

 

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 2 year experiences in food inspection
 • Food marketing knowledge would preferred

16-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาด้านการเกษตรฯ การจัดการฯ การบริหารฯ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน สืบหาที่อยู่

16-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.