• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ และเข้าใจในการปลูกผัก ผลไม้ และไฮโดรโปนิ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจติดตามการส่งวัตถุดิบเข้าบริษัทฯ

18 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานสวนอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

18 hours ago

 

Applied
 • Must have a Law License
 • Bachelor’s Degree in Law or Thai Bar Association
 • At least 8 years of working experience in Law

24-Feb-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีใจรักในอาชีพการทำฟาร์ม

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี สาขา พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้
 • มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้

23-Feb-18

 

Applied
 • Organizational and time management skills
 • Degree in Agriculture, Chemistry, related science
 • Experience with submissions to DoA

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Organizational and time management skills
 • Degree in Agricultural Science or related sciences
 • 2 years of professional experience

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ABSi is a Malaysian Company expanding in Thailand
 • Process Improvement to Palm Oil Plantation & mill
 • Dynamic job nature, board experience & exposure

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

23-Feb-18

 

Applied
 • Responsible for the farm operation
 • Degree in Animal Science or equivalent
 • Experienced in managing closed-house farm system

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Animal Science, Agriculture
 • 6 – 8 years’ experience as a Broiler Farm Manager
 • Experienced in managing closed-house farm system

23-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

23-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

23-Feb-18

 

Applied
 • ดูแลสวนกาแฟ และ สวนกล้วย รวมถึงพืชสวนครัวต่างๆ
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ด้านการเกษตร สาขาพืชสวน พืชไร
 • ประสบการณ์ตามสายงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

22-Feb-18

 

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้น, มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับเกษตรโดยตรง
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

22-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับเกษตรโดยตรง
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน Program Microsoft Office

22-Feb-18

 

Applied
 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
 • พัฒนาวิธีการและเทคนิคให้เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์
 • จบเกษตร จบประมง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-18

 

Applied
 • ดูแลกุ้งในฟาร์ม
 • จบเกษตร จบประมง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำได้ที่ฟาร์ม

22-Feb-18

 

Applied
 • ดูแลด้านการปลูกพืชเกษตร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตรกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

22-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพืชไร่ พืชสวน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการเกษตร พืชสวน
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในเรื่องโรงพืช และวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดี

21-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และอดทนต่อสภาพการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกตุ จดจำ

21-Feb-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านการเกษตร
 • หญิง/ชาย 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในไร่องุ่นไวน์ จ.นครราชสีมา

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Business management
 • 10 Yrs Business Unit Management
 • Proficient in English both writing & speaking

21-Feb-18

 

Applied
 • Good general technical aptitude
 • Agricultural background
 • Good command in English

21-Feb-18

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Physiology, Plant Breeding
 • 3 yrs in research in Plant Physiology, biological
 • Molecular Biology, field and laboratory

21-Feb-18

 

Applied
 • ประเมินสภาพการเจริญเติบโตของพืช (crop condition)
 • ประเมิณผลผลิตพืชไร่ (yield)
 • ปริมาณผลผลิต (production)

21-Feb-18

 

Applied
 • Achieve sales target rely on plan
 • Report weekly visit plan and development
 • Apply and respect safety, health and environment

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • สาขาด้านการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/พืชศาสตร์/
 • ปฐพีศาสตร์/ เกษตรศาสตร์/ เทคโนโลยีการเกษตร/
 • เกษตรกลวิธาน / เศรษฐศาสตร์การเกษตร

20-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate and determine business master plan
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Experience Agricultural business least 10 years

20-Feb-18

 

Applied
 • Management Trainee
 • New graduate students are welcomed
 • Willing to learn and looking for challenge

20-Feb-18

 

Applied
 • Min 3 year experience in a similar position.
 • knowledge of agricultural and nutrient management
 • Fluent in Thai and English

20-Feb-18

 

Applied
 • Degree in Business, Agriculture,
 • Purchasing & Trading of Agricultural Commodities
 • Regulatory and Product Registration

20-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in field of agriculture
 • Be circumspectly, carefully person
 • Able to use computer program such as MS office

19-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Male
 • Bachelor in Agriculture or related field
 • Experience on Operation Management for 5-10 years

19-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • มีใจรักงานด้านการบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

19-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาด้านการเกษตรฯ การจัดการฯ การบริหารฯ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน สืบหาที่อยู่

19-Feb-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี เกี่ยวกับระบบการส่งออก ผัก-ผลไม้
 • วุฒิ ป.ตรี สาขากีฎวิทยา/โรคพืช/พืชผัก/เทคโนโลยีการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Feb-18

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

19-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Agriculture
 • 1-3 yrs of experience in agricultural development
 • Strong commitment in developing and lead projects

19-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยความซื่อสัตย์
 • สามารถขับรถได้ และ มีรถยนต์ส่วนบุคคล

19-Feb-18

Base salary + high commission

Applied
 • New graduate are welcomed
 • Working in abroad
 • Farm Trainee

17-Feb-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.