• พืชศาสตร์,เกษตรศาสตร์
 • จัดหาวัตถุดิบ
 • Manager

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเขตการขาย และเพิ่มยอดขาย
 • ปริญญาตรี วทบ.(เกษตรศาสตร์) หรือ วทบ.(ประมง)
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานด้านการเลี้ยงกุ้ง
 • ประสานงานและร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทดลอง
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

19 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมอไซต์ได้

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ตามลักษณะงานได้

21-Aug-18

 

Applied
 • สามารถขับรถได้มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมงานคนสวน

21-Aug-18

 

Applied
 • จบป.ตรี เกี่ยวกับอาหาร วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP,HACCP, BRC
 • มีประการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือวิจัยและพัฒนา

21-Aug-18

 

Applied
 • จบป.ตรี เกี่ยวกับอาหาร วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP,HACCP, BRC
 • มีประการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือวิจัยและพัฒนา

21-Aug-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Aug-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการใช้เคมีเกษตร
 • ขายสินค้าเคมีเกษตร
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

21-Aug-18

 

Applied
 • Experience selling into Feed Mills, Integrator
 • Focus on ruminants, livestock, dairy farming
 • Maintain good relationship with key account

21-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

20-Aug-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน - เขตภาคเหนือตอนบน
 • ขาย ในธุรกิจเกษตร 3 - 5 ปี
 • รักงานขาย บริษัทมีสวัสดิการและรายได้ดี

20-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Feed Mills, Integrators and Livestock Farms
 • Sales Management, Experience in sell Feed additive
 • Veterinary Medicine with English skills

20-Aug-18

THB55k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

19-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางการเกษตร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด- อ่าน- เขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

19-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor ’s degree in Agriculture
 • At least 4-7 years’ experience
 • English communication is highly desirable

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินสภาพการเจริญเติบโตของพืช (crop condition)
 • ประเมิณผลผลิตพืชไร่ (yield)
 • ปริมาณผลผลิต (production)

17-Aug-18

 

Applied
 • Agronomist, Extensionist
 • Vegetable production
 • Developing production efficiency.

17-Aug-18

 

Applied
 • degree in Chemistry, Analytical Chemistry
 • experience of at least 2 years in CP Regulatory
 • Good/fluent in both spoken and written English

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อข้าวเปลือก
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว
 • การเกษตร

16-Aug-18

 

Applied
 • Master degree in agriculture, business admin
 • Professional work experience in the agriculture
 • support in planning and implementing the project

16-Aug-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

16-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or above in Agriculture
 • Having experience in Agriculture business
 • experience in farm ventilation products

15-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Diving qualifications / Physically strong
 • 3 years experience in supervision of staff
 • Appropriate academic qualifications

14-Aug-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

13-Aug-18

THB25k - 30k /month

Applied