• เพศชาย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • คณะ : เกษตรกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการทำงาน ขยันชอบเรียนรู้อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผน และเลือกใช้เครื่องจักรกลเกษตร
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนเครื่องจักรการเกษตร
 • เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพด

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • secretary, personal assistant
 • Associate Executive Secretary
 • good command in english

6 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • > 3 years in Marketing-Agriculture,Farming,Harvest
 • Good at report and analysis
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น, มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานฟาร์มร่วมกับผู้จัดการฟาร์ม
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์,สัตวบาล
 • มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านการควบคุม ฟาร์มเป็ด

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ได้
 • วิทยากรบรรยาย Global GAP
 • ให้คำแนะนำด้าน Global GAP

6 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

6 hours ago

 

Applied
 • 0-2 years experience in technical or electrical.
 • Experience in modern farm equipment
 • Male, age between 23-30 years

6 hours ago

 

Applied
 • 10 yrs experience in Sales & Marketing Management
 • Experiences in the Animal Feed Industry
 • Flexible and Able to travel overseas

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
 • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

19 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

20-Sep-17

 

Applied
 • ดูแล จัด พท.ทางการเกษตร โดยควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ผลิตสัตว์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสัตวบาลฟาร์มไก่เนื้อ
 • ดูแลไก่ตั้งแต่ลงลูกไก่จนถึงจับไก่ส่งเข้าโรงงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • PHD/Master in Genetic/Plant Breeding is preferred
 • +5 years related experience in Plant Breeding
 • Molecular knowledge is essential

19-Sep-17

 

Applied
 • 5 years experiences in Purchase
 • Agricultural Product useless raw materials
 • Setting the purchase system

19-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

19-Sep-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • Minimum 5 year experiences in Agricultural
 • Manage seed storage conditions to align
 • Analyze potato inventory report related

19-Sep-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าประเภทอาหารเนื้อ / หมู / ไก่
 • ช่วยงานในส่วนของการขาย ตามส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร
 • อายุ 25 - 50 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าประเภทอาหารเนื้อ / หมู / ไก่
 • ช่วยงานในส่วนของการขาย ตามส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร
 • อายุ 25 - 50 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • สามารถทำงานกลางแจ้งได้

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะทางด้านการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
 • สูงกว่าปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเกษตรพืชสวน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์ได้

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Agriculture or relate
 • Product (Agricutural) training.
 • Conduct product training class to distributors.

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Food Produce Quality
 • GAP/GMP/HACCP
 • Location : Upcountry and site as assigned

18-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female Aged of 30-40 years old
 • Thai nationality with degree in Master’s degree
 • Have at least 5 years experiences

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง เท่านั้น
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านเกษตร
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักธรรมชาติ, มีความขยัน, อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

18-Sep-17

 

Applied
 • QA, QC, Quality System
 • GMP/HACCP, ISO9000, ISO22000, Lead Auditor
 • Contract 4 months

18-Sep-17

 

Applied
 • Manage effective tapioca root sourcing plans
 • Select and manage relationships with suppliers
 • Monitor quality supply of raw material (tapioca)

18-Sep-17

 

Applied
 • ทำงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ควบคุม ดูแลงานการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแล จัด พท.ทางการเกษตร โดยควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลเทคแคร์และบริการลูกค้าตามหน้าที่
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่, พืชสวน

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชายและหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • University degree, ideally in project management
 • Formulate training programs for Field Technicians
 • Coordinate with external parties (customers)

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาด
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ปวส ขึ้นไป สาขาการเกษตร
 • ดัดดอกกล้วยไม้ และจัดกระถางกล้วยไม้

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.