• วางแผนงานวิจัยด้านการเกษตร
 • ปฏิบัติงานวิจัย กับหน่วยงานวิจัย
 • เกษตรกรกลวิธาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • background in Chemist/Agricultural science
 • 3 years experience in selling agrochemical product
 • connection in selling to manufacturing plants

23 hours ago

 

Applied
 • ขยันอดทน
 • มีความรู้ในสายงาน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปฎิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

19-Apr-18

 

Applied
 • Degree in Agriculture / Mechanical Engineering
 • 3 years of work experience in a comparable
 • Experience as a field service engineer

18-Apr-18

 

Applied
 • good analytical
 • good communication skill both Thai and English
 • able to long travel

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี เกี่ยวกับระบบการส่งออก ผัก-ผลไม้
 • วุฒิ ป.ตรี สาขากีฎวิทยา/โรคพืช/พืชผัก/เทคโนโลยีการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Apr-18

 

Applied
 • Univanich Palm Oil Headquarters in Krabi province
 • Five large oil palm nurseries in Plaipraya,Lamthap
 • High standard of company housing provided

18-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Following up post training results.
 • Managing training budgets.

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Hands-on working environment
 • Multinational team
 • Career development

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักงานบริการ

17-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

17-Apr-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตร

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Flexible to station in up-country and overseas.
 • Self Starter and fast learner.

17-Apr-18

THB25k - 55k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

17-Apr-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

17-Apr-18

 

Applied
 • วางแผนการทำงานของพนักงานรายวัน-รายเหมา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

17-Apr-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยความซื่อสัตย์
 • สามารถขับรถได้ และ มีรถยนต์ส่วนบุคคล

17-Apr-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in Agriculture
 • 1-3 yrs of experience in agricultural development
 • Strong commitment in developing and lead projects

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in animal nutrition
 • 3+ years’ experience in animal feed formulation
 • Passed the Agriculture Licensure Examination

16-Apr-18

 

Applied
 • สามารถทำงานกะกลางคืนหรือล่วงเวลาได้
 • บริหารงานแปลงเพาะปลูกของบริษัท
 • ควบคุมกำหนดแผนงานการเกษตร

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Passionate about working in forest environment
 • Experience on forest ecology, biology or related
 • English language proficiency

16-Apr-18

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมเนื้องานให้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ หากมีรถกระบะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และเลือกใช้เครื่องจักรกลเกษตร
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนเครื่องจักรการเกษตร
 • เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพด

13-Apr-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีใจรักในอาชีพการทำฟาร์ม

13-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี สาขา พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้
 • มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้

13-Apr-18

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

11-Apr-18

THB25k - 30k /month

Applied
 • ส่งเสริมและดูแลเกษตรกร
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • ออกพื้นที่พบปะลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

11-Apr-18

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

06-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.