• ประสบการณ์ Retail, ธุรกิจค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรืออื่นๆได้ดี
 • สามารถใช้ Excel ได้อย่างดี

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing NF (Hardlines, Homelines, Softlines)
 • Perform cost and scenario analysis
 • Negotiate for the best deal

49 mins ago

 

Applied
 • 1-2 years’ experience as a Merchandiser / Buyer
 • Bachelor’s degree
 • 5 days working

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อด้านอาหาร วัตถุดิบ 4 ปี+
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสารประสานงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบ และเครื่องดื่ม

23-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing
 • Merchandiser
 • Buyer

22-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree or Higher in Related Fields
 • 2 Years of Experience in Office Buildings
 • Public Utility System Knowledge in Office Building

22-Oct-19

THB25k - 30k /month

Applied
 • At least 1-3yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

22-Oct-19

 

Applied
 • Sourcing buyer Food equipment, home applicance
 • Electronic Parts, Supplier relationship building
 • At least 5 year and good communicate in English

21-Oct-19

 

Applied
 • Sourcing for overseas & project assignment
 • 5 yrs in overseas & project sourcing procurement
 • Strong in English, negotioation, and Oracle & SAP

21-Oct-19

 

Applied
 • Buyer's experience in Major Appliance
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Work well under high pressure and strong in Excel

21-Oct-19

 

Applied
 • Buyer's experience in TV or major appliance
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Work well under high pressure and strong in Excel

21-Oct-19

 

Applied
 • Develop and administer an efficient global supply
 • Analyze customer requirements
 • Minimum 10 years experiences of Merchandising

21-Oct-19

 

Applied
 • Handle for buying activities in Dry Food product
 • Strong in Buyer or Merchandiser in grocery product
 • Min. 3 yrs of working exp. from Retail business

21-Oct-19

 

Applied
 • Merchandiser/Buyer/ Purchase
 • Exp. in Retails business, Can do SAP
 • Good English and can work at The Mall Ramkhamhang

18-Oct-19

 

Applied
 • Excellent International Career Exposure
 • Multinational company, dynamic working environment
 • World Class Manufacturing Company

18-Oct-19

 

Applied
 • Fast-Growing Company
 • Career growth
 • Attractive Renumeration

18-Oct-19

 

Applied
 • Category Manager
 • Experience in Retail / Online Business
 • Category Management / Merchandising

18-Oct-19

 

Applied
 • Experience in trade plan for hypermarket
 • Hard Line trade planning
 • Gather information on marketing plans & trends

18-Oct-19

 

Applied
 • Pure buying & sourcing from Retail business
 • 5-10 years of direct exp in merchandising field
 • Strong negotiation/sourcing/result-oriented skills

17-Oct-19

 

Applied
 • Handle for buying activities in Hot Drink product
 • Strong in Buyer or Merchandiser in grocery product
 • Min. 5 yrs of working exp. from Retail business

17-Oct-19

 

Applied
 • Handle for buying activities in Cosmetics product
 • Strong in Buyer or Merchandiser in Non-Food
 • Min. 5 yrs of working exp. from Retail business

17-Oct-19

 

Applied
 • Handle for all buying in Men's Clothing
 • Direct buying experiences from Fashion Retail
 • Strong negotiation & analytical skills

17-Oct-19

 

Applied
 • Experience in Purchasing and Admin Functions
 • Experience in Construction Business
 • Real Estate Experience will be an Advantage

17-Oct-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • Sourcing and analyst Product
 • Bachelor's degree in B.A. or related field
 • 3 years experience and Good Communication skills

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Leading sales team for Modern Trade
 • Analyze market information and trends
 • Sales management in consumer products (or) buying

16-Oct-19

 

Applied