Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 35 jobs
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • สถานที่ทำงานใกล้ MRT วงศ์สว่าง
  • มีประสบการณ์งานพิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการรักษาพยาบาล
  SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited's banner
  SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited's logo
  Others
  • Work as QHSE, HSE, EHS, HSSE safety officer
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ชีวอนามัย
  • ต่อสัญญาทุก5ปึ มีปรับเงินเดือนทุกปี สวัสดิการครบ
  Jetanin Co., Ltd.'s banner
  Jetanin Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • เป็นผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ในระดับดี
  • สถานที่ทำงาน : ติด BTS ชิดลม
  • มีประสบการณ์ด้านดูแลลูกค้าต่างประเทศ เช่น จีน
  Next