• สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 1 ปี ขึ้นไป
 • เภสัชกร

8 mins ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษา
 • มีความกระตือรือร้น

8 mins ago

 

Applied
 • Develop & execution of effective strategy
 • Develop sales order within the assigned customers
 • To be responsible in handling tender/procurement

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีคอมมิชชั่นให้
 • มีความขยันและอดทน ทำยอดตามเป้าที่บริษัทวางใว้

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีคอมมิชชั่นให้
 • มีความขยันและอดทน ทำยอดตามเป้าที่บริษัทกำหนดใว้

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การขาย
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการกับทางร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านการขาย 1-2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 1 year of work experience in Service
 • Instrument installation, commissioning and instrum
 • Response promptly for all service calls

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years in consulting or healthcare business
 • Work on consulting project for healthcare business
 • Know consulting methodologies, tools, techniques

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy or related field
 • Having experience in Liquid Drug or Tablets
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Minimum 5 years professional experience
 • Can work in upcountry

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical Equipment.
 • Male & Female 20 yrs old or above
 • Bachelor Degree from Engineering,Physics,related

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
 • จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • มีความขยันและอดทน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 • ร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา กายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด

12 hours ago

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ หรือในงานพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Work with global company.
 • Challenging in job discription.
 • Constant Learner .

21-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Radiology or related field
 • Work experience in using radiology equipment
 • Good sales skills and teamwork player

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • รักงานบริการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Feb-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก( TOEIC 650)
 • ฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานภายในบริษัท
 • ทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ วันเสาร์ทำงาน 9 วัน/ปีไม่มีกะ
 • สวัสดิการค่าเดินทาง โบนัส วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงานที่ฉะเชิงเทราได้

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience in Regulatory Affairs
 • Degree in a Pharmacy, Pharmaceutical
 • A keen interest in vaccinology

21-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy or related fields
 • At least 3-5 years operational experience
 • Fluent in English

21-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Min of 5 to 7 yrs of experience in project mgt.
 • Five-day working week
 • Max. 2 months of performance based bonus

20-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ

20-Feb-18

 

Applied
 • 2-3 years marketing experience on Scientific
 • Good command of spoken and written English & Thai
 • Dynamic and highly self-motivated

20-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

20-Feb-18

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าให้กับโรงพยาบาล และคลินิก
 • เปิดตลาดลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี

20-Feb-18

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหรือด้านการแพทย์
 • มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ในงานUM ไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหรือด้านการแพทย์
 • มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Feb-18

 

Applied
 • Leading a group of 30 service engineers
 • Bachelor’s Degree of Engineering or in a related
 • At least 5 years of team management experience

20-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Nutrition and Dietitics or related field
 • Certified Dietitian of Thailand (CDT)
 • 0-1 years experiences in Nutrition or related

20-Feb-18

 

Applied
 • Develop/Monitor/Evaluate Interdisciplinary Care
 • At least 5 years of related experience
 • Medical and Insurance Background is preferable

20-Feb-18

 

Applied
 • 5 years selling experience in medical surgical
 • 5 years selling experience in equipment sales
 • Bachelor Degree in Science, Medical Technology

20-Feb-18

 

Applied
 • คลินิกไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 • พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล

20-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

20-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • อดทนต่อภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • เริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-18

 

Applied
 • Degree or higher in Medical Technology
 • Good service minded
 • Computer literate in Microsoft Office

20-Feb-18

 

Applied
 • Follow strategic plan/ work objectives/ SOP of app
 • At least 1 year of work experience in Application
 • Support Lean project in appropriated key account

20-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in any field
 • Desire to provide excellent service to our custome
 • Build and manage relationship with key clients

20-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่นจากเคส
 • คอร์สอบรม ทางกายภาพบำบัด
 • ตำแหน่งและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

20-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชกร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

20-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ER อย่างน้อย 1ปี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
 • รักในงานบริการ

20-Feb-18

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ปริญญาตรีหรือปวส.สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว/ มีใบขับขีรถยนต์ สามารถเดินทางตจว.

19-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Feb-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.