• มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การขาย
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการกับทางร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านการขาย 1-2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Science based background
 • Implementation of Local Medical Education
 • Implementation of a trainer development programme

13 hours ago

 

Applied
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

13 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • เงินโบนัสตามผลงาน

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

13 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

13 hours ago

 

Applied
 • 20,000 – 30,000 THB per month
 • Prior experience in procurement/administration
 • Able to communicate both Thai and English.

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Bio Engineering, Medical Techno
 • 3-5 year experience in hospital sales
 • Own car is preferable

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy, Science
 • 3-5 year experience in hospital sales
 • Own car is preferable

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in any discipline preferably in Pharmacy/Me
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Knowledge of budgeting cost estimation

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experience in General Regulatory Affairs
 • Qualified to degree level in a related subject
 • Strong knowledge in medical devices registration

19-Apr-18

 

Applied
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • รักงานบริการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Apr-18

 

Applied
 • Male or Female age not over 30 years old
 • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
 • 1 years’ experience in sales representative field

19-Apr-18

 

Applied
 • Clinical Trial Management
 • Logistics Management
 • Medical product release

19-Apr-18

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Knowledge in AI and swine breeding

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher Department of Animal Science
 • 5 years’ work experience

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in science or related field
 • Minimum of 2 – 5 years in selling laboratory equip
 • has experience working in private company

19-Apr-18

 

Applied
 • Online advertising company
 • Represent Twitter in Thailand
 • Join success-focused team

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Nurse
 • Knowledge of Microsoft office
 • Able to work in shift

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วย DMU
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านสถิติ
 • สาขาวิชา : สาธารณะสุขศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ
 • สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา เภสัช พยาบาล

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the clinical trials management
 • Tract, report on progress of the study milestones
 • Project management skill

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree, HRD, Social Sciences
 • 3-5 years of experience in working with NGO
 • Good written and oral communications skills

18-Apr-18

THB45k - 55k /month

Applied
 • experiences in working with NGO, Master’s degree
 • experiences in providing technical assistance HIV
 • Excellent written and verbal communication skill

18-Apr-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานดี
 • เดินทางมาทำงานสะดวก
 • ไม่ได้อยู่ในนิคม

18-Apr-18

 

Applied
 • สภาพเเวดล้อมในการทำงานดีมาก
 • ไม่ได้อยู่ในนิคม
 • สวัสดิการดี

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in any field
 • Desire to provide excellent service to our custome
 • Build and manage relationship with key clients

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Work with global company.
 • Challenging in job discription.
 • Constant Learner .

18-Apr-18

 

Applied
 • แพทยศาสตร์บัณทิต, Lincense
 • HIV
 • NGO

18-Apr-18

 

Applied
 • ์Nurse,พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • License,ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • HIV, NGO

18-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Pharmacy with license
 • Minimum 1 years experience in regulatory affairs
 • Good command in spoken and written of English

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy,
 • Proven record of good performance
 • Good command of English

18-Apr-18

 

Applied
 • Expanding and maintaining network
 • Provident fund
 • Punctuality bonus

17-Apr-18

 

Applied
 • Medical Engineering
 • after-sales service visits for medical device
 • experience with serving medical device

17-Apr-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ช่างซ่อมและบริการ เครื่องมือทางการแพทย์
 • ซ่อมเครื่องมือเกี่ยวกับ Electronic
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา Electronic

17-Apr-18

 

Applied
 • Sales Specialist
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด / พยาบาล /เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการขายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

17-Apr-18

 

Applied
 • Global medical device manufacturer
 • Excellent career growth opportunity
 • European business culture

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy
 • 5 years experience in marketing & sales management
 • Medical Device and Pharmaceutical Industries

17-Apr-18

 

Applied
 • งานด้านวิจัย
 • เครื่องมือแพทย์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ

17-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Medical Technology
 • Very good interpersonal and selling skills.
 • Good command of written and spoken English

17-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Pharmacy
 • At least 7 years of experience in Pharmaceutical
 • Good knowledge of Pharmaceutical technology

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Contributing and leading mapping/profiling
 • Master’s Degree or higher Pharmaceutical Science
 • Minimum 1 year of experience in the medical

17-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.