• เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุข
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • medical devices, sales , marketing
 • middle level
 • pharmaceutical, medical

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical
 • Ability to work in Bangkok or Up-Country area
 • Experience with Hematology / Oncology / Antibiotic

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง ฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาล

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

4 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ประกันสังคมและโบนัส

4 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ประกันสังคมและโบนัส

4 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • วุฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ประกันสังคมและโบนัส

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

4 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience in medical, pharmacy
 • Preferably with own transportation
 • Good command of English language

4 hours ago

 

Applied
 • Health care business
 • Good learning opportunity
 • Attractive benefits

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for annual marketing plan
 • Develop promotional activities ATL & BTL
 • Self-motivated, creative and well organised

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality assurance systems in medical device
 • Internal/external audits
 • Process validation and risk management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for annual marketing plan
 • Develop promotional activities ATL & BTL
 • Self-motivated, creative and well organised

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform health promotion activities
 • Analyze claims history and clients function
 • Bachelor’s degree in Nursing

4 hours ago

 

Applied
 • Develop/Set up Care Coordination programs
 • Key contact for health claim assessor/distribution
 • at least 8 years’ experience in Life Insurance

4 hours ago

 

Applied
 • degree in Pharmacy or Related Sciences
 • 3 years experiences in health care business
 • Experiences to work with ENT, GP,Pediatric

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in pharmacy
 • Computer literacy(MS.Office,Email)
 • English literacy(Reading,Writing,Speaking)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

4 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Health care business
 • Good learning opportunity
 • Attractive benefits

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in nurse or related field 2-3 yr
 • Leading responsibility in medical issue
 • Experience in oil & gas offshore environment

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปตรี
 • มีบุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปตรี
 • มีบุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ 18 - 40 ปี
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Pharmacy or related fields
 • 2 years with proven performance record
 • Experience as medical representative

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
 • Order Processing, Inventory Management
 • มีทักษะการใช้ Excel และ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in any field
 • Desire to provide excellent service to our custome
 • Build and manage relationship with key clients

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male of Female aged 25 years.
 • Bachelor's degree in Pharmacy
 • 2 years of working experiences in Pharmaceutical

20-Sep-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • BS/MS degree in Medical Field
 • Organize and coordinate Medical education event
 • Good command in English.

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ผลิตสัตว์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสัตวบาลฟาร์มไก่เนื้อ
 • ดูแลไก่ตั้งแต่ลงลูกไก่จนถึงจับไก่ส่งเข้าโรงงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • To manage the Country compliance risk
 • To advise Country management proactively
 • To be aware of major issues

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing or Medical Science
 • 2 years of experience in Medical devices
 • Product Specialist is accountable for sales

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Educational background in Optometry
 • Excellent communication skills
 • Proficiency in Microsoft office

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Medical Equipment.
 • Male & Female 30 yrs old or above
 • Bachelor Degree from Engineering,Physics,related

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • sales supervisor, team management
 • sales manager, medical devices
 • pharmaceutical industry

20-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการทำงานในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น

20-Sep-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Pharmaceutical Science.
 • 3-5 years experience in managing product.
 • Have a strong connection with Thai FDA is a plus.

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

20-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกำกับงานเกี่ยวข้องงานคุณภาพทั้งหมด
 • ป.โท พยาบาล
 • ผ่านการฝึกอบรมงานด้าน HA

20-Sep-17

 

Applied
 • จ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย

20-Sep-17

 

Applied
 • จ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ทน.)

20-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 • จัดการบริการระบบ Stock ของห้องยา

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรม Cath lab
 • ดูแลผู้ป่วยทำหัตการใส่สายสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัว
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.