• ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning for yearly marketing strategies
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Experience in online/digital marketing

12 hours ago

 

Applied
 • Min 1-3 yr exp. of digital marketing
 • Min 1-3 yrs exp. of brand marketing
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

13 hours ago

 

Applied
 • Master's degree
 • 1-4 years’ experience
 • Professional in research or strong background

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Execute and optimize performance media
 • Digital Performance Media Optimizer
 • Collect data, analyze trend and insight

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Media Planner
 • Planning in detail with digital media
 • Develop digital media strategy

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketplace
 • SEO SEM
 • Startup Culture

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Digital Content
 • มีความรู้เรื่องเครื่องสำอาง สกินแคร์ ความสวยงาม
 • สามารถบริหารจัดการ และทำงานกับฝ่ายต่างๆได้อย่างรอบ

22 hours ago

 

Applied
 • Event Organizer
 • Bachelor Degree in Communications Art, Advertising
 • Highly Creative and out-of-the-box ideas

22 hours ago

 

Applied
 • บริหารการตลาดออนไลน์ SKOOTAR แอปเรียกแมสเซ็นเจอร์
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี+ Adwords Facebook Ads Line@
 • เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท

22 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of sales experience, customer service
 • Experience Marketing, Excellent communication
 • B2B and B2C experience, on-line marketing

22 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Marketing, Business or related field
 • 1-3 years of working experience, B2B e-commerce
 • Multitask and communicate clear and concisely

22 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Media Planning Manager Job
 • Media strategies Development
 • Job in Bangkok, Thailand

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • Social media expertise
 • Marketing

22 hours ago

 

Applied
 • 4-6 years of experience
 • Developing strategic plans
 • Research and analyse data

22 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in digital marketing
 • Understands all aspects of online marketing
 • managing multiple projects for diverse clients

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing database, social media and display adver
 • Exp. in marketing database, social media channels.
 • Digital Media Agency, Content Provider and Service

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in advertising or digital media.
 • Good interpersonal skill
 • Proficient in written and spoken English is a must

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Grow business, product analysis
 • Market research, customer satisfaction
 • Insurance background

22 hours ago

 

Applied
 • Ability to use Adobe Lightroom.
 • Experienced in print media & motion/video creatio.
 • Presentation of own portfolio is required with CV.

22 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing Specialist (1 Year Contract)
 • Develop and insight-led Search & Assistant marketi
 • BTS Chid Rom, 9.00 - 18.00 (Mon - Fri)

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Media Planner
 • Social Content
 • Agency experience

18-Apr-18

 

Applied
 • commercial writing, script writing
 • entertainment content creating
 • Copywriter

18-Apr-18

 

Applied
 • working directly with end customer,and agency
 • Ability to present technology and marketing
 • Good knowledge of marketing management

18-Apr-18

 

Applied
 • เก่งเจรจา ขยันหาลูกค้ารายใหม่
 • บริหารงานลูกค้าได้ดี มีความเข้าใจระบบงานโฆษณา
 • คล่องงานเอกสาร มีทักษะการฟัง อ่าน เขียน พูดได้ดี

18-Apr-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ใน Offline / Online Media
 • มีประสบการณ์ในด้าน Digital Marketing
 • ประสบการณ์การทำงานในสาย AE 2 ปีขึ้นไป

18-Apr-18

 

Applied
 • พร้อมเรียนรู้ ชอบงานท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆได้
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Apr-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1 years experience in digital marketing
 • Understanding in both online/offline media
 • Thai Nationality only

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถบริหาร Budget ระดับสูงถึง 7 หลักได้ต่อเดือน
 • จบการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
 • อยากเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

18-Apr-18

 

Applied
 • Undertaking over 3 million THB of ads spending
 • Young and Energetic Work Environment
 • Prefer From Agency Background

18-Apr-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of working experience
 • Experiences in using online marketing and medias
 • Fluent in English

18-Apr-18

 

Applied
 • At least 5 years experience in Online Marketing
 • Experience in managing budgets,media relationships
 • Proficiency in program as Flash, Photoshop

18-Apr-18

 

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Pleasant personality, interpersonal skills
 • English in both writing & speaking

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, Advertising/Media, Mass Communications
 • Digital Marketing / Digital advertising
 • Digital Agency

18-Apr-18

 

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical skills & able to foresight trend
 • Identify possibilities to support business growth
 • Good communication in English

18-Apr-18

 

Applied
 • International Organization
 • Pioneer Team in Thailand
 • Challenging Opportunity

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนด้านการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผน พัฒนา อุปกรณ์และช่องทางการสื่อสาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านการตลาด

18-Apr-18

 

Applied
 • Join Heroleads the Google Premier Partner Agency
 • International working environment, ambitious team
 • Fast growing company, performance driven culture

18-Apr-18

 

Applied
 • Brand/Marketing/Communication Strategy
 • Experience in Advertising Agencies
 • Good command of both spoken and written English

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Marketing
 • มีความรู้ด้านการทำ SEO Facebook
 • ประสบการณ์ด้าน Digital Marketing 2-3ปี

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • conference management
 • Manage and monitor project
 • Plan, management of projects

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years in CRM and/or Marketing Analytics
 • highly analytical
 • Degree in business course in Statistic, Mathemetic

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ใกล้แหล่งชุมชน
 • เดินทางสะดวก

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in Creative & Production of Digital Media
 • Graphic Design, UX and UI skill
 • Experience managing a team of 3 +.

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in Facebook Marketplace
 • Experience with SEM, Facebook Marketplace
 • Min experience of 3 yrs in digital marketing

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.