• ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 5 years marketing experience plus
 • knowledge of Marketing Strategy, Digital MK

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Economics, Business Admin
 • Master in MBA Finance and or Business Strategy

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Create communication strategy for Digital Ads
 • Able to think strategically & creatively
 • Eager to learn new things & research effectively

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • digital marketing campaigns online tracking tools
 • new trends new technologies collaboration Omniture
 • communication, presentation, interpersonal skill

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

THB16k - 30k /month

Applied
 • Female age not over 37 years old.
 • Minimum 5 years of experience in marketing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferably in Marketing, or Business Admin
 • 2 years work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1+ year of experience in Influencer Marketing
 • 1+ year of experience in Digital Marketing Agency
 • Macbook to be provided

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree preferably in Marketing
 • 4 years working experience in strategic planning
 • Initiative, self motivated, results-oriented

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Digital marketing / online campaign
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้าน Creative

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ Digital Agency การตลาดผ่านSocial Media
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics ได้ดี
 • สามารถใช้งานเครื่องมือ Platform Google Adwords

5 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years’ experience in Marketing Communication,PR
 • age between 25 - 45 years, Thai national.
 • Good command in English is a must

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Biddable Specialist
 • Digital Media planner
 • media

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการโฆษณา, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสาร อย่างน้อย 3 ปี
 • กรุณาส่ง portpolio แนบมาพร้อมกับ resume

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account Manager
 • Account Executive
 • Account Director

5 hours ago

 

Applied
 • start-up, media agency, ad-tech or consulting firm
 • 2+ years direct experience
 • Interested in technology and digital solutions

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Mass Communication
 • Fluent in English language and Chinese is a plus
 • Generating campaign reports for clients

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • Marketing

5 hours ago

 

Applied
 • 3-4 experience as a planner or digital planner
 • Strong digital, direct marketing, CRM experience
 • Developing brand and creative strategies skill

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ทำงาน6 วันต่อสัปดาห์ ทำงาน 8.00 น. - 17.00 น.
 • เงินเดือนตามตกลง, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of strategic planner
 • Experience working
 • English fluency and language skills

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 3-5 years of direct experience
 • Able to work as a team and under pressure

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนด้านการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผน พัฒนา อุปกรณ์และช่องทางการสื่อสาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการตลาด

21 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in Digital Marketing
 • Real estate industry is a big plus
 • Marketing strategy development

26-Mar-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree, or Post Graduate Diploma
 • Knowledge of DFP, Facebook or SEM/SEO
 • Good spoken and written English

26-Mar-19

THB16k - 30k /month

Applied
 • 7+ years’ work experience
 • Dynamic with a positive attitude
 • English speaker is a must

26-Mar-19

 

Applied
 • Manage the strategy and execution of Google AdWord
 • Monitor and report performance on paid media
 • Good command of both spoken & written English

26-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยว
 • ประสบการณ์การดูแล Website, Social Media 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online

26-Mar-19

 

Applied
 • Develop strategic Communication for brand
 • Hybrid and Digital Planning
 • Hybrid and Digital marketing

26-Mar-19

 

Applied
 • 1-2 years of digital marketing related experiences
 • Passionate about Business, Design and Technology
 • Work in a fast growing & family-alike company

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • online marketing
 • social media
 • online content

26-Mar-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายสื่อโฆษณา,ธุรกิจใกล้เคียง
 • บริหารทีมงานในการขายสื่อโฆษณา
 • วางแผนงานเพื่อขยายฐานลูกค้า

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรอบรู้ทางด้านสื่อมวลชน
 • บุคลิกภาพดี
 • มีความคิดสร้างสรร

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in digital media planner
 • Have digital marketing skills
 • Good command of English

26-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Business consultant, account director, sales
 • group account director, LINE, retails, AD
 • media planning, strategic planning

26-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
 • 3 years of experience in account management
 • Young, multinational environment & ambitious team
 • Excellence communication and presentation skills

26-Mar-19

 

Applied
 • Strategy & Design & Develop Online Communication
 • 7 years’ exp in Advertising, Digital, Social Media
 • Understands Search Marketing & Consumer Insight

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in digital marketing
 • Bachelor Degree in Digital Marketing
 • Strong conceptual & analytical skills

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year experiences
 • Experience in advertising agency
 • ATL & BTL experiences

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Corporate and brand communication
 • Brand strategy, media and advertising management
 • Good command of English

26-Mar-19

 

Applied
 • Experienced in Media planning and buying
 • Experienced in Marketing communication
 • Good command of English

26-Mar-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาด การโฆษณา
 • มีความสามารถในการสื่อสารการตลาดเป็นอย่างดี

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • บริหารจัดการ วางแผนงานการตลาด
 • มีประสบการด้านงานโฆษณา หรือการจัดงานกิจกรรม

26-Mar-19

 

Applied
 • Digital Media Planner
 • Online media specialist
 • Google and Facebook Biddable

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและทนแรงกดดันได้

26-Mar-19

 

Applied
 • Media Planner
 • Digital media
 • Advertising agency

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied