Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 25K - 35K /month
  • คิดสร้างสรรค์และนำเสนอรูปแบบรายการใหม่ๆนอกกรอบเดิม
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไปในการทำ Event/รายการ
  • มีความรู้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือ ผลิต Content
  No More Work Company Limited's banner
  No More Work Company Limited's logo
  Nonthaburi > Muang
  • ประสานงานโปรเจ็คต่างๆ Live Stream, Marketing, Web
  • มี Service Minded สามารถHandle งานที่ได้รับมอบหมาย
  • วุฒิปริญญาตรี ของคนเดินทางสะดวกแยกติวานนท์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีประสบการณ์ในงานข่าวเศรษฐกิจอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้ดี
  • ผลิตเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Senior AE/Account Manager (TV Digital)

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในงานขายด้าน Online & digital
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี กลุ่มบริษัท Media Agency
  • ผ่านงานขายโฆษณา TV Digital หรือ สถานีโทรทัศน์
  MAKEIO CO., LTD.'s banner
  MAKEIO CO., LTD.'s logo
  PathumwanTHB 25K - 45K /month
  • สายสกู๊ตเตอรืไฟฟ้าห้ามพลาด
  • ได้ขี่สินค้า MONOWHEEL คนแรกในไทย
  • ทีมงานบันเทิง (เกินเหตุ)
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • ดูแลผลิตVDO Content/Online Advertising/รายการต่างๆ
  • มีความเข้าใจในการผลิตรายการหรือ VDO Content
  • สามารถตัดต่อวีดีโอได้ มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ถ่ายทำ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ควบคุมการออกอากาศ
  • ควบคุมการถ่ายทอดสด
  • ประสานงานการออกอากาศ
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 25K - 35K /month
  • รับบรีฟจากทีม Marketingครีเอท Content/VDO CONTENT
  • ทำScript วางโครงเรื่อง(Storyboard)ส่งทีมProduction
  • มีประสบการณ์ด้าน Creative online
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Content Marketing Officer (True4U)

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ผลิต - ทำข่าวกีฬาในทุกสื่อออนไลน์ของ True4U
  • ประสบการณ์การทำข่าว, และ Social Media Content กีฬา
  • ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ และตัดต่อ Vdo.
  Next