• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

8 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sales and marketing for clients
 • Degree in Marketing, Communications
 • Management Training Program and Overseas Training

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare and execute marketing communications plans
 • High motivating environment
 • Assist in maintaining the company's CI

14 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ครีเอทคอนเทนต์ รูปแบบต่างๆ
 • กำหนดแนวคิดการออกแบบ Graphic
 • เขียน content ได้หลายรูปแบบ

15-Dec-18

 

Applied
 • At least 10 years working experience
 • Plan marketing promotion strategies
 • Salary 55k or above

15-Dec-18

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Provide clerical support to sales team
 • Exp in Sales coordinating/supporting/asst.
 • Immediate available preferred

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 4 yrs exp. in digital, online marketing, campaign
 • Experience on e-commerce and Sales Promotion
 • Creative, Good communication, Logical thinking

15-Dec-18

 

Applied
 • SEM/Online marketing
 • 2-3 years in SEM and GDN management
 • Google Analytics, Data studio

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Demonstrated experience in participating
 • Degree in Marketing Communications
 • 5-8 year’s of experience in Advertising Brand

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี
 • รักความก้าวหน้า ชอบความท้าทาย
 • มีประสบการณ์ด้านสปา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • International environment
 • Post-production
 • Great career prospects

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • A Degree in Mass Communications, Marketing
 • 4 years’ experience in brand, communication
 • Excellent communication skills

14-Dec-18

 

Applied
 • Internet Retail
 • Frontend and Backend
 • Campaign Developer

14-Dec-18

 

Applied
 • Marketing Stratgy
 • E-commerce
 • Campaign Partner

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree or equivalent industry experience
 • Minimum of 5 years of related work experience
 • Willingness to work beyond normal working hours.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Write and produce presentations and press releases
 • Be the point of contact for the public, the press
 • Over 3 years experiences in Public Relation

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
 • สนับสนุนการวางแผนงบประมาณรายปี
 • สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานภายใน สสส.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด
 • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 10+ years of demonstrable experience
 • Fluent English written and verbal

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in public relations
 • At least 3 years experiences for PR Manager
 • Excellent communication skills both Thai & English

14-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years experiences in related field
 • Fluent in English Communication
 • High Salary and benefit package

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Implement our online marketing strategy
 • Dealing with online leads and reports
 • Test and deploy new digital/online campaigns

14-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years of public relations experience
 • Excellent time management skills
 • Good Command of English

14-Dec-18

 

Applied
 • 3 years experience in similar position in Event
 • Good organization, communication skill
 • MS office skill (Word/PPT)

14-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years experience as marketing communication
 • Good presentation and interpersonal skill
 • Good in English communication is desirable

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • public relations / e-marketing / advertising plan
 • PR budget
 • English speaking

14-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบการลงสื่อต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม
 • ร่วมวางแผนการจัดทำ Content ออกโปรโมชันในแต่ละเดือน
 • มีความรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Online Marketing
 • Communication
 • Advertising

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Regional Support
 • New Challenging
 • Pursue Growth and Innitiative

14-Dec-18

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 33-42 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด หรื MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital and mobile design
 • Physical product branding
 • Close to BTS Asoke & MRT Sukhumvit

14-Dec-18

 

Applied
 • Plan and implement short-term branding strategies.
 • Coordinate brand activity, PR activity
 • Conduct Sales Training and Digital Printing

14-Dec-18

 

Applied
 • 2+ years experience
 • Thai Nationality Only
 • Excellent communication skills

14-Dec-18

 

Applied
 • Implementing Communications Plans
 • Communicate and maintain good relationship with PR
 • Create all marketing material

14-Dec-18

THB55k - 70k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5-7 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้ Social Media
 • ประสบการณ์ในการลง โฆษณาทาง facebook

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • 5 years of experiences in marketing business
 • Has experience in marketing issues

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Advertising, Communications, Journalism
 • Fluency in Thai, confident speak written English
 • Experience in online sales

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • IT environment or corporate market
 • Set up and develop pricing packaging strategies
 • strategic planning to tactical activities

14-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 1 year experience in PR or Marketing
 • Fluent in English (Speaking/ Writing)
 • Passion & creative thinking

14-Dec-18

 

Applied
 • Manage and develop existing and new end customer
 • Maintain close rapport with buyers
 • Good command in English and Japanese

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการโปรโมท event งานท่องเที่ยวและโรงแรม
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • บริษัทเล็กดูแลกันเหมือนพี่น้อง ทำงานเป็นทีม

14-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 • ทักษะในการนำเสนอ Presentation Skills
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ใช้ Adobe Premier Pro และ Adobe Lightroom ได้
 • มีความรู้พื้นฐาน สามารถถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ
 • ใช้งาน Adobe After Effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • marketing
 • data analyst
 • online marketing

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied