• วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • งานวิจัยตลาด
 • งานการตลาด

2 hours ago

 

Applied
 • product management
 • marketing activities, Promotion
 • marketing analysis

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลักดันทีมงานให้ไปถึงเป้าหมาย
 • สามารถทำงานร่วมกับทั้งภายนอกและภายในองค์กร

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing, Sales
 • 2-5 years experience for Sales/Marketing
 • Basic Knowledge of customer services

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
 • มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least Bachelor’s degree in Marketing
 • At least 5 year experience in marketing
 • Excellent command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Trade marketing, channel, promotion
 • experience in Retail/ Trade Marketing/Category Mgt
 • Data analysis, Nielsen, EYC

2 hours ago

 

Applied
 • Trade marketing, channel, promotion
 • FMCG
 • Bachelor’s degree

2 hours ago

 

Applied
 • Excel skill
 • English language
 • marketing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferably in Marketing, or Business Admin
 • 2 years work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1+ year of experience in Influencer Marketing
 • 1+ year of experience in Digital Marketing Agency
 • Macbook to be provided

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree’s in Polymer, BA, or Marketing
 • Good command in English and Japanese
 • Minimum 6 years marketing experience

6 hours ago

 

Applied
 • degree Food Sciences, Food Technology
 • 8 years experience in R & D function
 • Computer literacy ; MS Office, Internet

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in in Business Administration
 • At least 10-15 years of experience in secretarial
 • Excellent Service Mind and communication skill

6 hours ago

 

Applied
 • marketing research
 • research agency
 • analytics

6 hours ago

 

Applied
 • RM Price Projection
 • Knowledge in Fertilizer Business
 • Excellent command of English (Business Level)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Strategy, Business Development
 • Business Planning
 • Corporate Strategy

6 hours ago

 

Applied
 • Retail Marketing, Customer Database Management
 • Data analysis, Customer Insight, BI Tools
 • Retail Services, Bill Payment, Top Up Service

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years' marketing/marketing research
 • Can utilize SPSS system
 • Business level of English (verbally & written)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่
 • มีประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปี
 • ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Real estate
 • Marketing
 • Developer

6 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Master's degree in a related field or equivalent
 • 5 years’ experience in Market Trend, Fashion Trend
 • Very good at written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • Fluent in THAI and ENGLISH Communication (a must)
 • Master Degree
 • Nurture Clients partnership

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มี Passion ในงานขาย (sales)

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Data Analytics
 • Marketing Research
 • Customer Insight

13 hours ago

 

Applied
 • Global Fashion House
 • CRM in the Fashion Industry
 • Management, Analytical and Creative Skills

14 hours ago

 

Applied
 • market research
 • web content
 • creative and design

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด
 • สามารถวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Marketing Field
 • 5 years working experience in Marketing
 • Conduct marketing plan, marketing research

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive Remuneration
 • Regional Exposure
 • Excellent Growth Prospect

21 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Managing existing client accounts
 • 0-3 years experience
 • Fresh graduates are welcome

22 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • •Work 5 days per week (Mon-Fri 08.30-17.30)
 • •Social Security Office (SSO) •Bonus
 • •Group Insurance •Birthday Party•Company Trip

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Female Age 25 - 35 years old
 • Degree in Industrial Engineering (ME,IE)
 • Good communication in English skill

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Salary
 • benefit
 • company

26-Mar-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years experiences in Market research fields
 • 3-5 years experience in Project Mgt
 • Good command of English both spoken and written

26-Mar-19

 

Applied
 • 0-2 yrs experience market research,retail,analysis
 • Good data anlaysis skill,willing to work with data
 • Fluent in English, strong client focus & proactive

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Good understanding data manipulation
 • Good understanding analysis techniques
 • Excellent data interpretation skills

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Developing the annual marketing plan.
 • Planning and controlling the company’s marketing
 • Measure and report performance of all marketing

26-Mar-19

 

Applied
 • 3 Years' Experience in Marketing
 • Female, Not Over 35 Years Old
 • Good Command of English

26-Mar-19

 

Applied
 • Great communicator in English and Thai
 • Thai National Only
 • 8+ years experience

26-Mar-19

 

Applied
 • Excellent communication and presentation skills
 • Thai National Only
 • 3+ years experience

26-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาพตลาด
 • วิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการแข่งขัน

26-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years work experience in the field
 • Good knowledge in marketing, consumer behavior
 • Familiar with marketing research

26-Mar-19

 

Applied
 • At least 3 years work experience
 • Good knowledge in marketing and business
 • Familiar with marketing research

26-Mar-19

 

Applied