• ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

15 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัด เพศ อายุ
 • ปริญญาตรี, โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถมาทำงานที่จังหวัดระยองได้

15 mins ago

 

Applied
 • Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

15 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า

15 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

15 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • minimum 4-5 years working experience
 • handles the work roster/time attendance of staff
 • good communication in English

16 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Health Ins, OT Payment
 • Japanese Industrial Printer Manufacturers
 • At least 2 yrs.experience in QA/QC

16 mins ago

 

Applied
 • 2 years experience in factory in engineering fiel
 • Experience production control/process improvement
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Supervisor
 • Receiving Control, Inventory Control, FIFO
 • Warehouse control,Supply chain,,Shift operation

14 hours ago

 

Applied
 • Principal Engineer
 • KPI / Data Analysis (3 years minimum)
 • Industrial / Management Engineers

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Able to shift
 • Great command of English

19-Aug-17

 

Applied
 • Development opporutiny
 • Great command of English
 • Thai nationality

19-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Blade Test Engineer
 • Robotics Automation / Electronic Test Instruments
 • 4 Years Minimum

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • 2 Years Experience
 • SPC / Minitab / Matab / FMEA

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในไลน์ผลิต

19-Aug-17

 

Applied
 • New grads are welcome
 • Mechanical, Industrial, Electrical, Metallurgical
 • Experience in production will be advantage

19-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้าน Planning
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001 /ISO14001

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

19-Aug-17

 

Applied
 • อยู่ใน line ผลิต
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์

19-Aug-17

 

Applied
 • Engineering for Control diecasting process
 • Bachelor's degree of Mechanical Engineering
 • Can communicate in English or Japanese

18-Aug-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • ดูแลสต๊อกคงคลังแล้ววางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ปวส. หรือ ป.ตรี ด้านการบริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการพัสดุมาแล้ว 2-5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer, Economic
 • Good command of both written and spoken English
 • Willing to work in a dynamic environment

18-Aug-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

18-Aug-17

 

Applied
 • Female, age 25 – 35 years old
 • Experience in automotive part, control man power
 • Control Airbag line

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelors Degree (Industrial Engineer/Mechanical
 • Production control and planing to reach the target
 • Skill of Air condition system and machine maintena

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Production Control and Production

18-Aug-17

 

Applied
 • 2+ years at Manufacturing/Production
 • Plan a production schedule for the job
 • Implement and control the production schedule

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Production Managemen
 • 0-4 years' experience in production planning
 • Experience with SAP would be an advantage

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

18-Aug-17

 

Applied
 • Female Age not over 28 years
 • 2-5 years experience in Logistic Function
 • Degree in Logistic, Business Administration

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • to be a part of leading Japanese manufacturer
 • Hands-on experience in a manufacturing plant
 • to learn more about Japanese manufacturing

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age Between 30 - 40 yrs old
 • Bachelor's Degree in Production, Industrial or any
 • 10 yrs experience in Electronic Manufacturing

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Preferable in the eletronic industry.
 • Being in the Manager position for at least 5 yrs.
 • Good command of English.

18-Aug-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • University degree in Business, Sciences
 • 2 years on experience in demand planning
 • Logistics management within the FMCG

18-Aug-17

 

Applied
 • Track and ensure production is on schedule
 • Advanced Microsoft Office skills, particularly Exc
 • Language: English communication skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning Production Control
 • Bachelor degree Industrial Engineering
 • 1 year Experience

18-Aug-17

 

Applied
 • 3-10 years exp in Operation,manufacturing business
 • Be able to work in Nakhonratchasima
 • well–known international company, Great benefit

18-Aug-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • min 3 years exp. in QA, JP automotive, production
 • Knowledge of ISO9001, ISO14000
 • Good Japanese N3

18-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานในฝ่ายผลิต

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Be able to work in Rayong
 • Basic knowledge of production, GMP-HACCP

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in new and growing company
 • To work as key person and manage all people
 • To contribute to business development

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Production
 • Experience in Automotive Parts Manufacturing
 • Bonus 5 months as average

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.