• เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และ ตรงต่อเวลา

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสาตร์อาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส . ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย - หญิง

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป หรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดในการพัฒนางาน

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of bachelor degree level in a suitable tex
 • A graduate textile engineer looking to start
 • Good spoken and written English would be an advant

4 hours ago

 

Applied
 • import material from oversea for food manu supply
 • know about FDA regulations,BOI process (and NSW)
 • leading instant noodle product from Japan

4 hours ago

 

Applied

Maintenance Engineer

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • maintenance Engineer
 • Supply PVC Compounds
 • maintenance manager,maintenance supervisor

4 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี จป.วิชาชีพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 – 7 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in Purchasing, Procurement and
 • solid communication & negotiation skills
 • Good command in written and spoken English

4 hours ago

 

Applied
 • SMT
 • Wire bond
 • PCBA

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in Mechanical
 • At least 5 years’ experience in Production
 • Knowledge of ISO systems, GMP, HACCP and FSSC22000

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female.
 • Degree in Electrical Engineer Major
 • 5 years in Electricl Power system.

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ (PE,IE)

4 hours ago

 

Applied
 • Experiences in QA section not less than 3 years
 • Control of QA standards, QA software and database
 • Can communicate, read and write in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • กำกับดูแลงานขนส่ง
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

4 hours ago

 

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • วางแผนการควบคุมคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, Medical Ins, Meal, Position Allow
 • More than 10 years Automotive Parts Factory
 • At least 5 yrs experience in Costing

18 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

20-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

20-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Able to shift
 • Great command of English

19-Aug-17

 

Applied
 • Development opporutiny
 • Great command of English
 • Thai nationality

19-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ทักษะการบริหารจัดการคน
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO9001

19-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

19-Aug-17

 

Applied
 • Male/ Female, Aged 28 years or more
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • 3-10 years’ experience in Managment level

19-Aug-17

 

Applied
 • Backelor's degree or higher in Materials Science
 • Male or female with age between 30-33 years
 • Have at least 4-6 years in ferrous material

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีความรู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

18-Aug-17

 

Applied
 • Strong financial earnings and career growth
 • Great company culture
 • Highly competitive pay

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

18-Aug-17

 

Applied
 • Packaging, Packing, Chemical, Pharmaceutical, Food
 • Production Process, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Food Science, Pakaging Process

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • QA/R&D Section Manager
 • QA Manager
 • R&D Manager

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have solid knowledge of BRC
 • Quality / Food Safety Management in Food
 • Able to work in Pak Chong, Nakhon Ratchasima

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีความขยัน อดทน

18-Aug-17

 

Applied
 • To work in new and growing company
 • To work as key person and manage all people
 • To contribute to business development

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai, Male, age 24-27 years old
 • Min. 2 years exp QA,QC in Automotive business
 • Good command in English

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.