• อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

19 mins ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ, ช่างอุตสาหกรรม

19 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

20 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Able to shift
 • Great command of English

19-Aug-17

 

Applied
 • Development opporutiny
 • Great command of English
 • Thai nationality

19-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ทักษะการบริหารจัดการคน
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO9001

19-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

19-Aug-17

 

Applied
 • Male/ Female, Aged 28 years or more
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • 3-10 years’ experience in Managment level

19-Aug-17

 

Applied
 • Backelor's degree or higher in Materials Science
 • Male or female with age between 30-33 years
 • Have at least 4-6 years in ferrous material

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีความรู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

18-Aug-17

 

Applied
 • Strong financial earnings and career growth
 • Great company culture
 • Highly competitive pay

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

18-Aug-17

 

Applied
 • Packaging, Packing, Chemical, Pharmaceutical, Food
 • Production Process, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Food Science, Pakaging Process

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • QA/R&D Section Manager
 • QA Manager
 • R&D Manager

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have solid knowledge of BRC
 • Quality / Food Safety Management in Food
 • Able to work in Pak Chong, Nakhon Ratchasima

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีความขยัน อดทน

18-Aug-17

 

Applied
 • To work in new and growing company
 • To work as key person and manage all people
 • To contribute to business development

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai, Male, age 24-27 years old
 • Min. 2 years exp QA,QC in Automotive business
 • Good command in English

18-Aug-17

 

Applied
 • Develop & implement process control specification
 • Calculate machining process times
 • Perform processing with Die Casting simulation

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เคยติดต่อสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น
 • เคยทำงานด้านสวัสดิการ ประกันสังคม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ยินดีสอนงานให้

18-Aug-17

THB13k - 16k /month

Applied
 • Leads and directs multiple engineering teams
 • Provides managerial and technical solutions
 • Provide opportunities for continuous improvement

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน งานพิมพ์ โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
 • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied
 • 3-10 years’ experience in PCBA
 • Work with customer for technical items/issues.
 • Six Sigma knowledge is an advantage.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล,โลหะการ, คลังพัสดุ

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางไปต่างจังหวัด

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Solid Work ได้ระดับดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรมทำความเย็น 2 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และการคิดวิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female, not over 25 years old
 • Degree in field of Political science, Economics
 • Team work skill and Co-operation skill

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

18-Aug-17

 

Applied
 • Male only, Degree in Electronics/ Electrical
 • 2 - 3 years of experience as Product Planner, Prod
 • Good Command of English

17-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

17-Aug-17

 

Applied
 • Warehousing, Inventory Management and Control
 • Store Management, Store Keeping, Warehouse Officer
 • Warehouse Executive, Pharmaceutical, Chemical

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in related field
 • 5 years above in Warehouse and Logistic
 • Strong sense of responsibility and ability

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 3-5 years work experience with production
 • Strong in teamwork and people management

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.