• มีประสบการณ์ผลิต ขวด กระปุก ตลับ งานหลอดบรรจุภัณฑ์
 • Plastic Packaging for Cosmetics & Food
 • การขึ้นรูปพลาสติกประเภท หลอด ขวด กระปุก ตลับแป้ง

15 hours ago

 

Applied
 • Packing Supervisor
 • packing documents
 • Specification

20 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2008,ISO 14001
 • Analyze and control production cost

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Account Supervisor
 • Film Plastic Production
 • Bangpakong

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถโฟคลิฟท์
 • ขับรถ
 • ตักสินค้า

23-Jun-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher.
 • Good in written and Spoken English
 • Experience in Production Planning

23-Jun-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor‘s degree in Computer/ Food Sciences
 • At least 2 years experienced in planning job
 • Good command of English and computer literacy

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาจีนได้
 • อ่าน เขียน ภาษาจีน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูด อ่าน เขียน

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานแม่พิมพ์
 • บุคคลิกดี มนุษสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบงานการบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

22-Jun-18

 

Applied
 • BA in Food Science, Food Technology
 • 3 years’ experience in role of commercial kitchen
 • Familiar with mass/ manufactured food preparation

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการปรับฉีดและติดตั้ง
 • บุคคลิกดี มนุษสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

22-Jun-18

 

Applied
 • CNC
 • High salary and good welfares & benefits
 • Oversea training opportunity

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in machinery
 • Leadership skills
 • Able to work 6 days / week

22-Jun-18

 

Applied
 • Have experience in Production Planning
 • Have experience at least 3-5 years
 • Follow up and expedite raw material

22-Jun-18

 

Applied
 • experience in piping, welding and NDT&DT works
 • High Vocational Education in Petrochemical.
 • Able to communicate in English.

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เดินทางออก ตจว. ได้
 • จบ ปวส. ขึ้นไป ด้าน เครื่องกล
 • เพศชาย

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
 • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการ ตรวจสอบสินค้า
 • วางแผนควบคุมตรวจสอบ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Experience in contract reward is a must.
 • Performing day-to-day purchasing operations

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตฯ 5 ปี+
 • สามารถวางแผน ควบคุมและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำและมีหลักการบริหารงานที่ดีเยี่ยม

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Planning
 • Production Control
 • 8 years experience

22-Jun-18

 

Applied
 • 8+ years experience in Production Operation
 • Previous experience with Plastic related process
 • 5 days work week

22-Jun-18

 

Applied
 • ปวส., ประสบการณ์ 3 ปี อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี
 • ทำงานกะได้ ประจำโรงงานระยอง
 • มีความรู้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตเคมี

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience in Production Supervisor in Automotive
 • Able to work in Eastern Seaboard Industrial Rayong

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Meeting and Advise team as per general condition
 • Control all machine,tool and measuring Equipment
 • Responsible for all material support

22-Jun-18

 

Applied
 • 3 Years of Project Experience
 • Supply Management ,Production or Engineer
 • Good Knowledge of WCM (TQM, TPM)

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Environment or related field
 • Three years in manufacturing
 • Good command of English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำ OT ปกติ / OT วันอาทิตย์ / และ เข้ากะได้
 • สามารถช่วยงานแผนกอื่นได้
 • อัธยาศัยดี

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • พนักงานเย็บผ้า

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree/Master’s degree
 • 4+ years professional
 • Strong communication skills

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Industrial Engineer
 • Mechanical , Electrical
 • Experience in Production Engineer work .

22-Jun-18

 

Applied
 • Wooden packing material pallet production logistic
 • Marketing of rental pallet for automotive logistic
 • good English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Communicate and collaborate wite customer
 • Improved product
 • Development process

22-Jun-18

 

Applied
 • Control & evaluate internal manufacturing process
 • To manage/control/solve problem with production
 • Develop/manage machine to increase speed

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 2years’ experience in production control

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมการผลิต
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพการผลิต
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • รับรอยสักนอกร่มผ้า
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ทหารได้

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สถานที่ : ปทุมธานี

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้า
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • ที่พักให้ฟรีภายในบริษัท

22-Jun-18

 

Applied
 • จบระดับปวส. ขึ้นไป (เครื่องยนต์/ไฟฟ้า )
 • ประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ชอบการรื้อ/ประกอบเครื่องจักร

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต ชุบโลหะ
 • ป.ตรี (สาขาเคมีหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ ดูแล ควบคุมฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผน

22-Jun-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

22-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
 • เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22-Jun-18

 

Applied
 • 3 years experience in QC/QA
 • Bachelor degree in Engineering
 • Age 26 - 30 years old

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied