• ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
 • ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มองการณ์ไกลและไขว่คว้าโอกาสต่างๆ ที่มี

1 hour ago

 

Applied
 • experiences of leading an engineering function
 • Excellent communication, interpersonal influencing
 • Result orientated, business improvements

1 hour ago

 

Applied
 • Ensure overall co's goals to respect P&L control
 • Overseeing market research, & developing effect
 • Motivate and ensure the development of the teams

1 hour ago

 

Applied
 • Min. 5 years of experience in sales management
 • Good command of both English & Khmer
 • experience in sales & marketing for fashion retail

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or professional qualification
 • At least 5 years in building
 • Good troubleshooting ability

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

PLANT MANAGER

Siegwerk (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Plant Manager/Factory Manager
 • Operation Management
 • Supply chain Management

1 hour ago

 

Applied
 • At least 10 years working experience
 • Having good analytical and leadership skill
 • Excellent command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • experience in direct sales or dealer program
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide effective monitoring and analysis
 • Master degree or higher in business administration
 • Experience in an international organization

1 hour ago

 

Applied
 • Supply Chain ซับพลายเชน
 • logistics โลจิสติกส์
 • warehouse

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Salary: Attractive
 • Bachelor's Degree
 • 3 to 5 years’ experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid experience in interior design
 • Work experience, minimum 10 years, in management
 • Skills in BOQ (Bill of Quantities) or estimating

8 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years of life and/or non-life insurance.
 • Work with related parties to conduct insurance
 • Life Insurance

10 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต
 • ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Background in an oil and gas company
 • Senior HR level service of 15+ years
 • Must be able to relocate.

14 hours ago

 

Applied
 • Planning and developing strategic plans
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • Minimum of 10 years’ experience managing a team

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์การเงิน/บัญชี ,ธุรกิจประกันภัย

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree’s in Marketing
 • 5 years’ experience in planning marketing
 • Strong analytical skill, good financial understand

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์การเงิน/บัญชี ,ธุรกิจประกันภัย

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารศูนย์การค้า
 • บริหารพื้นที่เช่า
 • Community Mall

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A certified public accountant (CPA) is preferable
 • Experienced in IPO preparation process
 • Experienced in SAP system is a plus

19 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years working experience
 • Experience in Internal Audit management.
 • Salary 120k or above

19 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • lead and oversee finance and accounting
 • Minimum 10 years of financialmanagement
 • Experience in food and beverage manufacturing

19 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Full and sole accountability for P&L management
 • Responsible for profit, revenue, cash targets
 • Responsible for managing all operations

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing Director
 • Manufacturing
 • Merging & Acquisition

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 12 years working experience
 • Knowledge of public law/regulations of the SET&SEC
 • Salary 60k or above

20 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • At least 12 working experience (Construction)
 • Strategic planning and Project management
 • Salary 90k or above

20 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี
 • มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • Male , Age Over 40 years old
 • Work at Guangzhou
 • Making & preparing all documents for sales

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visionary leadership
 • Experience in people and performance management
 • Flexible working hour and work from home policy

20 hours ago

 

Applied
 • deep commitment to education equity
 • Leadership development experience
 • Successful team management experience

20 hours ago

 

Applied
 • CFO, Financial
 • Transportation Thai Laws
 • Accounting, Budget Control

20 hours ago

 

Applied
 • Modern Trade Marketing
 • General Manager
 • House Brand Retails

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านรับประกันภัยทางทะเล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันทางทะเลและเบ็ดเตล็ด

20 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
 • มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมีความเป็นผู้นำ

20 hours ago

 

Applied
 • Manage plant maintenance activities and efforts
 • Strong knowledge in all systems of chemical plant
 • Good English & leadership, decision making skills

20-Oct-18

 

Applied
 • Over 15 years of experience
 • Bachelor’s degree in Accounting plus MA or MBA
 • Good command of English

20-Oct-18

 

Applied
 • Minimum 3 years' experience at a senior level
 • Excellent written and verbal English & Thai
 • Manufacturing industry exposure.

20-Oct-18

 

Applied
 • 5 Working Day (Mon-Fri)
 • Strong background in HRM and HRD
 • Act as a Business Partner of Management Team

20-Oct-18

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • บริหารและจัดสรรเป้าหมายการขายสินค้าและบริการ
 • ติดตามและประเมินผลการขาย วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน

20-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

20-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Accounting
 • Minimum 5- 7 years’ of corporate finance
 • Strong communication and presentation capability

19-Oct-18

 

Applied
 • Salary Range: 130,000.00 - 150,000.00
 • Experience in commercial building and office space
 • Good command in English (Chinese speaking is plus)

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Urgent position
 • Based in Ho Chi Minh Vietnam
 • Retail, Shopping Malls, Operation

19-Oct-18

Base salary + high commission

Applied