• ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

22 hours ago

 

Applied
 • Male or female, 30 – 35 year old or above
 • experience in Administrative and project managemen
 • experience in BCP and DRP project is advantage

22 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English both, oral and written
 • 10 years experience in sales
 • Interesting salary

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Implement new process & system to develop Content
 • Creative Content Strategy & Content Translation
 • Able to manage all jobs in Content Development

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 15+yrs experience in Sales / Commercial
 • Previous experience with Export Sales / new Busine
 • To lead & manage the Commercial team in Sales

16-Mar-18

 

Applied
 • Operations Director
 • Equipment and machinery Products
 • engineering, production and management

16-Mar-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree in business, economic or MBA
 • 10 years applicable experience in consulting
 • Excellent problem solving and analytical skill

16-Mar-18

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s Degree in Accounting and Finance
 • Excellent English communication skills
 • Ability to multitask and meet constant deadlines

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Gender: Male/ Female Age: 40 Up
 • Accountancy/Finance or related field
 • Holding, Certified Internal Auditor

16-Mar-18

THB90k - 160k /month

Applied
 • At least Bachelor Degree in Accounting or related
 • 5 years of experience in accounting management
 • Able to use SAP is added an advantage

16-Mar-18

 

Applied
 • Financial Report Management
 • Financial Services, Banking & Insurance
 • CPA Certificate

16-Mar-18

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates
 • QA Manager / Quality General Manager
 • Rayong

16-Mar-18

 

Applied
 • International Company
 • Masterplans and Large-scale Architecture
 • Multiple Projects around Asia

16-Mar-18

 

Applied
 • Manufacturing
 • Manager
 • Manufacturing Manager

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Channel & Sales Management
 • Exp. Hardware, IT Solution, Network Applications
 • Exp in Top Management, or Top Executive Level

16-Mar-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • SACICT ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ มาช่วยงานค่ะ
 • สวัสดิการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพหมู่
 • ถ้าคุณคิดว่าใช่ มาเป็นส่วนหนึ่งของ SACICT Family

16-Mar-18

 

Applied
 • CEO / Real Estate Manager
 • ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดกาด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ๋Japanese

16-Mar-18

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s Degree
 • 10 years of experience
 • Good command of MS Office.

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing or a related field
 • 10 years’ work experience in the marketing field
 • Strong experience in brand building, digital

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Overall management of Company operations
 • Developing value and business opportunities.
 • Good command of English.

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
 • มีประสบการณ์ในการขายอาหารสัตว์เลี้ยง
 • กำหนดเป้าหมายเพื่อวางแผนการทำงานพร้อมทีมงานขาย

16-Mar-18

 

Applied
 • Chief ,Strategic, Commercial , Officer , transport
 • administrative , management,operation,Finance
 • Accounting, Procurement,performance,generating

16-Mar-18

 

Applied
 • Manage & Drive retail business-Sales & Operations
 • Interested in skincare and cosmetics industry
 • Competitive Salary

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Min 7-10 yrs working exp in all HR functions
 • Min 3-5 yrs in management level
 • Good command of English(TOEIC 600 / JAP is a plus)

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years of experience in offshore oil and gas
 • supervision of heavy lifting and material transfer
 • Fluent in English communication

16-Mar-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English (Speaking,Writing,Reading)
 • Exeperience 5years.in international Sales Business
 • Pleasant personality with positive attitude

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๘ ปีบริ
 • ต้องดำรงตำแหน่งบริหารองค์กรที่มีรายได้ 100 ล้าน
 • เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Set policy/schedule of planning
 • Bachelor’s degree up
 • BONUS

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of relevant working experience
 • Relationship Manager
 • Product Management

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Accelerate your career and work in exciting comp.
 • Work with leading consulting and leadership dev.
 • Become professional with an exciting career

16-Mar-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • At least 5 years in Managerial experience
 • At least 8 years of working experience in FMCG
 • Fluent in English

16-Mar-18

 

Applied
 • Experience in RETAIL BUSINESS will be advantage
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Managing the financial risks of the business

16-Mar-18

 

Applied
 • Overall insurance marketing campaign
 • Fine-tune marketing campaigns to maximize ROI
 • New insurance product development

15-Mar-18

 

Applied
 • Strategic business plan in digital platform
 • Drive marketing campaigns
 • B2C digital marketing, insurance

15-Mar-18

 

Applied
 • Master degree in Engineering or related field,
 • 10+ years of work experience
 • Good English literacy,

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารจัดการเครื่องจักร-อุปกรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด
 • บริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

15-Mar-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมีความเป็นผู้นำ

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 4 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการยอดขายของสาขาได้

15-Mar-18

 

Applied
 • Sales Manager (Trading cosmetics chemical)
 • Strong experience or connection in cosmetics mfg.
 • Fair command in English

15-Mar-18

 

Applied
 • Regional Manager - South East Asia (Industrial)
 • 10 years’ experience within the Industrial testing
 • Rayong, Thailand

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

15-Mar-18

 

Applied
 • Accelerate your career and work in exciting comp.
 • Work with leading consulting and leadership dev.
 • Become professional with an exciting career

15-Mar-18

THB35k - 55k /month

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

15-Mar-18

 

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • minium 10 years experience
 • Bachelor's or Master's Degree
 • Excellent English in writing, reading and speaking

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied

Vice President - HR & OD

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Degree or Master's Degree in HRM
 • 15 years experience in H R M , H R D

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • 2 years of experience in the position of CFO
 • Good interpersonal, leadership and communication

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.