• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

19 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • BA and SA
 • UAT Test
 • Java or .Net

19 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, aged 27 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 2-3 years as Underwriter for Property, IAR

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the day-to-day running in related to motor
 • Manage and maintain the Underwriting Guidelines
 • Minimum 10 years experience in Motor Underwriting

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Underwriting of New Business production
 • Underwriting Collaboration
 • Underwriting Capacity Development

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Nursing or higher
 • At least 10 years experience in A&H Claims
 • Experience working with insurance firm

22-Jan-18

 

Applied
 • Manage and lead Claims Department to achieve goals
 • Ensure that claim handlings are correct and proper
 • Identify suspicious, potentially fraudulent claims

20-Jan-18

 

Applied
 • Chinese Speaking
 • Welcome new graduate
 • Bachelor’s or Master Degree in any field.

19-Jan-18

 

Applied
 • บริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัย
 • กำหนดนโยบาย และแผนงานของฝ่ายพิจารณารับประกันภัย
 • มีประสบการณ์งานด้านการพิจารณารับประกันภัย

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing or Medical Tech
 • 5 yesrs of experience in Medical Underwriter
 • Good command of English

19-Jan-18

 

Applied
 • Create the Policy Wording & provide statistics
 • Review the Policy Wording
 • 3-5 years’ experience in insurance industry, A&H

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 5 yrs + experience in Life insurance business
 • Excellent English Communication

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • Claims
 • Lost Adjuster
 • Underwriting

18-Jan-18

 

Applied
 • To manage Broker and Direct Business Channel
 • Drive the sales performance of all staff
 • 5-7 Years ‘s experience marketing or underwriting

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate and improve the pricing model
 • Bachelor’s degree in Statistics, Mathematics
 • Must have experience in Non-Life Insurance

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a numerate
 • or semi-numerate subject
 • At least 2 years’ relevant work experience

17-Jan-18

 

Applied
 • Provide underwriting expertise
 • Provide training to team member and stake holders
 • Checking information for underwriting process

17-Jan-18

 

Applied
 • Product development
 • Insurance
 • Marketing

17-Jan-18

 

Applied
 • 5+ years non-life insurance underwriting experie
 • Age 35 yrs. old up
 • Good English skill

17-Jan-18

 

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance and/or rela
 • experience 4 y. in Credit Analyst, RM, ARM
 • Good communication and English Skill

15-Jan-18

 

Applied
 • University Graduate with at least 4-5 years
 • Experiences in U&I and POS function
 • Good interpersonal, negotiation and communication

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree
 • Strong analytical, and reasoning
 • Good command of English

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Good level of English language
 • 10 years Underwriting across multiple channels
 • Strong broking connections

04-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.