• เขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้นได้
 • มีความรู้เบื้องต้น Window Server
 • มีความรู้เบื้องต้นระบบ Network

16 hours ago

 

Applied
 • Programming develop project management
 • Automotive business, experience in ERP
 • Eastern Seaboard, Rayong

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินเพิ่มพิเศษ
 • หยุดเสาร์,อาทิตย์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years Development experience
 • Experience with Agile Development Methodology
 • Good command of English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of work experience
 • Strong in System implementation through the SI
 • Around TOEIC 550

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 2 years’ experience in programming
 • System Analyst, Software development, PM
 • Bachelor’s degree in Computer Science

22 hours ago

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี Container Orchestration
 • มีประสบการณ์ด้าน Google Cloud Platform
 • มีความถนัดในการใช้ Git เป็นอย่างดี เข้าใจ Git flow

22 hours ago

 

Applied
 • พื้นฐาน Javascript แน่น
 • วางเลย์เอาท์และโครงสร้าง HTML, CSS ได้ดี
 • เข้าใจ Responsive Web Design, Flexbox

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาระบบด้วยภาษา Python (พิจารณาเด็กจบใหม่)
 • ทำงานร่วมกับทีม System Engineer อย่างเป็นระบบ
 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก, ของกินเยอะ

22 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาเว็บไซด์ด้วย Laravel
 • งานท้าทาย สนุก เรียนรู้ได้เยอะ
 • ออฟฟิศใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก ของกินเยอะ

22 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Create cool apps from scratch, add new features
 • Work in an international team in Chiang Mai
 • Salary : 45,000 - 70,000 Bath/Month

22 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Thai / Male,Female/ age 35-45 years old
 • at least 3 yrs exp. as Online Business Manager
 • Good in English / Chaiyaphruk Road / 45-100K

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 28-35, Bachelor in IT, Computer
 • 3 years experience in Programmer, code developing
 • .Net, VBA, C#, PHP, MS Excel Macro, MS Access

22 hours ago

 

Applied
 • คนรุ่นใหม่ไฟแรงปสก 0-5 ปี รักการเรียนรู้ IT&Coding
 • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
 • เรียนรู้และลุยงานด้าน Angular, NodeJS, IONIC, Java

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Electronics
 • Able to solve the information technology problem
 • English communication skill is a must.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT products selling; SI, Hardware, IT Solution
 • Male or Female, Age between 24 - 32 years old
 • 2 years in IT products selling

22 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Age between 28 - 38 Years old
 • 4+ yrs in selling IT Solution/ System Integrate
 • Good command of English

22-Mar-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรือคอมพิวเตอร์
 • Oracle Developer, Oracle Form, Oracle Report

22-Mar-19

 

Applied
 • Sales Management, Business Development
 • 10 Yrs exp in Sales Software Application
 • Excellent command of English

22-Mar-19

 

Applied
 • IT Engineer (ERP)
 • Oversea Training at France
 • Aerospace New Plant Setup

22-Mar-19

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Information IT
 • Holding professional certificate, Good computer
 • Management System (ISMS) in accordance with ISO

22-Mar-19

 

Applied
 • Analyze customer’s business operations
 • 5 years in IT development, implementation
 • 3 years of working experiences in System Analysis

22-Mar-19

 

Applied
 • วางแผนประสานงานกับฝ่ายโปรแกรมเมอร์และเซลล์
 • สามารถวิเคราะห์,จัดการเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นระบบ
 • ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

22-Mar-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนภาษา C# หรือ C++
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนภาษา C# หรือ C++
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนภาษา C# หรือ C++
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher in Computer Science
 • Minimum 7 years’ experience in IT Support
 • Act as a mentor and coach for colleague

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in hr management
 • 12 years of experience in supervisory/management
 • Good understanding of rules and regulations

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Java ,Spring,Strusts,Hibernate
 • Oracle
 • Web Service

22-Mar-19

 

Applied
 • Minimum 2 years experience in IT, NOC
 • Good coordinator
 • Basic knowledge in Windows admin

22-Mar-19

 

Applied
 • Node.js, Golang, Java
 • Passion for engineering and problem solving
 • Good communication

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Multinational company
 • Great career opportunity
 • BTS accessible location

22-Mar-19

 

Applied
 • kill in VMWare ,Linux ,Sun Solaris and SQL Server
 • With strong communication and interpersonal skil
 • Experience 3 years in System Engineer

22-Mar-19

 

Applied
 • Banking/Payment project management
 • Degree majoring in computer engineering or related
 • Good communication and interpersonal skills

22-Mar-19

 

Applied
 • Oracle experience
 • PL/SQL Language
 • Excellent communication skills in English

22-Mar-19

 

Applied
 • Knowledge in IT service quality
 • Knowledge in Change control management
 • Knowledge in IT operating model , IT capability

22-Mar-19

 

Applied
 • Strong knowledge in testing or project management
 • Good strategic thinking, analytical skill
 • 3-5 years in QA , UAT test leader

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Able to work hard and work under pressure.
 • Highly responsible and self-motivated.
 • Experience over 5 years in IT field

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Service mind, Positive, Proactive, Supportive
 • English is must
 • Creative, Problem Solving

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Health Insurance
 • Provident Fund
 • Annual Leave

22-Mar-19

 

Applied
 • Health Insurance
 • Provident Fund
 • Annual Leave

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพ

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Application development
 • Experience in PHP, MySQL, Apache
 • Fast learner and able work well under pressure

22-Mar-19

 

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Thai national with strong English language skill
 • P&L experience
 • Deep understanding of the IT industry

22-Mar-19

 

Applied
 • Networks Engineer
 • Systems Engineer
 • Operation Engineer

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสน
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระดับพื้นฐานได้ ระบบไฟฟ้า
 • ปรับอากาศ , Data center, ticket system

22-Mar-19

 

Applied