• เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ IT

9 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม illustrator,Photoshop ได้

16 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

24 mins ago

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Understand and practice the principles of solution
 • 3 years of working experiences

31 mins ago

 

Applied
 • Information systems
 • IT management
 • Application management

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree in IT/Com Sci/Com Engineering
 • 5-8 years in Design/Development software
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ICT, Telecom Business/Product Development
 • ICT Market/Product Analysis and Planning
 • Product Engagement

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Strong technical and analytical, troubleshooting
 • Good analytical, problem solving skill

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SAP implement and full project cycle
 • Industry:Utilities, Manu,Transport, Retail,Service
 • Strong English communication skills

2 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Intermediate hardware and software
 • Bachelor degree in computer science
 • Good written and verbal communication skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Analyze and solve the problems in the system
 • SQL,Knowledge about the HR system,

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Client Service, Channel
 • Technology Solution
 • Computer literacy

3 hours ago

 

Applied
 • เคยเป็น SA มาอย่างน้อย 2-5 ปี
 • เคยเขียนโปรแกรม Java
 • มีความเข้าใจในการเรื่องการออกแบบ OO และ UML diagra

4 hours ago

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Marketing Programm
 • Marketing Manager

6 hours ago

 

Applied
 • Strong experience across (Infrastructure)
 • Strong SAP upgrade & process improvement
 • Strong IT Project Management experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรือคอมพิวเตอร์
 • Support User เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ
 • จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า / จัดทำ Data Conversion

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT operations manager
 • Budget development
 • Build IT operation strategy

7 hours ago

 

Applied
 • Provide legal advice to other officers of the Bank
 • Negotiate and discuss with external vendors
 • Review vendor’s form of technology or IT contract

8 hours ago

 

Applied
 • IT
 • System Development
 • Programmer

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering, Computer
 • Previous Experience working on ‘Projects’
 • Aged between 25 and 35

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Infrastructure and Policy development
 • Experience in IT documentations
 • At least 3 years experience

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in IT Recruiting is a plus
 • Experience as Head Hunter is preferable
 • Be a professional IT Recruiter with KBTG

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience at least 5 years
 • Good collaboration and communication Skills
 • Goal driven, Proactive and Team work

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ คอมพิวเตอร์
 • ระดับการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-30 ปี
 • สามารถประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมได้
 • ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นของสินค้าไอที
 • ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความรู้เบื้องต้นของสินค้าไอที

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ
 • สามารถประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช - ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการจัดซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

17 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB , SQL , Oracle

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Windows/Linux operating systems
 • Knowledge of capital/financial market

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in functional regression testing
 • Experience in testing multiple versions
 • Opportunity to work with a multinational team

17 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • พัฒนา Android app และ Java app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

17 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Business Intelligence - Data warehousing Developer
 • SSIS, Informatica, DataStage
 • Great Salary and Benefits

17 hours ago

THB70k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • 3+ years’ proven experience as a UX/UI Designer
 • Demonstrable design skills with a strong portfolio
 • Opportunity to enhance your skills in UX/UI

17 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Good command of English
 • Education background in Information Technology
 • Business analysis skill, Administrator skill

17 hours ago

 

Applied
 • Major in Finance, Accounting, Project Management
 • English fluency (writing, reading & speaking)
 • Printing, sending and tracking status of invoices

17 hours ago

 

Applied
 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in either MySQL and Oracle.
 • Minimum2 years experience in programming
 • Eager to learn about new technologies.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Required Thai nationality only
 • 2 years’ experience in Mobile Native Application
 • Strong knowledge and experience of JSON

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of work experience
 • Strong Back-end API development experience
 • AWS and Linux experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Computer
 • 1-5 years’ experience in Oracle E-Business
 • Have to skill in Oracle EBS R12

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least a bachelor’s degree in information system
 • medical insurance
 • 5 Working days (9.00-18.00)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trainee translator
 • Development opportunities
 • professional translator

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.