• วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการใช้งาน OS และ Application ต่างๆ
 • มีความรู้ด้าน ADSL และ Broadband Network

1 hour ago

 

Applied
 • Able to work in shift upon request
 • Degree in Computer Science, Information System
 • 1-2 years preferably in Mobile Technology

3 hours ago

 

Applied
 • Deliver significant and action-oriented analyses
 • Analysis insight to inform decision-making
 • Self-manage delivery of analytical projects

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop & maintain high quality mobile apps
 • Translate code into user-friendly apps
 • Design & build the next generation of mobile apps

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Deliver complex software solutions
 • Drive full cycle end to end development
 • Design, prototype and author code for software

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC
 • มีประสบการณ์การเขียน Javascript jQuery
 • ประสบการณ์การเขียน HTML , CSS3 , Bootstrap

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Simplify complex ideas and concepts
 • Think systematically for design flow and interface
 • Pay attention to details

9 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ Mobile ทีใช้ในโครงการ 3G, 4G
 • วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนา กระบวนการทำงานจัดซื้อ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวิศวกรรมอย่างน้อย 7ปี

9 hours ago

 

Applied
 • 4++ years experience in mobile application
 • Strong in iOS with Swift and Android application
 • Fluent in HTML, CSS, Java Script, PHP or Python

9 hours ago

 

Applied
 • Create, design, and develop on android
 • Solving bugs and handle issues of the running
 • iOS & Android development.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Embedded Linux, IoT Technology
 • Experienced in Mobile app,Networking, IoT projects
 • Project Management and Fluent English.

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years’ experience in API Development/Web service
 • Experience with Java Spring Framework/Spring cloud
 • Proficiency in using SQL,PL/SQL

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years’ experience in software development
 • Experience with Java, web service, RestAPI
 • Proficiency in using SQL,PL/SQL

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Service หรือ Web Application
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with the IOS SDK, the XCode, and Swift
 • Knowledge of Mobile Platform Architectures
 • Experience in Agile environments and practices

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create a robust, scalable, and blazing-fast API
 • OO design principles and modern testing practices
 • C#; Scripting (Python / Ruby); WCF / Web API, IIS,

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High level of product quality
 • Testing activities & product design/implementation
 • Test automation, design automation flow

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify opportunities for analysis insight
 • Statistical and data analysis techniques
 • Impactful data visualisations

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Report รายงานยอดขาย และ วิเคราะห์ Trend
 • ให้คำปรึกษา และ ออกแบบการนำ Convergence
 • มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารที่ดี

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 4 years experience or more
 • Good in English Communication
 • Competitive package provided

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience or more
 • Good in English Commnication
 • Competitive package provided

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop mobile application for iOS/Android
 • Objective C / C++ / C# / Java / Swift / Kotlin
 • AR/VR Application,Casual Games,Marketing app

22 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Golden opportunity for growing E-sports business
 • Working within a high performance environment
 • Flexible working hour

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT/ Engineer/Computer Science
 • 1 year experience in Business Analyst
 • Coding Experience in .NET/Java/iOS and Android

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital Banking
 • Team Management
 • Design all new customer for all digital touch

24-Apr-18

 

Applied
 • Project Management & Implementation
 • Responsible for customer problem and issues
 • Solve complex technical issues

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Android Software Development
 • Good Android SDK, Android Studio and Eclipse IDE
 • Great Work Environment, Permanent Position

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Global Recruitment Firm
 • Exciting Career Development Opportunities
 • Opportunity to move to internationally

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in iOS/Android application development
 • Having experience in developing JAVA (for Android)
 • Bachelor Degree in Com Sci, Com Eng, etc.

24-Apr-18

 

Applied
 • Male or Female with age 24-35 years old.
 • 1 year working experience in Mobile Application
 • Strong knowledge of IOS, Android

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Business Analysis or Product IT solution design
 • Software Engineering, Computer Science , IT
 • Innovative business model

24-Apr-18

 

Applied
 • Build a career without boundaries
 • Opportunity to work with world top employer
 • Flexibility to perform your highest performance

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst, Program Analyst
 • E-Commerce, Digital Marketing
 • English communication skills

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนักศีกษาจบใหม่
 • พัฒนาระบบด้วย java, wift หรือ ionic

24-Apr-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in Mobile Telecommunication
 • maintain and improve IT Service quality
 • Knowledgeable in IT/Telco Architecture and App

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

24-Apr-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • SQL
 • Sales
 • Technical Consultant

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Golden opportunity to work in global company
 • Attractive remuneration + performance bonus
 • Clear career progression / dynamic environment

24-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Identify opportunities for analysis insight
 • Statistical and data analysis techniques
 • Impactful data visualisations

23-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • mobile application
 • PHP
 • content

23-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ทำงานร่วมกันกับทีมออกแบบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP

23-Apr-18

 

Applied
 • พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษา swift

23-Apr-18

 

Applied
 • Manage, troubleshoot & grow Hadoop clusters
 • Build automated tools to solve operational issues
 • Run effective POC's on new platform products

23-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year experience in Telecom and IT
 • Have skill in Presale Support Function, LAN/ WAN
 • Certification at Professional Cisco

23-Apr-18

 

Applied
 • Strong project management experience
 • Knowledge of e-commerce solutions
 • Ability to inspire change and lead a team

23-Apr-18

 

Applied
 • Experience in API mobile app/software development
 • Experience in REST API/JSON, Java, Kotlin
 • Work location : BTS ploenchit

23-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in UI designer
 • Experience creating visual UI systems
 • Experience with UI in an agile development

23-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.