• มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เเละ สรุปประเด็นได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • IT Director
 • Pharmaceutical
 • IT Management

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Java
 • Frontend skills
 • Fluency in English

4 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Manages and oversees 100+ test team
 • 15 years of Quality Assurance experience.
 • experience with automated testing tool

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ10 ปี
 • ประสบการณ์การตรวจสอบภายในด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in process engineering
 • two years experience in operational
 • Experience in sustainability projects, CSR

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or more in Business related
 • IT Consulting
 • Good experience in IT Security/Risk management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Knowledge of SIEM infrastructure
 • Experience in operational security management
 • General knowledge of network, AD, Antivirus, Web

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT audit function of Securities Business or relate
 • Internal Auditing ,SET, TFEX,SEC,ASCO
 • Good command of both spoken & written English

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering/ Computer Science.
 • 6-8 years relevant experience in Software Asset
 • Good understanding of software licensing policies

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead discussions with potential partners
 • Manage relationship with senior partner executives
 • Challenge & inspire stakeholders

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Strong background in security controls
 • Good time management and multi-tasking skills

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in IT, Web Design or related
 • Assist in new & existing courses layout & modify
 • Basic knowledge of Adobe Photoshop or similar

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied

Programmer Analyst

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • .Net & Database skillset
 • Manufacturing business knowledge
 • Good in English

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Project Management
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

19-Aug-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Setting System ISO9001,ISO14001 and 27001
 • Setting & controlling Document Control System
 • Set training plan about ISO and other system

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer, System Administrator
 • Window Server, Exchange Server, VMware, Hyper-V
 • Infrastructure system

18-Aug-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • IT Audit, IT Audit Manager, IT Risk Managment
 • Senior IT Audit Manager, ISO27001, SOX,
 • CISA, CISSP

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in audit functions
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English

18-Aug-17

 

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with sales team to provide support technical
 • 5 years experience in presales ERP consulting
 • Good command in English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Calling all talented Data Scientists
 • Are you a CL expert?
 • Are you a NLP authority?

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IBM WebSphere, WebLogic, TIBCO, Redhat
 • Linux /UNIX environment
 • Hauy Kwang with easy access to MRT

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IBM WebSphere, WebLogic, TIBCO, Redhat
 • 3 - 7 years hands-on
 • Huay Kwang Bangkok

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Hands on DevOps
 • Linux /UNIX environment
 • Hauy Kwang with easy access to MRT

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for auditing IT system of the company
 • Execute, review and evaluate auditing process.
 • Prepare report and presentation to the management.

18-Aug-17

 

Applied
 • IT Management
 • Head of IT
 • Digital transformation

18-Aug-17

 

Applied
 • Process functional/technical design activities
 • Planning and executing data conversion activities
 • At least 2 year experience in any SAP B1

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Expertise in Data Warehousing and architecture
 • Ralph Kimball's and ETL methodology
 • Strong knowledge of Big Data and ecosystems

18-Aug-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Business Development Director
 • Developing the pipeline of new business coming
 • Achieve the total sales process, database dev

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Engineer
 • Basic knowledge of Networking
 • Audit internal system

18-Aug-17

 

Applied
 • Drive the IT security awareness
 • Communicate the cyber resilience agenda
 • Effective monitoring & reporting for risk control

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in functional regression testing
 • Experience in testing multiple versions
 • Opportunity to work with a multinational team

17-Aug-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Operational Risk
 • IT Audit
 • Banking background

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field.
 • Develop quality management system.
 • Exp. in ISO management organization .

17-Aug-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 7 years of working experiences in IT audit
 • Strong IT security and IT technical
 • Understanding of IT best practices

17-Aug-17

 

Applied
 • Has minimum 5 year experience on managing IT
 • Unix/Linux, SQL Server, MySQL, nGinX, Tomcat etc.
 • Understanding of Fundamentals of PC & Notebook

17-Aug-17

 

Applied
 • Assess company's system of internal control
 • Knowledge of PC and Microsoft Office
 • At least 5-7 years experience in audit

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Information Technology
 • At least 4 years in professional audit experience
 • Able to use audit tool such as IDEA, Teammate

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Information System
 • Experience in internal or external Audit 2-5 years
 • Good grasp of Computer-Aids Audit tools

17-Aug-17

 

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

17-Aug-17

 

Applied
 • Background with Infomation Technology
 • 2 years experienced in IT Security
 • Hold IT security certifications is preferred

17-Aug-17

 

Applied
 • IT Manager
 • Infrastructure support
 • 10 years of work experience in IT

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience of Implementation of MS Exchange Server
 • Monitoring and maintain network , backup
 • Strong working knowledge of OSI model, Internet

17-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.