• มีประสบการณ์ ด้าน Process Improvement/Consult
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยทางด้าน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

1 hour ago

 

Applied
 • Business Analyst, Project Management
 • IT Project, Business Process
 • Good English communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Automated Testing, REST API testing, Postman
 • 2-5 years experience
 • Excellent tester, familiar with banking & finance

1 hour ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Automation testing
 • selenium
 • banking, financial, payment, insurance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;PMP;Project Manager
 • Program Management;Risk Assessment
 • Service Delivery

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Java, j2EE
 • Spring, SpringBoot
 • JBOSS, Web App

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT
 • At least 3 years of experience
 • Good analytical skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • it security
 • 3-7 years experiences
 • oversee security violation investigations

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี หรือตรวจสอบเทคโนโลยี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน, IT General Controls

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลโปรแกรมสำนักงานใหญ่และสาขาหน้าร้านทั่วประเทศ
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาโปรแกรม ERP
 • เตรียมฐานข้อมูลเพื่่อจัดทำโปรโมชั่นและเปิดร้านใหม่

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in computer science
 • Min 3 year-experience in IT auditing
 • Experience in IT Audit

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Core Non-Life Insurance System
 • Exp. in full loop implement
 • Good in English

1 hour ago

 

Applied
 • Sales Planning; Business Solution
 • Sales Target
 • Enterprise Business

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT or related field
 • 3-5 years of exp in Business Analyst
 • Proficient in VBA, SQL, Access, AS400, Oracle

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Sales & Project Leader
 • ISO 27001, IT Management System
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • Manage IT Projects to meet objectives and timeline
 • Manage team and stakeholder
 • Have proven record of project management success

15 hours ago

 

Applied
 • IT Infrastructure Engineer
 • IT Infrastructure Lead
 • IT Project Management

19 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in process engineering
 • two years experience in operational
 • Experience in sustainability projects, CSR

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน Window Server
 • บริหารจัดการ Windows Client & Server, DB Serverได้

21-Oct-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

20-Oct-18

 

Applied
 • 7 years’ experience in IT Internal Audit
 • Hand-on, able to travel both domestic&internation
 • Consulting firm and multinational corporate firm

20-Oct-18

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security
 • มีประสบการณ์ในการซื้อขาย ลงทุน

20-Oct-18

 

Applied
 • IT Audit; CISA;CISSP;CISSA;IT Assessment
 • Data Privacy;IT Governance;
 • IT Consultant

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Hospitality sector, and operations in Thailand
 • Delivery, IT, Support
 • Near BTS Chongnonsi

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage IT Projects to meet objectives and timeline
 • Manage team and stakeholder
 • Have proven record of project management success

19-Oct-18

 

Applied
 • Knowledge of Network security/platform security
 • More than 2 years of experience in IT security
 • Good command of written and spoken English

19-Oct-18

 

Applied
 • .net, salesforce
 • SDLC
 • Solution design

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 days working and able to work shift
 • Understand IT security threats and prevention
 • Good in English communication

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ruby on rails, go, AWS
 • Restful APIs
 • Blockchain

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Senior IT Auditor
 • AIS, MIS, IT Audit
 • IT Auditor

19-Oct-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบเทคโนโลยี
 • IT Audit

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

18-Oct-18

 

Applied
 • Lead, Plan and Perform IT Audit Role
 • At least one certificate in CIA,CISA,CISM,CEH,CSSP
 • Strong English Communication-Verbal & Written

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Information Security
 • Information Security Control
 • Information Security Operation

18-Oct-18

 

Applied
 • IT Audit, MIS, Good IT Technical knowledge
 • combination background both consult & corporate
 • full audit cycle, control management, SAP

18-Oct-18

 

Applied
 • Thai, Male/Female, 30-40 years / 80K-100K
 • 3-5 yrs in IT /Risk officer in Banking/Finance
 • Good communication in English / MRT Rama9

17-Oct-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • Information Security
 • Identity
 • Data Access Control

17-Oct-18

 

Applied
 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • 6 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

17-Oct-18

 

Applied
 • Experience in IT Auditor
 • Excellent communication skills in English
 • Good grasp of IT technical concepts

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting or IT
 • Work experience, minimum 0-3 years
 • Good command of spoken and written English

17-Oct-18

 

Applied
 • System Development;Business Process
 • Business Analyst;
 • Process Design

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Java Developer
 • Software development
 • Agile methodology

17-Oct-18

 

Applied
 • Operational Risk
 • IT Audit
 • Risk Consultant

17-Oct-18

 

Applied
 • IT Security
 • IT Audit
 • IT Risk Management

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ Process Improvement
 • ความรู้ทางด้าน IT Audit

17-Oct-18

 

Applied
 • IT Quality Control Specialist
 • IT System Audit
 • Software Quality Assurance (SQA)

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit Coordination
 • Software Quality Assurance (SQA)
 • IT System Analysis

17-Oct-18

 

Applied