• ประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีทักษะความรู้ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ IT Audit / IT Infra อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่อง IT Infra, ITIL, ISO27001, COBIT
 • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด

22-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Accounting
 • 2-10 years IT Audit or related experience
 • CISA or CISSP qualification is an advantage

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC 600
 • จบปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูล

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Identify relevant data to capture the audit risks
 • Identify performance improvement opportunities
 • Perform analytics of audit client’s data

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

21-Sep-18

 

Applied
 • Hands-on exp in SAP implementation and support
 • Good knowledge of FICO, MM, PP, and WH modules
 • Good at Configuration and Process design

21-Sep-18

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Cyber Crime Protection
 • Prevention software/equipment security
 • Security checking on IT Infrastructure

21-Sep-18

 

Applied
 • .Net, C#
 • SQL
 • Restful Web Service

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Operation, IT Site Lead
 • Infrastructure, IT Security, Risk Awareness
 • Good English Communication Skills

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Network security/platform security
 • More than 2 years of experience in IT security
 • Good command of written and spoken English

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Computer Science, Information Technology, MIS
 • Knowledge of O / S, Database System

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

21-Sep-18

 

Applied
 • Mobile development
 • Web development
 • Information technology management

21-Sep-18

 

Applied
 • At least 7 years' experience in IT Security
 • At least 5 years' experience in management level
 • IT Security Policy and IT Security Awareness

21-Sep-18

 

Applied
 • Maintain IT security process
 • Control and advice IT security p
 • Keep up to date with security trends

21-Sep-18

 

Applied
 • NodeJS, ReactJS
 • Software Development
 • Startup

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • HP tools - QTP, BPT, QC
 • UAT
 • Banking Domain

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • knowledge of Security Framework and Concepts
 • Perform security configuration and assessment
 • Experience in Information Security, Network

20-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Information Security
 • Knowledge of Security Framework and Concepts
 • Perform security configuration

20-Sep-18

 

Applied
 • Shifts including 3 shifts & overnight shifts
 • Leading in streaming industry and gaming market
 • Thai & English, and Chinese will be a plus

20-Sep-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Conduct IT audits & identify if security issues
 • 5+ years working in IT audit focused positions
 • Knowledge of applications & systems security

20-Sep-18

 

Applied
 • Competitive package
 • Great career path
 • Ability to grow

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Great package
 • Great career path
 • Leading company in natural health food supplements

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ Automate Testingหรือเข้าใจด้านCoding
 • ป็นที่ปรึกษาให้ทีมในการออกแบบ Test Cases
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์ ( DOM)

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน Window Server
 • บริหารจัดการ Windows Client & Server, DB Serverได้

20-Sep-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • IT Operation Head
 • IT project management
 • CIO

20-Sep-18

 

Applied
 • Experiences in IT audit, IT security, IT Technical
 • Knowledge & team player with strong interpersonal
 • Strong IT security and IT technical

20-Sep-18

 

Applied
 • Excellent Spoken and Written English
 • a good grasp of legal terminology
 • Experience in security audits or risk assessments

20-Sep-18

 

Applied
 • At least 4 years' experience in IT Security
 • Have Knowledge in security governance/audit
 • Audit management and issues management

19-Sep-18

 

Applied
 • Risk Advisory, Internal Audit, Business Risk
 • CIA, CRM, CISA, MIS, Finance, Internal Control
 • Fluent English, SAP knowledge, Risk Management

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Developer
 • Javascript
 • ReactJS

19-Sep-18

 

Applied
 • 10 years experience in Document Management
 • Expertise in Document Management System
 • Project Management, Information Management

19-Sep-18

 

Applied
 • Conduct the fraud risk assessment
 • Make analysis for defining the proper alert rules
 • Basic understanding of SQL query

19-Sep-18

 

Applied
 • IT Sales & Project Leader
 • ISO 27001, IT Management System
 • Good command in English

19-Sep-18

 

Applied
 • Great package
 • Great benefits
 • Data Analytic, Data Scientist

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least Degree background
 • Have more experience in I.T. or IA
 • CISA qualification will be an advantage.

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 2 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

19-Sep-18

 

Applied
 • ป.โทสาขา วิศว,MBA,Information Security,IT Risk
 • ประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้าน IT/Security/IT Audi
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • IT audit, network security, application control
 • IT project management, UNIX, AS400, silverlake
 • core bank system, technology engineering, IT infra

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Web Developer
 • Development Manager
 • PHP Developer

19-Sep-18

 

Applied
 • Content Marketing System; Software Development;
 • Product Owner; Technical Solution
 • UX/UI; Technical Manager

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Computer Engineering ,Computer Science, MIS, IT
 • IT Security or IT Auditor about Firewall, Network
 • ISO 27001

18-Sep-18

 

Applied
 • Infrastructure
 • Network | Server | Database
 • IT Operations

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

18-Sep-18

 

Applied
 • Xamarine Developer
 • Mobile Developer
 • Web Developer

18-Sep-18

 

Applied
 • Proven working experience in IT Security Control
 • Degree in Computer Science
 • Knowledge of ISO27000

18-Sep-18

 

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied