• มีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้าน IT
 • มีCertificatedผู้ตรวจสอบ IT(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit;Consulting;Stratrgy
 • Operation Director;Implementation
 • Project Management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager, Software Architect
 • JAVA, C, Project Management
 • Good Communication Skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (อ่าน เขียน)
 • เขียนคำสั่งอ่านข้อมูลจาก Oracle, SQL Database ได้

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • IT Sales & Project Leader
 • ISO 27001, IT Management System
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

14 hours ago

 

Applied
 • Experiences in IT audit, IT security, IT Technical
 • Knowledge & team player with strong interpersonal
 • Strong IT security and IT technical

22 hours ago

 

Applied
 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Information Security Risk Analysis
 • Security control design, implementation
 • Security auditing and recommendation

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

22-Jan-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years testing experience in QA ( IT )
 • Mobile & Tablet & Web platform preferred
 • E-Marketplace platform preferred

22-Jan-18

 

Applied
 • IT Compliance, IT consult, Project IT
 • TOEIC 650, ISO, IT Standard
 • Software, Document, TOA, IOC, Negotiable skill

22-Jan-18

 

Applied
 • Technical Manual Writing, User Guidelines
 • Internal auditor process, ISO
 • Good Thai and English Skills

22-Jan-18

 

Applied
 • Software Engineer | Senior Developer
 • PHP | Javascript
 • Drupal | WordPress

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • degree or above in Information Technology , MIS
 • 5 years experiences in banking /IT auditing
 • Having the experiences in Window 2003 Server

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 28 - 40 years old
 • 5+ Yrs. in IT Security and IT Audit
 • Good command of English both speaking and written

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบการบริหารจัดการ/ดูแล Data Center
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการ Implement ระบบ SAP

22-Jan-18

 

Applied
 • System Engineer, Server Egnineer
 • Window Server, Active Directory, SCCM
 • Good English Communication Skills

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in managed IT compliance, IT audit
 • Drive,develop policy & procedure to meet standard
 • Excellent communication skills,good relationship

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Interested in Software compliance
 • Passionate to work in international team
 • Passionate to work in a consulting role

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
 • ยุทธศาสตร์การทำงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • การบริหารทีมงาน

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs of exp in internal audit, internal control
 • Good English Skill
 • Strong business process analysis

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์ทุกสาขา
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,Illustrator,
 • มีพื้นฐานเขียนโค้ดภาษา Html และ CSS Stylesheet ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • JavaScript, TypeScript, NodeJS, AngularJS
 • Web Architecture
 • Socket APIs

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ฟังที่ดี (มาก)
 • มีประสบการณ์ด้านการสอบทานการควบคุมภายใน
 • จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี หรือจากมหาวิทยาลัย

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Technical Lead
 • DevOps
 • Agile development

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience in Information Security
 • Required for ISO 27001 certification
 • Able to travel up country working

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

19-Jan-18

 

Applied
 • IT Solution,Project Implementation;SAP
 • IT Architecture; Enterprise Business Solution
 • PMO;Business Strategy;Data Warehouse

19-Jan-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Proven working experience in IT Security Control
 • Degree in Computer Science
 • Knowledge of ISO27000

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์ทุกสาขา
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,Illustrator,
 • มีพื้นฐานเขียนโค้ดภาษา Html และ CSS Stylesheet ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in IT/System management
 • knowledge in IT risk and regulatory compliance
 • IT audit, IT risk management, consultancy

18-Jan-18

 

Applied
 • Information Security
 • Access Control
 • MIS/IT

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Execute Information Risk Management practices
 • Create local IRM plan
 • Incident management

18-Jan-18

 

Applied
 • Technical Support
 • Application Support
 • IT Support

18-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in IT security or IT audit
 • Understand of eDiscovery process lifecycle
 • Excellence English communication

18-Jan-18

 

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or above within IT/telecom/business
 • Very strong command of English
 • Preparation of the yearly audit plan

18-Jan-18

 

Applied
 • Experience in Information Security
 • Knowledge of Security Framework and Concepts
 • Perform security configuration

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor/Master's Degree in IT or Computer Science
 • Minimum 5 years of experience
 • Location: Muang Thai Phatra Complex Ratchadapisek

18-Jan-18

 

Applied
 • Hands-on exp in Global scale and MNC company
 • Having working exp with both in-house and consult
 • English communication MUST be very good

18-Jan-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.