• เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทำงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงาน สนุกสนาน
 • บ้างาน ทำงาน กับทีมงานที่หลากหลายทุกด้านไอที

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • BCP
 • Business Continuity Manager
 • DR Manager

19 hours ago

 

Applied
 • Network, IT, Computer, Computer Engineering, ICT
 • ISO27001, ISO22301, ISO20000
 • Business continuity management and IT disaster

15-Dec-18

 

Applied
 • BS or MS in computer science/engineering
 • 4-6 years of experience in Linux server
 • Expert knowledge of UNIX and TCP/IP

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Agile Product Owner
 • Product Owner
 • Program Manager

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Business Management, Project management
 • IT Manage service and business analytic
 • Network and IT infrastructure,

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Lead an agile team of 3-5 cloud operators
 • Drive the buildout of the cloud platform team
 • Understanding of highly reliable and scalable clou

14-Dec-18

 

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

14-Dec-18

 

Applied
 • Key Account Manager
 • Account Director
 • Sales Director

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in implement of IT Security
 • Exp. in System Administration
 • Good in English

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Director
 • IT management
 • IT projects and support

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการดูและระบบ
 • มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ Linux Server

14-Dec-18

 

Applied
 • Systems Admin | Linux | Windows
 • French-speaking
 • Level 2 Support

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Male, 25 years old up.
 • 3 years in IT Help Desk, Networking and Servers.
 • Good command in English.

14-Dec-18

 

Applied
 • Computer/Telecommunications Engineering
 • Good interpersonal skills & Problem Solving
 • Good Knowledge in IT system/ Core Network

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT/ Computer / Network Engineering
 • Good Knowledge in IT system & Network Security
 • Be proactive & accountable

14-Dec-18

 

Applied
 • Knowledge of Network MPLS, Network Security
 • Network analysis & monitor internet infrastructure
 • Certification Network and System

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานกับทีมงานมืออาชีพ
 • โอกาสเติบโตในสายงานสูง
 • รายได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • Cisco Certified
 • Check Point Certified
 • Experience of Security products

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

14-Dec-18

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

14-Dec-18

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

14-Dec-18

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile application
 • Experience Mobile Internet Banking application

14-Dec-18

 

Applied
 • Experience in .Net, Visual C#.net and ASP
 • Experience in SQL database (MS-SQL 2005/2008)
 • Knowledge in Microsoft Network

14-Dec-18

 

Applied
 • ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มี ปสก. 3-5 ปีและมีความรู้ด้าน UX/UI, Web Design
 • มีความรู้ด้านภาษา HTML, C#.Net, VB.Net, PHP

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ERP Applications such as Dynamics AX and WMS
 • Bachelor's degree of Information Technology
 • Support 200 Users up and Fluent in English.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบ network ระดับ Enterprise
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

14-Dec-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3-8 years with IT infrastructure support.
 • Strong knowledge of various system platforms.
 • Strong knowledge of various scripts.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 8+ years’ experience,as an IT professional
 • 2+years’supervisory experience in an IT Department
 • Skill : Project management,Agile,Scrum

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Build system architecture with high availability
 • Bachelor’s degree or higher Computer Engineering
 • At least 4 - 10 years’ experience in designing

14-Dec-18

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Bachelor's degree in Information Technology relate
 • Good presentation skill

14-Dec-18

 

Applied
 • Implementation and Operations of all technology
 • Strong leadership
 • Understanding of the retail/ wholesale business

14-Dec-18

 

Applied
 • 1ใน startup ที่เติบโตเร็วที่สุด
 • เงินเดือน 25k+ (Negotiable)
 • ใกล้ BTS เดินทางสะดวกสบาย

14-Dec-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • IT project field
 • New BU
 • Retail,Sales,Back Stock System

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 25 years old
 • degree in Computer or Telecommunication field
 • Having knowledge and ability in computer system

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male,Female 30-40 yrs old / 35-55K
 • Min. 2 yrs exp. in IT Developer, iOS, Android etc.
 • Good command in English / @ Bangna, Bangkok

14-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • 1-3 years Up of experiences in Network System
 • Basic knowledge of Cisco switching technologies

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • 2 years’ exp. in the IT application,programmer
 • Strong Knowledge in C#,.NET,WCF

14-Dec-18

 

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering
 • 3 years' experience in IT Project Management
 • Strong leadership, management, negotiation

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Java Developer
 • Programming
 • Programmer

14-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • C#.NET Developer Programmer
 • .NET, .NET Core
 • Senior developer

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;PMP;Project Manager
 • Program Management;Risk Assessment
 • Service Delivery

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • IT bidding, project management, delivery, or O&M.
 • Configuration and use of commonly-used services
 • Installation, configuration, and use of MySQL

13-Dec-18

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Pre-sale
 • Network
 • Technical

13-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Software Development Life Cycle
 • Quality control processes
 • Technical expertise in middleware products

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที, โทรคมนาคม
 • มีความรู้ TCP/IP, WAN/LAN
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

13-Dec-18

 

Applied
 • IT Manager
 • Data Application
 • SAP

13-Dec-18

 

Applied
 • Proficient in C# or Net Framework development.
 • Relational databases, MySQL, MSSQL Server.
 • Good Understanding of the 3-tier MVC architecture

13-Dec-18

 

Applied