• ดูแลบริหารงานภายในโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโรงแรมการจัดการ
 • มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

54 mins ago

 

Applied
 • Service minded
 • Problem-solving
 • Experiences in comanche is preferred.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hotel, resort, hospitality management, BD, spa
 • Business Development, Project Manager, Finance,
 • Wellness, project development, interior design,

2 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Self-Motivation.
 • Multi-tasking skills.
 • Experiences in comanche program is preferred.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Self-Motivation.
 • Multi-tasking skills.
 • Experiences in comanche program is preferred.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service minded
 • Problem-solving
 • Experiences in comanche is preferred.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี โรงแรมวุฒิอื่นมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

2 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master degree in tourism or related
 • 5 years working experience in manager level
 • Excellent command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Hospitality
 • Tech ecosystem
 • Helpdesk

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • management trainee
 • General Management
 • able to work in shifts

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Strong English communication skill
 • Experience working with OTA

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent presentation skills
 • Ambitious and outgoing
 • Well organised and inspiring

2 hours ago

 

Applied
 • Maintain restaurant's revenue & profitability
 • Ensure efficient restaurant operation
 • Maintain high quality & customer-service standards

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive salary and bonuses
 • 5-star offices
 • Work with premium products and services

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Certified Chief Accountant Chief accountant

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ Area Manager อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • พนักงานจัดเลี้ยง ดูแลในส่วนของงานจัดเลี้ยง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

2 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • จัดการ ดูแลความเรียบร้อบภาในห้องอาหารของโรงแรม
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถวางแผนการทำงานภายในแผนกได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Technology
 • Diversified background with experience
 • Good Command of English and computer literacy

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, English,Chinese communications
 • Strong experience in amenities both in hotel
 • Experience in pioneering new business

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum 4 years in Sales & Marketing
 • Extensive knowledge of sales skills
 • Development opportunities

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • project manager, business development, hotel
 • resort, wellness, health, international business
 • Feasibility, hotel, hospitality

11 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • 3 - 4 years experience in a hotel or a related fie
 • Excellent communication skills
 • Development opportunities

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Thai National who speaks both Thai and English
 • An outstanding communication & leadership skill
 • Minimum 5-6 years in F&B

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

15 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความขยัน อดทน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติเปิดกว้าง สามารถทำงานเป็

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน (สามารถทำงานเป็นกะได้)

15 hours ago

 

Applied
 • service, waitress, waiter, chef de rangue, kitchen
 • hostess, reservation, cashier, food runner
 • waiter waitress,

18 hours ago

 

Applied
 • 6 day off per month
 • Expecting service charge approximately4000-6000THB
 • Social Security

20 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • airlines
 • air ticket travel agency
 • online travel agent

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least 4 years of hotel experience.
 • Good English communication.
 • Age not over 50 (Thai nationality only)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visit the factory in Ayutthaya
 • QAQC manager.
 • Good command in English

20 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 32 - 45 years old.
 • At least 4 years’ experience in food and beverage
 • Good English communication skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven working experience as restaurant manager
 • Extensive food and wine knowledge
 • Proficiency in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of sports marketing
 • worked with sporting property
 • Fluent in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of a Bachelor's Degree in any field
 • 3 years of experience in property or hospitality
 • Strong in leadership, client relationship

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years’ experience in a direct procurement
 • Hospitality background preferred
 • Fluent in English

20 hours ago

 

Applied
 • At least one year's previous sales experience
 • A genuine passion for Weddings and Events
 • Direct sales experience is essential

21-Jun-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years’ hotel experience in Sales
 • Be familiar with Corporate segment
 • Corporate and Travel Agent Room Sale for the hotel

21-Jun-18

 

Applied
 • Thai national, age between 30-45 years’ old
 • Bachelor degree in hospitality or Sales & Marketin
 • Min. 5 years experience in hotel Sales & Marketing

21-Jun-18

 

Applied
 • Accounting
 • Cash management & Cash Flow
 • Hotel & Resort

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • Job Family: Guest Services/Front Desk
 • At least 1 year of supervisory experience

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year of supervisory experience
 • Complete appropriate safety training and certifica
 • Follow company and department safety and security

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in F&B Management, College Graduated
 • 6-year of food & beverage service experience
 • Occupational Safety and Health Training

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Managing the Human Resources Strategy
 • Managing Staffing and Recruitment Process
 • Managing Employee Development

21-Jun-18

 

Applied