• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์เกียรธรรดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่

18 hours ago

 

Applied
 • Programming & SQL
 • Analyst performance of mobile accessnetwork
 • mobile network and analyze network performance

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer
 • Telecommunication
 • NOC

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Telecommunication
 • Cloud
 • Linux

20-Oct-17

THB55k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, age between 25-35 years old
 • degree in Computer Engineering, Telecommunication
 • 3 – 5 years of experience in Sales

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 year experience in Telecom and IT
 • Have skill in Presale Support Function, LAN/ WAN
 • Certification at Professional Cisco

20-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • RF Optimization 2G, 3G, 4G on Bangkok South Region
 • Drive test/Walk test to investigate deeply

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-30 years of age in any gender
 • Bachelor’s Degree or higher in IT, Telecommunicati
 • 2 years of experience in Telecommunications

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • การศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี (สาขาช่างกลโรงงาน)
 • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้

20-Oct-17

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีค่ายานพาหนะ

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure production performances achieve target
 • Ensure process compliance with company QMS
 • Analysis all production data to improve production

20-Oct-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in project management
 • 3 years for System Engineer

20-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical, Electronics
 • Experience in project management minimum 5 years
 • Experience in TETRA radio

20-Oct-17

 

Applied
 • Engineer or Professional Engineer.
 • Minimum 10 years of experience in rail.
 • Excellent communication skills.

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 year experience in Telecom industry especially
 • issues for providing IP transit, IP-VPN and IPLC
 • Plan budget of IP network infrastructure

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master degrees in Marketing, IT
 • 5 years of IT / Telecommunication
 • Execute marketing campaigns and development

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk assessment and resource managing
 • Delivery on-time; on budget, with a quality system
 • Interface with account managers and customers

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
 • วางแผนการขาย และออกเยี่ยมลูกค้า

19-Oct-17

 

Applied
 • Degree or higher in Telecommunication Eng., IT,
 • Experience in Pre-sales or Network solution
 • Knowledge in Network system

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

19-Oct-17

 

Applied
 • Thai, 25 to 35 years old
 • 5 years experience in mobile or telecom company
 • 700 TOEIC score or excellent English

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Security Consultant with security & network
 • Better to have soc (Security operation Center)
 • Communicate with cross - functional group

19-Oct-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality
 • 1-3 Years of Sales Experience
 • Engineering in Computer Network

19-Oct-17

 

Applied
 • Graduate in Engineering of Computer Networking
 • 3-5 years experience in any field
 • Good personality, diligent, patient, sincerity and

19-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical, Electronics
 • Experience in project management minimum 5 years
 • Experience in the system testing

19-Oct-17

 

Applied
 • Great opportunity in famous projects
 • At least 3 years experiences.
 • Willing to learn more to develop your skill.

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

19-Oct-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.