• เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมและอ่านแบบ หรือเขียนแบบ

4 hours ago

 

Applied
 • Electrical / Software Engineer
 • Electrical Design, Programming, commissioning
 • Site jobs and travelling

4 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Service & Commissioning Engineer
 • Process engineering/Technicians
 • automotive, chemical,pharmaceutical

4 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Process Engineer
 • 0-3 years of experience
 • Production Engineering

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Quality engineer or Customer Quality Engineer
 • Strong knowledge in technical of vehicle
 • Field Quality Improvement

6 hours ago

 

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male - Female at least 35 years old up
 • Degree Industrial Engineer or higher
 • 5-7 years experience in Material Planning

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Raw and Packaging Materials
 • Fluent in written and spoken English
 • New graduates is welcome

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in tire business / Warehousing
 • Financial and HR knowledge
 • Experience in dealing with customers

8 hours ago

 

Applied
 • At least 1 years of working exp. in CNC process.
 • CAD/CAM programs (CATIA), CMM (Mitutoyo).
 • Proficient in English languages.

10 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Have experience in process line control.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.
 • Can spoken and written Japanese will be advantage.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ มากกว่า 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน งานออกแบบ ประมาณราคา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ มากกว่า 28 ปี ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน งานออกแบบ ประมาณราคา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนากระบวนการต่างๆ เช่น Lean Six Sigma
 • พัฒนา Customer Experience Management
 • Customer Journey Mapping (CJM)

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 40 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Industrial Engineer
 • More 15 years of Production or Engineering

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 13 months' salary
 • Annual leave start from 14 days
 • Attractive commission

12 hours ago

 

Applied
 • Automotive, Quality Tools , Six sigma , SPC, 8D
 • Quality Improvement, Industrial Process
 • Quality Engineer, Process Engineer, Quality Improv

13 hours ago

 

Applied
 • Male, Female age 25-32 years old
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years experience in Engineering field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years experience in product design, R&D
 • Drawing skill (Solid work, Auto CAD, 2D, 3D)
 • Product or part design skill

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Control and provide system maintenance
 • Introduce and teach Subordinates in the department
 • Maintenance & Utility Section Head

14 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Male, Age not over 37 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial, Mechanical

16 hours ago

 

Applied
 • Supplier Quality Engineer
 • Fluent in English
 • Mandarin

16 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree
 • Wastewater Treatment
 • Chemist

16 hours ago

 

Applied
 • Responsibility to produce products
 • Bachelor degree of Industrial Engineer, Mechanical
 • Experience for metal processing industry for steel

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Education / Electronics
 • Able to travel in assign area to conduct training
 • Strong analytical thinking and trouble shooting

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being leader of Project from Manufacturing Side
 • Interface with main project of Sony Mobile Corp.
 • Working 5 days with our local working hours,OT pay

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in ME/Industrial/Electrical
 • 5-10 yrs experience of management
 • Knowledge in modern manufacturing methodologies

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineer
 • Process Engineer
 • Production Control

16 hours ago

 

Applied
 • Lean
 • process improvement
 • own car

20 hours ago

 

Applied
 • BA in Engineering (IE, ME, Instrument)
 • 0-4 years’ experience in process engineering
 • Good command of English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส, ป ตรี สาขา เครื่องกล
 • ปฏิบัติงานประจำที่ระยองได้
 • เงินเดือนและสวัสดิการดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
 • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

20 hours ago

 

Applied
 • Responsible for controlling production line
 • Subordinate 8 workers in pressing section.
 • Work with supporting group to improve productivity

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prefer male / age : over 30 years old.
 • N1~N3 Japanese skill.
 • Having experience as designing mold for metal

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To be part of leading regional trading company
 • An opportunity Develop Sales Skill
 • Attractive remuneration package

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตื้อรื้อร้น ตรงต่อเวลา ทุ่มเท่กับงาน
 • มีความรู้ ทักษะ ในเครื่องมือตรวจวัด , ไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็ว

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ (วท.บ./วศบ.) สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ในด้านวิจัยและพัฒนา 2 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20 hours ago

 

Applied
 • Male 23-30 years old.
 • Bachelor' s degree in Industrial engineering
 • Knowledge of ISO 9001

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/โรงแรม
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, 25-35 years old
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer
 • Work experience 1-3 years in quality control

20 hours ago

 

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering
 • transfer product & process
 • ISO13485, FDA, GMP

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.