• วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มี จป.วิชาชีพแนะนำการทำงาน
 • มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ

10 mins ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มี จป.วิชาชีพแนะนำการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • Driven with Good Problem Solving Skill
 • Good Command in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • 1 – 2 years as Professional Safety Officer Level
 • Good salary and development opportunities

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Having experience as engineer
 • Having knowledge of PLC/Touch Screen product

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree in any related field or below.
 • ISO 14001 introduction and ISO 9001
 • At least 2 years in safety management practice

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor And Master in Environment Engineer
 • Chemical Engineer
 • 1-3 years experiences in related filed

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • Chemical Engineering, Engineering
 • Minimum 3 years experience in Safety Officer

8 hours ago

 

Applied
 • Review and manage customer quality requirements
 • Supervise all inspection data and manpower in QA.
 • Responsible for SPC & R/M to supervise

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for arrange & conduct proper training
 • Follow up emergency equipment inspection
 • Bachelor’s degree or higher in Public Health

10 hours ago

 

Applied
 • EHS Manager
 • Food / FMCG / Chemical
 • Good in English Command

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in OHS or similar.
 • 3 years experience in a similar role.
 • Good level of English language skills.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Environment
 • EHS
 • Food

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Over 7 years team leader experience
 • Team building
 • safety management and environment management

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in the Occupational Health and Safety
 • Lead implementation of HSE improvement projects
 • Health, Safety and Environment procedures

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศบ.,วทบ./อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ กับ สำนักงานคุ้มครองแรง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • At least 3 years of experience in relevant domain
 • Sound knowledge in application of QA/QC tools

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Engineering, Environmental, Sciences
 • Direct experience in waste water treatment
 • Knowledge of ISO9001 : 2008, ISO14001 : 2004

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • วิศวกรออกแบบ

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • Have driving license
 • 1-2 years as Professional Safety Officer Level

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree
 • 5 years working experiences in Warehouse Operation
 • Good command of English and computer literacy

16 hours ago

 

Applied

Safety Coordinator

ThaiNamthip Limited

Bangkok Area - Pathumthani

 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree
 • Good command of English and computer literacy
 • To inspect & give recommendations to the employer

16 hours ago

 

Applied
 • Certificate in Safety & Health Officer
 • Minimum 4-5 years’ experience in EHS
 • Representative of ISO 14001:2015

16 hours ago

 

Applied
 • NFPA Standard
 • Fire Protection
 • Process Safety Engineer

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in occupational health and safety
 • Proficient in presentation
 • Good command in English

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer any fields
 • Good Communication in English
 • Fast Learner and with Strong Working Ethic

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านความปลอดภัย
 • สามารถไปประจำโครงการได้ (ต่างจังหวัด) ตามที่ได้รับ

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Safety/Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Good command in English skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied