• ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Develop, produce, support and maintain safety
 • Safety and System Assurance of railway products
 • Graduate in Engineering, Computer Science, Safety

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

3 hours ago

 

Applied
 • Completed education of not below Bachelor’s Degree
 • Experience in MRP is must
 • Experiences in project planning

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานSafety and Environmentอย่างน้อย 5ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

8 hours ago

 

Applied
 • HSE Manager
 • Safety Manager
 • Safety Health and Environmental systems

8 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

8 hours ago

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Petroleum Engineering or equivalent
 • 10++ years of experience in Upstream
 • Understanding of well production mechanics

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor – Master degree of Safety and Environment
 • 3 years’ experience in Safety management
 • Able to control safety work in the factory

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Safety or Engineering field
 • At least 2 years of experience in similar industry
 • Good command of English, both written and spoken

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์งานด้านความมปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบรับรอง ผู้ตรวจระบบคุณภาพ พิจารณาพิเศษ

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วิทยาศาสตร์สิ่่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความเข้าใจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน/นอก
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

8 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

8 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการให้ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติงานตาม ระบบ ISO14001 เป็นไปด้วยดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in managing safety operations
 • Experience of conducting investigations
 • Ability to interact effectively at all levels.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age around 22-30 years old
 • Bachelor degree of Environmental Engineer
 • Knowledge and experience in Environment Field

8 hours ago

 

Applied
 • Good command of English, Good computer literacy
 • Certification of Safety Officer
 • 5 years experience as a safety officer

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จป.วิชาชีพ ในงานติดตั้งงานระบบภายในอาคาร
 • มีคุณวุฒิในระดับ จป.วิชาชีพ
 • เพศชาย

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิบัตร จป.ระดับเทคนิค
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย

8 hours ago

 

Applied
 • Experience with strict customer audit.
 • Bachelor degree in occupational health and safety.
 • Can communicate in English

8 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

9 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพหรือผ่านการอบรมเพิ่มเติม
 • ดูแล กำกับงานด้านความปลอดภัย ในโรงงานฯ
 • ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Health, safety experience
 • Manufacturing experience
 • ISO standard experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Luxury hospitality group
 • Global working environment
 • Dynamic, result-oriented team

9 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree / Master degree
 • Major: Safety Occupational, Safety
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 24 - 26 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to relocated to Sattahip & go offshore

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 1-2 years’ experience
 • Knowledge OHSAS 18001 and ISO14001

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-5 years experience in Process Improvement
 • Good computer literate especially in Microsoft

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide framework on Environment Management
 • Establish the HSEC management standards
 • Monitor environmental performance and risks

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ่นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตแจ้งขึ้นทะเบียน จป. วิชาชีพ

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

16 hours ago

 

Applied
 • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

16 hours ago

 

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 2 years up in Safety Officer Position

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย ทัศนคติดี ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ดี
 • อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จป.วิชาชีพ
 • ชาย ประสบการณ์อ 1 ปี ในงานเกี่ยวข้อง ขับรถได้

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • A minimum of 5 years of related experiences
 • Experience in Safety for Manufacturing

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • 2 years experience in safety and environmental
 • Strong knowledge of safety standard laws

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Degree/ Diploma with Min 3 years
 • Knowledge of occupational health
 • Certified Fire Safety Manager.

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering (ME or EE)
 • 5 years of working experience in production
 • Min 3 years in managing people

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการนำ
 • สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

22 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.