• ปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

18 hours ago

 

Applied
 • Thai nationals only, Not over 32 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • Love kids & good in English usage skills.

17-Mar-18

Above THB410 /hour

Applied
 • Thai nationality,Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

17-Mar-18

Above THB410 /hour

Applied
 • Lead teacher must have Early Years qualification
 • Assistant will have experience in childcare
 • Further training will be provided

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Early Years, Elementary and Secondary Teachers
 • Teacher
 • International school

17-Mar-18

 

Applied
 • Work closely with the Class Teacher
 • Be line managed by the Year Team Leader
 • Be responsible to the Assistant Principal – Junior

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Education, Early Childhood, English
 • Fluent in English (TOEIC 700 or more)
 • Experienced in teaching childhood is preferrable

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor of Education, Early Childhood, English
 • Fluent in English (TOEIC 700 or more)
 • Experienced in teaching childhood is preferrable

16-Mar-18

 

Applied
 • Very good command in English
 • Be able to relate well with the students
 • Be able to relate well with the students and expat

16-Mar-18

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี คุณวุฒิตามตำแหน่งที่รับสมัคร
 • มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บ้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • Master’s degree in any field.
 • Experience in educational business is an advantage
 • Good command of spoken and written English.China

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เอกภาษาไทย
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เวลาทำงาน จ-ศ 8.30น -17.00น

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Education.
 • An attractive employment package is offered
 • two years teaching experience

15-Mar-18

THB45k - 55k /month

Applied
 • Minimum Score in IELTS 8 or TOFEL IBT 95.
 • Experience in teaching English at least 2 years
 • Flexible

15-Mar-18

 

Applied
 • มีทัศนคติที่่ดีในการทำงานร่วมกับเด็ก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

15-Mar-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บรรจุครูเอกชน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัส

15-Mar-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • บรรจุครูเอกชน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

15-Mar-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • บรรจุแต่งตั้งครูเอกชน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ปริญญาตรี

15-Mar-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี, การศึกษาปฐมวัย
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

15-Mar-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สวัสดิการประกันสังคม

15-Mar-18

 

Applied
 • มี Teaching License
 • มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ
 • จบปริญญาตรีทางด้านการศึกษา

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a teaching subject
 • Fluent in English
 • CELTA or language teaching certificate

15-Mar-18

 

Applied
 • Free Lunch, Free transport
 • Visa covered by school,
 • Airfare after 1 year

14-Mar-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 3 years relevant teaching experience
 • 5 working days per week
 • Teaching Qualification

14-Mar-18

 

Applied
 • Teamwork
 • International work environment
 • Challenging

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Teacher | Science & Technology
 • STEM
 • eLearning

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree related to education
 • Bilingual Thai/English speaker
 • Professional Attitude,collaborative teaching team

13-Mar-18

 

Applied
 • Set high expectations which inspire, motivate
 • Bachelor Degree or higher in Education
 • Secure knowledge of Thai Primary Curriculum

13-Mar-18

 

Applied
 • Mandarin Language Teacher
 • Mandarin Language Teacher
 • Mandarin Language Teacher

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

13-Mar-18

 

Applied
 • Internationally-recognised Coaching Certificate
 • Previous experience required
 • Good command of spoken and written English

13-Mar-18

 

Applied
 • 2 years teaching experience
 • Have a nice voice and love singing
 • Be good at art and making crafts

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • All nationalities are welcome to apply
 • Experience of living and working in Thailand
 • At least 8 years professional experience as a Chef

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male and female / Age range between 23-35
 • Bachelor or Master’s degree
 • 25000-28000

11-Mar-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in study abroad is an advantage.
 • 0-1 year of teaching experience.
 • Fluent in English.

11-Mar-18

 

Applied
 • Teacher/ ครูสอนนาฏศิลป์
 • รำไทย
 • ต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

09-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • จบวิชาเอกประถมศึกษาหรือด้านการสอนสาขาอื่นๆ
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู

09-Mar-18

 

Applied
 • Provide life-changing learning to students
 • Supervise and monitor safety for outdoor activity
 • Lead the students to a deep self-understanding

07-Mar-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Translator and ELL Teacher
 • Translator Thai - English, English - Thai
 • Translator and English Learning Language

05-Mar-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.