• ได้พัฒนาทักษะการสอนและใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
 • มีวันหยุดช่วงปิดเทอม
 • รายได้สูง 23,000-28,000 บาท

1 hour ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Relevant degree on MBA in any field
 • Key skills for higher education lecturers
 • High level of Written&Verbal communication English

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถพัฒนาทักษะผู้ใต้บังคับบัญชาได้

7 hours ago

 

Applied
 • Instructor of Certified Training Course
 • Certifications:- CCNP or higher
 • Good presentation skills

20-Oct-17

 

Applied
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการ
 • ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • การศึกษา Education

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Very good command in English
 • Be able to relate well with the students
 • Be able to relate well with the students and expat

19-Oct-17

 

Applied
 • Stimulating work in a multicultural setting
 • Excellent social benefits
 • Opportunities for training in specialized fields

19-Oct-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการศึกษาโดยตรงหรือประถมวัย
 • มีประสบการด้านการดูแลเด็กเล็ก
 • สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 27- 35 ปี บุคลิคดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • เคยมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

19-Oct-17

 

Applied
 • อาจารย์ประจำ ม.สงขลานครินทร์
 • ป.โท 1 ตำแหน่ง และ ป.เอก 1 ตำแหน่ง
 • พนักงานของรัฐ

18-Oct-17

 

Applied
 • Thai nationals only, Not over 32 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • Love kids & good in English usage skills.

17-Oct-17

Above THB410 /hour

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

17-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, over 25 years old
 • Bachelor degree / Education
 • 3 years of experiences in teaching

16-Oct-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.