• ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมความงาม 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้

07-Aug-20

 

Applied
 • บริหารจัดการให้ภาพรวมของสาขามีความเป็นระเบียบ
 • บริหารยอดขายและผลักดันยอดขาย
 • ควบคุมสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง

06-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree or more in Food Science
 • Work experience in import (and export)
 • Strong interest in health & nutrition

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Swim 200m in less than 5 minutes
 • First Aid Certification, CPR Certification
 • Willing to learn and flexible in approach

06-Aug-20

 

Applied
 • Experience in beauty industry is preferable
 • Manage own daily PoS operations and report
 • Responsible in individual and shop sales target

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Solid sales and customer services experience.
 • Knowledgeable in holistic, alternative therapy
 • Able to converse in fluent English & Thai

04-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • degree or master degree in marketing,
 • Experience in Marketing Manager as least 3 years
 • converse fluent in English & Thai

04-Aug-20

 

Applied
 • SEM and SEO
 • 2 years’ experience, preferred fitness/hospitality
 • Budget planning and follow up

03-Aug-20

 

Applied
 • Providing high quality football sessions
 • Leadership and Teamwork
 • UEFA or FA qualifications are an expectation.

01-Aug-20

 

Applied