• จบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถสอนคลาสได้
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนโยคะและแอโรบิคจะพิจารณา

1 hour ago

 

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

1 hour ago

 

Applied
 • เงินเดือน + commission สูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
 • รักงานบริการ และ ธุรกิจความงาม

1 hour ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • เงินเดือน + commission สูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
 • รักงานบริการ และ ธุรกิจความงาม

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

1 hour ago

THB13k - 20k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เงินเดือน + Commission สูง
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

1 hour ago

THB13k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • เงินเดือน + Commission สูง
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

1 hour ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • เงินเดือน + Commission สูง
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน + commission สูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
 • รักงานบริการ และ ธุรกิจความงาม

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน + commission สูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
 • รักงานบริการ และ ธุรกิจความงาม

1 hour ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

1 hour ago

THB13k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน + Commission สูง
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน + commission สูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
 • รักงานบริการ และ ธุรกิจความงาม

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน + Commission สูง
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน+ ค่ามือในการบริการทรีทเมนต์ +commission
 • มีประสบการณ์ด้านการทำทรีเม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ และ สนใจในธุรกิจความงาม

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือน + commission สูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
 • รักงานบริการ และ ธุรกิจความงาม

1 hour ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Skincare and Makeup Trainer
 • beauty experience, cosmetics, skincare , fragrance
 • Large international beauty company

13 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Develop, implement, manage overall club strategy
 • Ensure achievement of club targets
 • Produce accurate budgeting as required

20-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • วันลาพักร้อน 15 วัน

20-Jan-19

 

Applied
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและสมาชิก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีใจรักในการบริการ

20-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

20-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

20-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

20-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

20-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

20-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

20-Jan-19

 

Applied
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

20-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

20-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience
 • Experience delivering impeccable customer service
 • Understanding of health and fitness industry

20-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าและตอบคำติชมของลูกค้า
 • ทำงานเป็นกะ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันลาพักร้อน 10 วัน

20-Jan-19

 

Applied
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

20-Jan-19

 

Applied